JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Konflikter på jobben kan gjøre deg syk. Men pass på hva du sier når du kommer til legen.

Andrei_R / Shutterstock / NTB scanpix

Å bli sykmeldt når det er konflikter på jobben er ikke uvanlig, men det er ingen selvfølge at du har rett til sykepenger.

2019091912244420230821171436

sidsel.hjelme@fagbladet.no

– Konflikt kan være et triggerord, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. Hun har sett en rekke tilfeller der sykepenger er blitt stoppet av Nav fordi det framgår av legeerklæringen at den sykmeldte er i konflikt på arbeidsplassen.

– I noen tilfeller virker det som om Nav anser legens sykmelding kun som rådgivende, og stopper sykepengene uten å konferere verken med legen eller den sykmeldte.

{f4b}

Ser på årsaken, ikke tilstanden

Rønning-Aaby har hatt flere saker der fagforbundsmedlemmer har fått avslag på sykepenger fordi det framgår av sykemeldingen at de er i konflikt på jobben.

I en av sakene, som nå venter på behandling i Trygderetten, fikk den ansatte avslag på sykepenger med den begrunnelsen at hun ikke fyller de medisinske vilkårene i loven. Advokatens syn er at det i beskrivelsen fra fastlegen går tydelig fram at det er medisinske grunner til sykmeldingen.

– Arbeidskonflikten lå til grunn for hennes tilstand, men det er ikke arbeidskonflikten i seg selv som er årsak til sykmeldingen. Det er hennes medisinske, helsemessige situasjon, sier Anne-Gry Rønning-Aaby.

{f3b}

Trygderetten stoppet sak

Tidligere har Rønning-Aaby ført en lignende sak for en barnehageansatt i Bergen. Nav stanset utbetalingen av sykepenger fordi legen hadde opplyst at den sykmeldte kunne gå tilbake til jobben hvis lederen ble fjernet.

Begrunnelsen fra Nav ble bygget på innskjerpingen av sykdomsbegrepet i folketrygdloven fra 1992 (se fakta). Den barnehageansatte anket Navs avgjørelse til trygderetten, men da hun heller ikke der fikk medhold, gikk saken videre til Lagmannsretten.

Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet.

Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat i Fagforbundet.

Per Flakstad

Tapte i Lagmannsretten

I Lagmannsretten gikk fagforbundsadvokaten og hennes klient på et nytt tap til tross for at fastlegen bekreftet at medlemmet var syk i lovens forstand. Retten la likevel vekt på den første sykmeldingen og brydde seg ikke om fastlegens nye erklæring eller forklaring for retten.

Advokat Rønning-Aaby mener at rettens fortolkning av sykdomsbegrepet i forbindelse med konflikt er feil og tolkes for strengt. Selv om loven er strammet inn, er det uttrykkelig meddelt i forarbeidene at man skal ha rett til sykepenger dersom man har utviklet sykdom som følge av konflikt.

{f1b}

Snakk med legen!

Anne-Gry Rønning-Aaby har følgende råd til ansatte som skal sykmeldes om de står i en konflikt på jobben:

– Du må være klar i samtale med legen. Vi ser at legens første sykeerklæring er svært viktig, og derfor må du være tydelig på at det ikke er konflikten som er årsak til at du trenger sykmelding, men at du er blitt syk og fyller de medisinske vilkår som følge av konflikten.

– At du er i konflikt betyr ikke at du ikke kan ha blitt syk, snarere tvert imot – vi ser at mange blir svært syke som følge av konflikter på jobb, understreker advokaten.

Dette sier loven om sykepenger

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

Lov om folketrygd § 8-4

Hva er sykdom?

Lovteksten definerer ikke begrepet sykdom, men krever at det må være en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen for at du skal ha rett til sykepenger.

Hvorfor kan det bli vanskelig?

• Livskriser som skilsmisse, sorg, konflikter eller økonomiske problemer kan gjøre deg ute av stand til å klare jobben din.

• Slike livskriser er imidlertid ikke en diagnose som gir rett til sykepenger. Dette ble innskjerpet gjennom en endring i folketrygdlovens § 8-4 i 1993. I lovens forarbeider heter det blant annet at arbeidsuførheten klart skal skyldes sykdom, og at arbeidsuførhet som skyldes sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer ikke gir rett til sykepenger.

• Videre i forarbeidene heter det også at «Departementet er innforstått med at det er uklare grenser mellom sykdommer i medisinsk forstand og tilstander mennesker befinner seg i som følge av ulike sosiale forhold, og at en vanskelig livssituasjon kan utvikle seg til sykdom i medisinsk forstand. Likevel er det visse tilstander som klart ligger utenfor et medisinsk sykdomsbegrep.»

Dette sier Nav

• Når sykmelding kommer som følge av en arbeidskonflikt, skal vurderingen av om arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom, vurderes strengere enn ellers.

• For at det skal utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at konflikten har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen gjør deg ute av stand til å utføre arbeidet ditt.

• Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på jobben er ikke arbeidsuførhet i lovens forstand.

Presiserende rundskriv til § 8-4 når det gjelder kriteriet «arbeidsufør på grunn av sjukdom»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy