LO krever tiltak mot ledigheten

Svikter: Arbeidsløsheten er alvorlig og regjeringen gjør ikke nok, mener LO-leder Gerd Kristiansen.

Svikter: Arbeidsløsheten er alvorlig og regjeringen gjør ikke nok, mener LO-leder Gerd Kristiansen.

Tri Nguyen

Regjeringen svikter kampen mot arbeidsløsheten, fastslår LO. Og stiller sju krav til rask handling.

2015060812000020150609074814

LO-leder Gerd Kristiansen mener at både regjeringene og arbeidsgiverne er i ferd med å undergrave den norske modellen basert på trepartssamarbeidet.

– De må velge en politikk som styrker det organiserte arbeidslivet, sa hun til LOs representantskapsmøtet i Øyer.

Alvorligste utfordringen

LO-lederen understrekte at arbeidsmarkedet nå er den største utfordringen for fagbevegelsen.

– Arbeidsledigheten er dramatisk for den enkelt det gjelder, for bedriftene og for lokalsamfunnene, sa Gerd Kristiansen.

Og LO-lederen mente at en arbeidsløshet på over fire prosent ikke forteller hele historien. Det mangler 150 000 jobber i landet ut fra tidligere sysselsettingsnivå.

– Mange unnlater å melde seg ledig når utsiktene er dårlige, for de vet de ikke får jobb.

Styrke kommunene

Kristiansen pekte på situasjonen ikke blir noe bedre av kommunenes reduserte skatteinntekter.

– Penger brukt i kommunene gir også effekt for næringslivet. Det er maksimal dårlig timing å gi skattekutt framfor å satse på kommunene.

Fagforbundets leder Mette Nord sa seg enig i dette. Og hun mener det er en rekke oppgaver i kommunene som kan settes i gang både for å styrke sysselsettingen og næringslivet.

Krass uttalelse

– LO har gjennom mellomoppgjøret lagt forholdene til rette for en offensiv sysselsettingspolitikk. LO konstaterer at denne muligheten i 2015 følges dårlig opp av regjeringen. Det er stor fare for en langsiktig økt arbeidsløshet, noe som truer hele den norske modellens bærekraft, sier LOs representantskap i uttalelsen fra møtet i Øyer.

Skatt framfor jobb

LO mener at regjeringens budsjett innebærer at den ideologisk drevne skatteletten på 5 milliarder kroner går på bekostning av opp mot 10 000 arbeidsplasser i en alternativt styrket kommuneøkonomi.

– Det er svært beklagelig at tiltaksinnsats trappes ned når arbeidsmarkedet tilsier at den bør trappes opp, uttaler representantskapsmøtet.

LO krever flere grep for å møte utfordringene i arbeidsmarkedet:

• En egen satsing på ungdom.

• Et løft for yrkesopplæring, profesjonsutdanning og fagutdanning.

• Innskjerpede krav til lærlingeklausuler i offentlig anbud.

• Flere læreplasser i offentlig sektor.

• Bedre tilskudd for læreplasser.

• Merkeordninger for lærebedrifter sammen med NHO og LO

• Og bedre fagskole- og yrkesutdanning.

Bare fine ord

LO mener regjeringens fine ord om støtte til den norske modellen oppleves som lite troverdig når regjeringen bitvis undergraver modellen.

I uttalelsen peker LO på at regjeringen ved en rekke anledninger styrker det uorganiserte arbeidslivet på bekostning av den velorganiserte delen:

• Skattefradrag for rene husforeninger.

• Redusert ledighetstrygd

• Åpning for mer midlertidig ansettelse som vanskeliggjør fagorganisering.

• Fjernet den kollektive søksmålsretten.

• Svekket rollen for partene og avtaleverket i styringen av arbeidstid.

• Konkurransefordel til uorganiserte bedrifter.

• Og svekkede rettigheter for innleid arbeidskraft.

Skjerpet kamp

LO mener at privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester utfordrer det velorganiserte arbeidslivet. Og representantskapet ønsker en skjerpet kamp mot arbeidslivskriminalitet.

– Dette krever ofte det motsatte av planer om privatisering og konkurranseutsetting, heter det i uttalelsen fra LOs representantskapsmøte mandag 8. juni.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy