Konkurranse på omsorg truer idealismen

HJERTEROM FOR ALLE: Joakim Hugsted, miljøterapeut i Frelsesarmeens rusomsorg, ønsker at Frelsesarmeens sosiale engasjement også fullt ut omfatter de ansatte.

HJERTEROM FOR ALLE: Joakim Hugsted, miljøterapeut i Frelsesarmeens rusomsorg, ønsker at Frelsesarmeens sosiale engasjement også fullt ut omfatter de ansatte.

Erik M. Sundt

Konkurransen om anbudene i pleie- og omsorgssektoren blir tøffere. Forskjellene mellom de ideelle institusjonene og de kommersielle selskapene står i fare for å viskes ut når alle må sette økonomi først.

2014110712000020141107101412

Å forlate Virke fordi pensjonsavtalen blir for dyr, er ingen videreføring av Frelsesarmeens sosiale engasjement.

Joakim Hugsted

nina.monsen@fagforbundet.no

Frelsearmeen har endret pensjonsordning og meldt seg ut av Virke, for å styrke muligheten til å fortsatt vinne anbud i omsorgssektoren.

Joakim Hugsted er miljøterapeut og tillitsvalgt på Den åpne dør, en institusjon i Frelsesarmeens rusomsorg. Han er redd for at han og kollegene må betale prisen når Frelsesarmeen skal bli mer konkurransedyktig.

Han føler seg veldig usikker på hva han kan vente å få i pensjon.

– Vi har blitt fortalt at vi selv kan velge risikoprofil på pensjonssparingen vår. Som om dette er en gave, sier Hugsted om den nye pensjonsordningen sin.

– Noen syns kanskje det er ålreit å kunne forvalte sin egen pensjon, men de aller fleste har ikke kunnskapen som trengs for å få det til.

– Ødelegger Frelsesarmeens merkevare

Hugsted er skuffet over at en så stor aktør som Frelsesarmeen ikke sier klarere ifra hva de mener om kommersialiseringen av helse- og omsorgssektoren.

Frelsesarmeen ødelegger sin egen merkevare, et stort hjerte med plass til alle, ved å framstille dette som et rent økonomisk spørsmål, mener Hugsted.

– Å forlate Virke fordi pensjonsavtalen blir for dyr, er ingen videreføring av Frelsesarmeens sosiale engasjement, sier han.

Pensjonsavtalen i Virke er en hybridordning for de ideelle institusjonene, som skal gi medlemmene god pensjon, samtidig som arbeidsgiverne får en billigere løsning. Ordningen er forhandlet fram i samarbeid med Fagforbundet og skal gi de ansatte en trygg og god pensjon, samtidig som arbeidsgiverne ikke knekker ryggen økonomisk.

Går fra Virke til Abelia

Ifølge Frelsesarmeen ble hybridordningen for kostbar og uforutsigbar.

– Frelsesarmeen må endre pensjonsordning for å få forutsigbar økonomi og styrke muligheten til fortsatt å vinne anbud. Dette vil sikre arbeidsplasser og at Frelsesarmeen fortsatt kan tilby gode omsorgstjenester. Konsekvensen av å endre pensjonsordningen, er at vi måtte melde oss ut av Virke. Valget av ny arbeidsgiverorganisasjon falt på Abelia, sier informasjonssjef i Frelsesarmeen, Andrew Hannevik.

– Er det pensjonsavtalene til de ansatte som gjør dere mindre konkurransedyktige i forhold til framtidige anbud?

– Ja, det er uforutsigbarheten og det høye kostnadsnivået i dagens pensjonsordning som gjør at vi ikke kan være konkurransedyktige. Årsaken er kostbare etterreguleringspremier og store historiske kostnader som er påført oss gjennom mange år. I tillegg ser vi at denne dyre ordningen ikke nødvendigvis er den som gir best uttelling for våre ansatte, sier Hannevik.

Skyver usikkerheten over på de ansatte

Frelsesarmeen skyver uforutsigbarheten fra seg og over på de ansatte, ifølge Fagforbundets pensjonsekspert, Steinar Fuglevaag.

Det er de ikke alene om.

– I alle ytelsesordninger, både i privat og offentlig sektor, har ansvaret vært delt mellom arbeidsgiver, forsikringsselskap og de ansatte. Der hvor arbeidsgiver nå velger innskuddspensjon må arbeidstakerne selv ta alt av risiko, sier Fuglevaag.

Usikkerheten blir størst for de yngste, som har langt fram til pensjonsalder.

Han understreker at innskuddspensjonen som Frelsesarmeen skal gå inn på i utgangspunktet virker bra.

– Men det er trist at Frelsesarmeen ikke vil tariffeste pensjonsordningen. Da er faren stor for at den blir dårligere for hver runde Frelsesarmeen må konkurrere om anbud, sier Fuglevaag.

Han mener skillet mellom kommersielle og ideelle institusjoner dermed viskes ut.

– Det er synd hvis det er konkurransen som driver de ideelle institusjonene også. Ikke fordi de selv ønsker det, men fordi de er avhengig av å vinne anbud hvor kvaliteten i pensjonsordningen ikke er lagt inn som krav i anbudene.

Tror på hybridmodellen

Mens Frelsesarmeen har takket nei til Fagforbundets hybridordning for ideelle institusjoner, har Kirkens Bymisjon tro på modellen.

– Vi har bestemt oss for å melde oss inn i Virke igjen under forutsetning av at pensjonsordningen ferdigstilles innholdsmessig etter intensjonene og gjøres tilgjengelig etter tidsplanen, slik at alle vilkår for å skifte pensjonsordning er til stede, sier Kristin Holter, personalsjef i Kirkens Bymisjon.

Hun tror ikke Frelsesarmeens beslutning om å takke nei til pensjonsordningen vil påvirke beslutningen.

– Vi er nysgjerrige på hva Frelsearmeen har lagt vekt på og interesserte i å høre mer om hvorfor Frelsesarmeen tenker som de gjør, men jeg tror ikke dette vil ha noen påvirkning på oss nå, sier Holter. Hun understreker at Kirkens Bymisjon har gjort et grundig arbeid og tatt mange hensyn i sine vurderinger.

Hun legger likevel ikke skjul på at det beste ville være om alle store ideelle organisasjoner tok det samme valget.

– Vil hybridordningen gjøre dere mindre konkurransedyktige?

– Det gjenstår å se hvordan hybriden vil slå ut, men vi håper at den bidrar til at vi fortsatt skal kunne beholde og vinne oppdrag der det er konkurranse, sier Holter.

Hun håper hybridmodellen vil vise seg bærekraftig og at den vil bre om seg blant andre organisasjoner som jobber med det samme, enten de er kommersielle, ideelle eller offentlige.

– Likere pensjoner vil gi likere driftsmuligheter og rammevilkår, uansett hvilken sektor vi kommer fra, avslutter Holter.

Pensjonsordninger

Tjenestepensjon: Pensjon betalt av arbeidsgiver på toppen av folketrygden. Arbeidstakere i offentlig sektor får 66 prosent av tidligere lønn fra pensjonstidspunktet.

Innskuddspensjon: En spareordning der arbeidsgiver betaler et årlig beløp til pensjonsordningen. Minimumsinnskudd er to prosent av lønnen, men arbeidsgiver står fritt til å betale noe mer.

Ytelsespensjon: Sluttlønnen ved pensjonsalder avgjør hvor mye du får. Vanlig nivå er rundt 60-70 prosent av sluttlønn.

Hybridpensjon: Ny type tjenestepensjon fra 2014. En kombinasjon av innskudds- og ytelsespensjon.

Kilde: Nav/Fagforbundet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy