Arbeidsministerens høringsnotat om arbeidsmiljøloven

LO: – Regjeringen utvider muligheten til midlertidige ansettelser

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og juridisk leder, Atle Sønsteli Johansen, er ikke fornøyd med høringsuttalelsen om arbeidsmiljøloven.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og juridisk leder, Atle Sønsteli Johansen, er ikke fornøyd med høringsuttalelsen om arbeidsmiljøloven.

Arkivfoto: Helge Rønning Birkelund, ANB

Fagbevegelsen er skuffet over regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, spesielt når det gjelder adgangen til midlertidige ansettelser.

2017070312430320170703151157

tips@fagbladet.no

Det er bare noen måneder siden Bergen Tingrett ga seks polske arbeidere medhold i at de såkalte nulltimerskontraktene «fast ansatt uten garantilønn", i realiteten dreide seg om en serie ulovlige midlertidige ansettelser.

– Regjeringen setter nå denne dommen til side, og vil reversere den oppryddingen som domstolen foretok når det gjelder bemanningsbransjen. Det er uhørt at regjeringen gjennom forslaget til endringer i regelverket fortsatt vil legge risikoen over på arbeidstakerne, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Kari-Sofie Jenssen

Vant mot bemanningsbyrå

Dommen hun sikter til er Clockwork-saken der de seks polske arbeidstakere med hjelp fra Fellesforbundet og LO gikk til sak mot sin arbeidsgiver, bemanningsbyrået Clockwork. De krevde dom for fast ansettelse.
Selv om de formelt var fast ansatt i bemanningsbyrået, var de i realiteten midlertidig ansatte som tilkallingsvikarer som ble tilkalt ved behov, og dermed midlertidig ansatt hver gang de ble tilkalt og tildelt oppdrag.
Bergen tingrett ga en knusende seier til de seks polske arbeiderne og LO.

– Det hadde vært bedre om regjeringen overlot dette til domstolene, som har fastslått at «fast ansatt uten garantilønn« eller nulltimerskontrakter er en form for midlertidig ansettelse. Regjeringen vil nå gjøre dette lovlig i bemanningsbransjen, sier Atle Sønsteli Johansen til LO-Aktuelt.

Han leder LOs juridiske avdeling.

Her er regjeringens nye regler for bemanningsbransjen

– Det er ganske oppsiktsvekkende at man skriver om arbeidsmiljøloven for å gjøre innleie til korte vikariater lovlig, bare måneder etter at tingretten i Bergen slo fast det dette var en ulovlig praksis. Det er enda mer tankevekkende at statsråden gjør dette under dekke av å forbedre folks rettigheter. Det går ikke an, sier Mette Nord.

agforbundets erfaring med vikarbyråer viser at det er nødvendig med bedre regulering av bemanningsbransjen for å hindre at lønns og arbeidsvilkårene generelt svekkes. Rapporten «Kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos Orange Helse» fra Bergen kommune viser arbeidsforhold i grenselandet for tvangsarbeid.

– For Fagforbundet er det et poeng å begrense bruken av bemanningsbyråer. Administrasjon og politikere bør heller lage gode strategier for hele, faste stillinger, vikarpooler og en grunnbemanning som kan håndtere et vanlig fravær. Sier Mette Nord.

– Forslaget innebærer legalisering

Atle Sønsteli Johansen liker dårlig måten arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil regulere bemanningsbransjen på. Han mener forslaget innebærer en legalisering av en kontraktsform som NHO Service har innført og kjempet for, og som LO har gått imot.

I høringsnotatet slår også Anniken Hauglie fast at dommen må antas å gi uttrykk for gjeldende rett.

– Vi fikk medhold i tingretten. Men nå kan denne dommen bli lite verdt fordi regjeringen endrer loven og gir bemanningsbransjen særfordeler som andre virksomheter ikke har. Vi vil nulltimerskontrakter til livs. Regjeringen aksepterer at dommen er korrekt slik dagens lov er. Men så sletter de og reverserer loven og sukrer det hele litt med noen kvoteregler som skal begrense skadevirkningene noe. Vi ser ingen grunn til at bemanningsbransjen, som utfordrer det organiserte arbeidslivet, skal få noen særbehandling eller få noe konkurransefortrinn, sier Sønsteli Johansen.

Har skremt bransjen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen gjennom dette høringsnotatet utvider adgangen til midlertidige ansettelser ytterligere. Også han viser til den omtalte Clockwork-saken.

– Regjeringen setter denne dommen til side, og vil reversere den oppryddingen som domstolen foretok når det gjelder bemanningsbransjen. LO kan ikke se at det i høringsnotatet vises til noen nye forhold som kan begrunne dette. Dommen har åpenbart skremt bemanningsforetakene, som benytter ansettelsesformen. Nå kommer regjeringen bransjen til unnsetning, og utvider adgangen til midlertidige ansettelser, slår Gabrielsen fast.

Uthuling av hovedregelen

Gabrielsen påpeker at forslaget innebærer et konkurransefortrinn for bemanningsbyråene, ved at de kan skyve risikoen for manglende oppdrag over på arbeidstakerne.

– Forslaget innebærer at bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstakere midlertidig, og er nok en uthuling av hovedregelen om fast ansettelse, sier LO-lederen.

Han registrerer argumentene om at innleiebedriftene har behov for fleksibilitet.

– Men at innleiebedriften har et midlertidig behov betyr jo ikke at bemanningsbyrået har det. De driver jo nettopp med utleie av arbeidskraft, og vil som regel ha permanent behov for folk å leie ut. Og skulle bemanningsbyråets behov være midlertidig, har de lovlig adgang til å ansette midlertidig allerede i dag, påpeker han.

Fagbevegelsen er skuffet

Flere innenfor fagbevegelsen er skuffet over høringsnotatet.

– Det ble skapt store forventninger til en styrking av arbeidstakernes rettigheter. Det vi har fått nå er et tilbud om å bytte nulltimerskontrakter med prosentkontrakter, som i seg selv ikke gir garanti for lønn mellom oppdrag, kommenterer Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy