JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundet:

«Kommunen er tettere på innbyggerne enn staten, og ser tiltakene og tjenesteapparatet i sammenheng»

LOKALT ARBEID: – Kommunene har de beste forutsetningene for å løse disse oppgavene, fordi de sosiale tjenestene er individuelle og skjønnsbaserte, ikke standardiserte.

LOKALT ARBEID: – Kommunene har de beste forutsetningene for å løse disse oppgavene, fordi de sosiale tjenestene er individuelle og skjønnsbaserte, ikke standardiserte.

Birgit Dannenberg/Fagforbundet

Fagforbundet forventer at den nye regjeringen tar Nav i en ny retning hvor kommunene spiller en viktig rolle.

2021101415441720211014170512

kathrine.geard@fagbladet.no

Trond Finstad, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, setter sin lit til at den nye regjeringen vil sørge for et Nav med større grad av tillit og handlingsrom til de ansatte.

Mer samarbeid

Videre opplyser han at Fagforbundet vil ha tettere samarbeid mellom stat og kommune og økt myndighet og handlekraft til de lokale Nav-kontorene.

– De politiske rammene Nav fungerer under er av stor betydning. Gjennom kutt i ytelser og stønader er sikkerhetsnettet svekket under Solberg-regjeringen. Det har blant annet ført til et økt behov for sosialhjelp, sier Finstad.

Han påpeker at for å kunne yte god hjelp tilpasset brukeren må Nav forvalte et regelverk som gir folk muligheter.

Til hinder

Gjentatte innstramninger i ordningen med arbeidsavklaringspenger er til hinder for at personer får nødvendig hjelp og trygghet, påpeker han.

– Innstrammingene synes å bygge på en idé om at mennesker blir raskere friske av å få innskrenket sine økonomiske rettigheter, mer enn det forhold at deres situasjon ikke er avklart slik loven forutsetter. Dette må vi få en slutt på.

– Nav får mye kritikk fra blant annet brukere. På hvilken måte mener Fagforbundet Nav må styrkes og utvikles?

– Først og fremst må jeg understreke at det gjøres utrolig mye bra i dagens Nav. Vi som fagorganisasjon, politikere og media har en jobb å gjøre med å sette søkelyset på hva som fungerer og få fram den viktige jobben som gjøres i Nav hver eneste dag. Men det er klart det må jobbes videre med å styrke partnerskapsmodellen i Nav.

Mer samhandling

Med det mener Finstad at Nav er avhengig av en god lokal forankring, tett samspill mellom statlige og kommunale tjenester og godt samarbeid med lokale arbeidsplasser og næringsliv for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

– Det må derfor legges til rette for mer samhandling, mer myndighet til lokale Nav-kontorer, mulighet for direkte kommunikasjon mellom de ulike forvaltningsnivåene og mellom lederne på alle nivåer i organisasjonen. Det er viktig at beslutningsprosessene i partnerskapet organiseres slik at medvirkning og medbestemmelse på både kommunalt og statlig nivå styrkes.

Nei til statliggjøring

– Det foreligger et forslag om statliggjøring av kommunale sosiale tjenester. Hvorfor sier Fagforbundet nei til det?

– Fagforbundet mener at kommunenes førstelinjetjeneste er helt avgjørende for å få dette til. Sosiale tjenester inkluderer forebyggende virksomhet i kommunene for å bedre levekårene til vanskeligstilte innbyggere, som råd og veiledning, fremskaffe boliger, tilby kvalifiseringsprogram, samt en rekke aktiviteter for mottakere av sosialhjelp.

De beste forutsetningene

Trond Finstad understreker at den lokale forankringen av Nav er en forutsetning for samhandling mellom disse tjenestene.

– Kommunene har de beste forutsetningene for å løse disse oppgavene, fordi de sosiale tjenestene er individuelle og skjønnsbaserte, ikke standardiserte. Brukerne av de sosiale tjenestene har ofte en tilknytning til kommunenes øvrige tjenesteapparat, som rus- og psykiske tjenester, flyktningtjenesten, familiekontoret, barnevern og voksenopplæring. Kommunen er tettere på innbyggerne enn staten, og ser tiltakene og tjenesteapparatet i sammenheng.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy