LO krever generelle tillegg og økte minstelønnssatser i Spekter-helse

GENERELLE TILLEGG: LO- og Fagforbundets forhandlere håper de kan komme i mål med en forhandlingsløsning for de ansate i helseforetakene. Fra v: Arvid Tønnesen i Fagforbundets forhandlingsenhet, Roger Heimli, Odd-Haldgeir Larsen og Jan Helge Gulbrandsen, alle i forbundets politiske ledelse.

GENERELLE TILLEGG: LO- og Fagforbundets forhandlere håper de kan komme i mål med en forhandlingsløsning for de ansate i helseforetakene. Fra v: Arvid Tønnesen i Fagforbundets forhandlingsenhet, Roger Heimli, Odd-Haldgeir Larsen og Jan Helge Gulbrandsen, alle i forbundets politiske ledelse.

Per Flakstad

I ettermiddag startet forhandlingene for de ansatte i helseforetakene. LO-forbundene krever generelle sentrale tillegg og økte minstelønnssatser.

2016051214311220160512182315

per.flakstad@fagbladet.no

Det første kravet i ettermiddag var generelt, og først i kveld begynte LO-forbundene å konkretisere sine økonomiske krav. Utover kvelden og eventuelt natten vil forhandlingene mer og mer dreie seg om størrelsen og innretningen på lønnstilleggene.

I kommunesektoren kom partene i mål uten å måtte be Riksmekleren om hjelp, og LO-forbundene håper de skal klare det samme.

– Vi har alltid tro på at vi skal bli enige gjennom forhandlinger. Så får dagen og kvelden vise om vi klarer det, sier nestleder i Fagforbundet og forhandlingsleder for LO-forbundene, Odd-Haldgeir Larsen.

Sykepleierne gjorde ferdig sitt oppgjør i begynnelsen av mai, med hevede minstelønnssatser som resultat, og at det i tillegg skal gjennomføres lokale forhandlinger.

Ønsker mest mulig sentralt

I tråd med LO-forbundenes tariffpolitikk, ønsker Odd-Haldgeir Larsen mest mulig av lønnrammen som sentrale tillegg, og mindre som skal fordeles lokalt. Spesielt for de lavest lønte gruppene har også LO-forbundene tradisjon for å kreve kronetillegg framfor prosenttillegg.

– Gjør det forhandlingene lettere eller vanskeligere at sykepleierne er ferdig med sitt oppgjør?

– Det endrer ikke vår posisjon, vi forhandler på fritt grunnlag, sier Larsen.

Han sier at de generelle kravene dreier seg om at LO vil ha en solidarisk lønnspolitikk, en rettferdig fordeling og en sosial profil. Han mener sentrale forhandlinger er viktig for å sikre en rettferdig fordeling mellom yrkesgruppene, og at det er et hovedkrav å sikre medlemmenes kjøpekraft.

– Dette kan gjøres ved en kombinasjon av generelle tillegg og justering av minstelønnssatsene, sier Larsen.

Likelønn

Han er også opptatt av at utjevningen av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn går for sakte. I tillegg til lavlønnsproblemene, er det også spesielt i de kvinnedominerte yrkene at de ansatte sliter med ufrivillig deltid. I tillegg mener LO at mange kvinnedominerte yrker for lav økonomisk uttelling for kompetanse.

– Derfor fremmer vi krav som skal motvirke denne utviklingen, sier Odd Haldgeir-Larsen.

Fagforbundet har rundt 21.000 medlemmer som omfattes av forhandlingene i Spekter-helse.

Det er ventet at forhandlingene vil pågår utover kvelden, og kanskje også natten.

Dette er LOs innledende krav:

Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Ledere må sikres uttelling for kompetanse og lederansvar

Kompetanse ut over både høyskole og fagbrev skal gi lønnsmessig uttelling.

For å stimulere flere arbeidstakere innen ambulansetjenesten til å styrke sin formelle kompetanse ( Paramedic /Bachelorgrad), vil det ved årets B –delsforhandlinger bli reist krav om lønnstillegg også for fullført første. og annet års utdanningsløp. jf. punkt VI i utkast til protokoll.

Prioritere felles arbeid mellom partene for å etablere en heltidskultur på alle nivåer i helseforetakene, ikke minst ved å oppfordre deltidsansatte til å inngå avtale om bruk av” trappetrinns - modellen.”

Det kreves forbedring av lønn for hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt. Ingen frikjøpte tillitsvalgte skal påføres et økonomisk tap på å påta seg verv.

Kompetansetillegget som er avtalt/avtales i de virksomhetsvise B –delene, skal inngå som en del av grunnlønnen. Jf. Rapport Arbeidsgruppe Lønnssystem 15. mars 2016.

Forbundene går inn for at det legges til rette for faglig refleksjon, kompetansedeling, veiledning og kompetansehevende tiltak.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy