Minister trosser sterke advarsler:

Listhaug vil stramme inn asylpolitikken

Får forskerkjeft for feil bruk av forskningsdata

STÅR PÅ SITT: På tross av sterke frarådinger i høringsrunden og påastander om feilaktig bruk av forskningsdata, la Sylvi Listhaug fram sine nye innstrammingsforslag for Stortinget nylig.

STÅR PÅ SITT: På tross av sterke frarådinger i høringsrunden og påastander om feilaktig bruk av forskningsdata, la Sylvi Listhaug fram sine nye innstrammingsforslag for Stortinget nylig.

Wikimedia Commons

Sylvi Listhaug er den andre Frp-statsråden som nå filleristes av forskere. Hun blir anklaget for feilaktig bruk av deres data.

2016040712111620160408105459

KNUT A. NYGAARD

knut.nygaard@fagbladet.no

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug styrer nå mot det hun selv sier blir en av Europas strengeste asylpolitikker. Samtidig anklages hun av forskere for å bruke forskningen deres feil. Forskerne bak rapportene Listhaug baserer seg på mener at deres funn misbrukes. Hun framsetter de omstridte påstandene i en ytringsartikkel på NRK.

Her er Sylvi Listhaugs ytring

«Klart feilaktig bruk» som «bringer forskningen i vanry» sier forskerne om måten innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) de siste dagene har gjengitt deres rapporter, ifølge Aftenposten.

UiO-rektor: – Gjorde vondt å høre på Listhaug

Én forskningsrapport viser at ett av de 30 barna som ble intervjuet ble presset til å reise til Norge. Det mener Sylvi Listhaug gir dekning for å si at barn tvinges på flukt i stor grad.

Fiskeriminister Per Sandberg vil ha næringsvennlige forskere

Alle høringsinstanser advarte regjeringen mot å gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å få permanent opphold i Norge. Likevel foreslår regjeringen å stramme inn lovverket.

– Asylbarna betaler prisen for anbud

– Dagens tilstrømning til Norge er kunstig lav, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug. Hun mener derfor det er behov for de innstramningsforslagene regjeringen i disse dager legger fram for Stortinget, ifølge NRK.

• Mette Nord: – Vær et medmenneske for andre i en vanskelig situasjon

• Liv Tørres: − Flyktningstrømmen ingen trussel for norsk velferdsstat

Se hvordan de mottar flyktningene i Setesdalen

Dette sier Fafo-rapporten

Under punktet «Hvem bestemmer at enslige mindreårige skal reise ut?» skriver forskeren:

Majoriteten av ungdommene jeg intervjuet beskriver at det var foreldre, besteforeldre, eldre søsken eller en onkel som hadde tatt avgjørelsen om at de skulle dra. Det var forskjeller i dette, avhengig av landbakgrunn, etnisitet og om vedkommende er gutt eller jente. Ungdommene beskrev stort sett at avgjørelsen var en felles beslutning, hvor han eller hun selv ble tatt med.

En del av ungdommene har vært delaktige i beslutningen, og noen få har også tatt avgjørelsen selv på grunn av ytterst vanskelige forhold i familien eller dem de bodde hos. Bare én person oppga å ha vært uenig i avgjørelsen på det tidspunktet. Resten beskrev at de i større eller mindre grad hadde hatt innvirkning på avgjørelsen, men ungdommene ga også uttrykk for følelsen av at det ikke hadde vært noe alternativ til utreise på grunn av de omstendighetene som hadde utløst migrasjonen.

Alle ungdommene har brukt agenter og smuglere under deler av reisen eller gjennom hele prosessen.

Les hele rapporten: Underveis En studie av enslige mindreårige asylsøkere

Fakta om regjeringens asylforslag

* Regelverket om familieinnvandring strammes inn. Det innføres underholdskrav og krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening. Kravet vil gjelde også for familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse. Denne endringen gjøres midlertidig i tre år.

* Det skal kunne nektes familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse, dersom familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som familien har sterkere tilknytning til enn Norge. Etter at den som har fått beskyttelse i Norge også har fått permanent oppholdstillatelse, er ikke lenger tilknytningskravet et vilkår for familiegjenforening.

* Det innføres integreringskriterier for permanent opphold. Søkeren må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene. Søkeren må også beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøven i samfunnskunnskap.

* Klagefristen for asylsøknader som åpenbart ikke fyller vilkårene for beskyttelse reduseres fra tre til en uke.

* Det innføres regler om økt bruk og lagring av biometrisk personinformasjon for å sikre mer effektiv ID-kontroll.

* Visumfriheten for asylsøkere oppheves for å muliggjøre raske returer av personer med grunnløse asylsøknader, i stedet åpnes det for at de som hovedregel gis rett til innreise uten visum. Det blir også adgang til å utvise utlendinger som to eller flere ganger er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad.

* Tilbakekallelser av oppholdsgrunnlag dersom det blir fred og stabilitet i land der personer med midlertidig opphold kommer fra er allerede iverksatt.

* Et 24-årskrav for familieetablering skal bekjempe tvangsekteskap.

* Botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge heves fra tre til fem år.

* Økt bruk av pågripelse og fengsling i asylsaker som omfattes av 48-timersprosedyren.

* Midlertidige og begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere skal bare gjelde der grunnlaget for opphold er at søkeren vil være uten forsvarlig omsorg ved retur. Barn som fyller vilkårene for beskyttelse av andre grunner vil få en ordinær oppholdstillatelse.

* Kongen i statsråd gis hjemmel til fastsette særskilte og ekstraordinære regler for asylsøkere som ankommer direkte fra nordisk naboland. Dette vil kunne settes i verk dersom regjeringen mener Dublin-samarbeidet i realiteten har opphørt å fungere.

(Kilde: Statsministerens kontor/NTB/Nrk)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy