Krevende utfordringer for fagbevegelsen

LO-leder Gerd Kristiansen under innledningen på representantskapsmøtet tirsdag.

LO-leder Gerd Kristiansen under innledningen på representantskapsmøtet tirsdag.

FRA WEB-TV

LO-leder Gerd Kristiansen vil styrke fagbevegelsen for å møte regjeringens politikk. Mette Nord lover å sikre medlemmene reallønnsutvikling også i år.

2015021712000020150218131403

sym@lomedia.no

FAGBLADET

tips@fagforbundet.no

Mellomoppgjøret var utgangspunktet for både Fagforbundets leder Mette Nord og LO-lederens innledning til tirsdagens representantskapsmøte i LO. Kristiansen slo fast at hensynet til norske arbeidsplasser alltid vil stå øverst på dagsorden. Men satte også noen klare forutsetninger

– Kjøpekraften skal sikres for alle grupper. Frontfagsmodellen må ligge fast. Fordelingen må være rimelig og oppleves rettferdig. Og arbeidstakere skal ha sin rettmessige andel av de verdiene de har vært med på å skape, slo LO-lederen fast.

Presser norske lønninger

Fagforbundets leder Mette Nord viste til utfordringene ved økt bruk av bemanningsbyråer og import av arbeidskraft som presser norske lønninger.

– Mange tar ikke inn lærlinger, på den måten undergraves vår mulighet til å sikre ungdom et yrkesfaglig valg og mulighet til å få lærekontrakt og seinere jobb. Flere unge skyves utenfor, advarer Mette Nord.

– Regjeringas varslede endringer i arbeidslivspolitikken vil ikke gjøre situasjonen bedre. Det finnes ikke noe dokumentasjon for at mer midlertidighet skaper flere arbeidsplasser eller flere sysselsatte, snarere tvert imot, det skaper bare flere midlertidig ansatte og mange setter livet på vent fordi de ikke kan planlegge verken etablering når inntektene er for usikre, sier fagforbundslederen.

Ingen arbeidsgivere investerer i ansattes kunnskap hvis de ikke skal fortsette i bedriften og ansatte deler i mindre grad sin kunnskap og kompetanse med kollegaer når de bare inne på midlertidig basis.

Utfordringer

Gerd Kristiansen åpnet med en erkjennelse av at fagbevegelsen står i en mer krevende situasjon enn på lenge. Hun skisserte tre store utfordringer:

– Norsk økonomi står overfor det som kan være et historisk skifte. Det andre er en høyredominert regjering – som skal sitte to år til. Og det tredje er at vi må snu nedgangen i LOs organisasjonsgrad, sa hun.

LO-lederen mener at endringer i arbeidsmiljøloven vil gi mer makt til arbeidsgiverne, dersom forslagene blir vedtatt. Det vil igjen svekke den norske samfunnsmodellen.

– Og nå står tjenestemannsloven for tur; forenkling kaller de det.

Valget

LO-lederen mener at det regjeringen holder på med er å forverre hverdagen for vanlige arbeidsfolk. Deres ambisjoner er å endre samfunnet grunnleggende. Samtidig ser hun at denne politikken gir fagbevegelsen muligheter

– Arbeidsfolk i dette landet er også velgere. Og det er ingen som går i tog for mer søndagsarbeid eller flere midlertidige stillinger. Vi brente ikke opp kruttet med en to timers politisk streik. Vi vil ta i bruk de virkemidlene vi må for å stoppe regjeringens arbeid, lovet hun representantskapet. Og hun varslet at den faglige valgkampen blir en hovedoppgave for LO i år.

– Kommune- og fylkestingsvalget angår oss alle; ikke bare Fagforbundets medlemmer.

Styrke organisasjonen

LO og forbundene har i dag 66 000 tillitsvalgte og rekordhøye 910 000 medlemmer. 2014 kan bli det første året hvor LO klarer å opprettholde sin organisasjonsgrad. Men det er ikke godt nok for en LO-leder som ønsker å styrke organisasjonen

– Det beste verveargumentet vi har er godt gammeldags fagforeningsarbeid. Vi skal styrke oss videre i luftfarten. Bygge organisasjonen og rekruttere stadig nye grupper. Vi må øke denne innsatsen framover.

Nordiske modellen

LO-lederen benyttet anledningen til å trekke fram betydningen av den nordiske modellen hvor partene i arbeidslivet spiller en sentral rolle. Hun viste både til Fafo, produktivitetskommisjonen og Holden III-utvalget som alle dokumenterte og understrekte hvor viktig trepartssamarbeidet er for norsk økonomi og sysselsetting. Kristiansen understrekte at en lavere bruk av oljepenger, også betyr at det blir enda viktigere å prioritere bruken av pengene.

Tariff

Mellomoppgjøret skal handle om lønn. Lønnsutviklingen for 2014 er lavere enn på mange år, men ga en reallønnsvekst på en prosent for de aller fleste gruppene.

– Vi har innfridd kravene fra i fjor om å sikre kjøpekraften. Systemet for lønnsdannelse fungerer optimalt. Vi fikk også hevet minstelønnssatsene, som alltid mot arbeidsgivernes ønsker. Dette er ett av LOs varemerker. Og vi vil også legge opp til dette i år.

– Det er bare LO som bruker tariffoppgjørene til å kjempe fram sosiale reformer – som 5. ferieuke og afp, påpekte LO-lederen.

På ett område var hun likevel ikke fornøyd.

– Likelønnsutviklingen går alt for sakte. Arbeidet må forsterkes med tiltak mot kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet. Her må også myndighetene på banen.

Mellomoppgjøret

LO-lederen fremmet et opplegg for vårens tariffoppgjør som sikrer kjøpekraften og har en sosial profil. Det som skal følges opp fra hovedoppgjøret er at medlemmenes kjøpekraft sikres ved:

• En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.

• Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor.

• Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor.

• Representantskapsmøte gir LO-sekretariatet og forhandlingsutvalgene fullmakt til å utforme de endelige kravene basert på de ovennevnte retningslinjene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy