Kyrkja storeigar i barnehagar

STORSATSING: Kyrkja i Bergen har gjort store, lånefinansierte investeringar for å vekse i barnehagemarknaden.

STORSATSING: Kyrkja i Bergen har gjort store, lånefinansierte investeringar for å vekse i barnehagemarknaden.

colourbox.com (illustrasjonsfoto)

Bergen kirkelege fellesråd byggjer storkonsern, og vil ta ut overskot.

2015071712000020150717111023

KNUT A. NYGAARD

knut.nygaard@fagbladet.no

Samstundes som Bergen kirkelege fellesråd etablerar seg som ein gigant i den private barnahagemarknaden, får dei tilsette no dårlegare pensjonordningar. Målet for kyrkja er å kunne ta utbytte frå barnehagane, ifølgje avisa Klassekampen.

Det kirkelege fellesrådet i Bergen (BKF) har gjennom tid arbeida for å vekse i marknaden, og har mellom anna tatt opp lån på 420 millionar kroner for å finansiere oppkjøp og nybygg. I dag har BKF 1500 barnehageplassar, fordelt på 20 barnehagar.

Statssøtte

På inntektssida kan kyrkja notere seg for 200 millionar kroner i 2014. Dette er pengar i form av statsstøtte.

Til Klassekampen seier fungerande kyrkjeverge i Bergen, Bjørg Sveinall Øgaard, at eit eventuel overskot dei neste åra skal gå til å byggje eigenkapital. Men på sikt er planen å ta ut overskot, og å bruke det på andre kyrkjelege aktivitetar.

– Når investeringa er såpass stor, er det ei forventning om at eigar skal få noko avkastning på investert kapital, seier ho.

Videre seier ho at BKF ikkje har planar om å selgje barnehagane. BKF er i ferd med å skipa eit konsern til drift av barnehagane - Akasia Holding AS.

Endrar pensjonsvilkåra

Som ein profesjonell eigar, jaktar også BKF på innsparingar, og planen er no å endre pensjonsvilkåra til dei tilsette. Utdanningsforbundet, som organiserar mange av dei tilsette, er ikkje begeistra for dette.

Øgaad på si side seier at BKF ikke har råd til å halde fram med den offentlege tenestepensjonen, og ønskjer ein inskotsbasert løysing i staden.

– Vi har lagt oss på ei relativt god innskotsbasert løysing, seier ho.

Åtvaringar

Frå politikarhald i Bergen kjem det åtvaringer til BKF. Leiar for Oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thoresen, har lite til overs for planane om å tene pengar på barnehage.

– Dei bør vakta seg for å hente ut foreldrebetaling og ofentleg støtte i utbytte, seier han til venstresidas dagsavis.

– Dette er barnhagebarna sine pengar, og skal ikkje vera penger til andre formål. Eg vil åtvare kyrkja om at dei bør endre strategi på dette området, seier Thoresen.

Stor barnehagemarknad i Bergen

70 prosent av barnehagane i Bergen er private.

BKF er, gjennom selskapet Akasia, ein av dei største aktørane, med 10 prosent av barnehageplassane.

Kyrkja har dei sista åra lån fleire hundre millionar kronar for å veksa i barnehagemarknaden.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy