Fagforbundet Aurskog-Høland og Rømskog aksjonerte

Kommunen tvang igjennom ny ferieordning. Da startet de ansatte underskriftskampanje

Leder i Fagforbundet Aurskog-Høland og Rømskog, Anne Lise Wold.

Leder i Fagforbundet Aurskog-Høland og Rømskog, Anne Lise Wold.

Misfornøyde kommuneansatte forlangte underskriftsaksjon mot styrt ferieavvikling.

2019110612481720191106132934

kathrine.geard@fagbladet.no

– Medlemmene misliker at de ikke kan få bestemme sjøl når de vil ha ferie, forklarer leder i Fagforbundet Aurskog- Høland og Rømskog, Anne Lise Wold.

I august bestemte Aurskog Høland kommune at alle ansatte i helsesektoren fra og med neste år omfattes av en tredelt ferieordning. Det betyr at den enkeltes ferie skal avvikles i en av tre bestemte puljer og tidsperioder i løpet av sommeren. Første pulje begynner ferie i uke 26, mens tredje pulje har ferie til og med uke 34.

Sjefen kan tvinge deg til å ta fri

Stor misnøye

Reaksjonen på mer styrt ferie var negativ og engasjementet stort blant de ansatte. Over 80 møtte fram da Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund inviterte til møte om tredelt ferie i oktober.

Misnøyen som kom fram der, førte til at fagforeningene gjennomførte en underskriftsaksjon blant sine medlemmer under overskriften «Nei til tredelt ferie for alle i Sektor Helse og Livsmestring i Aurskog Høland kommune!»

– Aksjonen var ikke planlagt fra oss, men medlemmene ville samle underskrifter for å vise at det er mange som ikke ønsker ordningen, sier Wold.

Så mye ferie kan du overføre til neste år

Inngrep

I oppropet slås det videre fast at innføringen av «tredelt ferieavvikling for alle ansatte i Sektor Helse og Livsmestring oppleves urettferdig da mange avdelinger har klart å gjennomføre sommerferieavvikling uten bruk at vikarbyrå og uten større ulempe for arbeidsgiver…(..) En styrt feriefritid, gjennom større spredning av sommerferien, oppleves som ett inngrep i privatlivet til den ansatte.»

– Folk er blant annet opptatt av at ferien kan komme for tidlig. Dessuten var det begrensede muligheter til å bytte mellom grupper. Det siste er det nå åpnet litt mer opp for.

Hvor mye ferie har du krav på når du jobber deltid?

Delte meninger

Blant 550 berørte ansatte ble det samlet inn rundt 170 underskrifter som nå er levert ordfører og kommunedirektør.

– Skal jeg være ærlig, hadde jeg nok håpet at enda flere skrev under når aksjonen var så etterspurt på møtet og medlemmene helt tydelig ville ha denne muligheten til å vise hvor mange som ikke vil ha tredelt ferie.

Wold understreker at prosessen har vært gjennomført på korrekt vis fra arbeidsgivers side med informasjon og drøftingsmøter med fagforeningene. Under drøftingene sa Fagforbundet klart nei til forslaget, men arbeidsgiver gikk likevel inn for tredelt ferie for alle.

Det er også forskjellige meninger blant medlemmene. Motstanderne viser til mindre personlig frihet. Andre medlemmer er mer positive fordi ordningen gir større forutsigbarhet, og gjør det lettere å styre økonomien og unngå bruk av dyre vikarbyråer. Det er forståelse hos mange for at noen avdelinger trenger systemet.

– Men alle er uenige i at det skal gjennomføres absolutt overalt, også hos dem som har klart seg gjennom sommeren uten å bruke vikarer, sier Wold.

Sikrer kvalitet

Administrasjons- og HR-sjef i Aurskog-Høland kommune, Olav Mansaas Bleie, begrunnet ordningen med ønske om større forutsigbarhet og at den sikrer god kvalitet i tjenestene kommunen tilbyr. Det er et mål for kommunen å redusere vikarbruken gjennom tredelt ferieavvikling.

– Nå får vi standardisert en løsning, som gir oss større forutsigbarhet. Jeg håper og tror at ansatte er fornøyd med den nye ordningen. Nå følger du en plan for når du skal ha ferie fra år til år, sa Bleie til Indre Akershus Blad.

Det er kun helsesektoren i Aurskog-Høland kommune som har tredelt ferieavvikling.

Når fagbevegelsen markerer 100-årsjubileet for 8-timersdagen, skal alle stridsspørsmål om 6-timersdagen på bordet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy