Slipper å møte i Arbeidsretten:

LO presset til å vise hva de ansatte tjener

STREIK: I fjor streiket HK-medlemmene i fagbevegelsen for innsyn i lønn til alle ansatte i dette området.

STREIK: I fjor streiket HK-medlemmene i fagbevegelsen for innsyn i lønn til alle ansatte i dette området.

Martin Guttormsen Slørdal

LO slipper å møte i retten, anklaget for å hemmeligholde lønnstall. Nå viser LO-forbundene fram hva de ansatte har i lønn.

2015111811175420151118135155

lene.svenning@lomedia.no

LES OGSÅ:

LO-ansatte nektes innsyn i lønn - igjen

Jubler for innsynsretten

LO og forbundene legger nå fram tallene som viser hva de ansatte i LO-forbundene tjener. Dermed slipper LO en pinlig rettssak i Arbeidsretten.

Handel og Kontor stevnet tidligere i høst Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) for å få innsyn i lønnstallene. AAF er arbeidsgiverorganisasjonen for LO, forbundene, Ap, SV og flere i arbeiderbevegelsen.

I dag ble AAF enig med Handel og Kontor om å vise fram tallene. Dermed unngår man rettssak og strid internt i arbeiderbevegelsen.

En lang strid

Det har ikke vært en spesielt god tone mellom Handel og Kontor og fagbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) det siste året. I fjor høst gikk Handel og Kontors medlemmer i LO og en rekke LO-forbund til streik. Årsaken var at AAF ikke ville innfri HKs krav om å få innsyn i alle de ansattes lønn, noe HK mente var en forutsetning for å kunne stille lønnskrav i tariffoppgjøret. HK mistenkte også at en gruppe ansatte, som ikke er HK-medlemmer, fikk betydelig høyere lønnstillegg enn HK-medlemmene.

LES OGSÅ: Mekling strandet, LO-ansatte ut i streik

Nektet innsyn

Etter tolv dager i streik innfridde AAF kravet om innsyn i lønn. Partene ble enige om at deres felles statistikkutvalg skulle ha tilgang til lønnsopplysninger for alle ansatte i AAFs medlemsforetak. I sommer varslet imidlertid arbeidsgiverorganisasjonen at de ville sende de innkomne tallene til bearbeiding hos en ekstern konsulent. HK fikk likevel ikke se tallene. Dermed stevnet HK arbeidsgiverorganisasjonen for Arbeidsretten.

Les også: LO-ansatte nektes innsyn i lønn - igjen

Taushetserklæring

Det ble ingen rettssak. Tirsdag kom partene til enighet om at statistikkutvalget skal gjenoppta sitt arbeid og i fellesskap bearbeide lønnsopplysningene fra medlemsforetakene i AAF. Partene er også enige om at statistikkutvalgets medlemmer skal undertegne en taushetserklæring. Det var imidlertid et forslag HK kom med allerede i sommer, etter det HK-Nytt kjenner til.

Snart mellomoppgjør

Bjørn Mietinen, 1. nestleder i HK, er glad for at denne saken har fått en løsning.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet til en enighet. Det er veldig bra at vi nå er "back on track", sier han til HK-Nytt.

Årets mellomoppgjør, som ble utsatt på grunn av denne konflikten, skal ifølge Mietinen gjennomføres så snart som mulig, og på denne siden av nyåret.

– Saken er forlikt. Vi er positive, og håper at vi kan samarbeide og legge konfrontasjonslinja bak oss, er AAFs styreleder Trude Tinnlunds kommentar.

Les også: Organiseringskluss i fagbevegelsen

Dette er HK og AAF enige om:

"Statistikkutvalget gjenopptar sitt arbeid fra før sommeren med å i fellesskap bearbeide det innkomne materialet som er innhentet fra AAFs foretak.

Malen for innhenting av lønnsopplysninger som utvalgets medlemmer ble enige om og sendte ut før sommeren ligger fast og utvalget må sørge for at årets lønnsdata kan ses i sammenheng med tidligere års lønnsdata der det er mulig.

Statistikkutvalgets medlemmer undertegner taushetserklæring slik at eventuelle personidentifiserende opplysninger holdes i utvalget. Rapporten utvalget avleverer skal ikke inneholde personidentifiserende opplysninger. Rapporten kan således bare inneholde statistikk, beregninger og analyser uten personidentifiserende opplysninger.

Ved eventuell uenighet i utvalget om utarbeidelsen av rapporten søkes bistand fra SSB, eller andre utvalget er enige om.

Så snart dette er gjort må det sendes et kort brev til Arbeidsretten der det framgår at: Partene er enige om å begjære saken for Arbeidsretten hevet som forlikt."

Dette er saken:

• Foran hvert tariffoppgjør legger HK og AAFs felles statistikkutvalg fram en rapport som viser lønnsutviklingen blant medlemsforetakene. I 2014 rapporterte kun halvparten av dem inn lønn. Noen av disse sendte bare inn opplysninger for HK-medlemmene i foretaket.

• Under tariffoppgjøret i 2014 brøt HK forhandlingene med AAF og gikk til streik.

• Hovedkravet var å få innsyn i samtlige ansattes lønn, ikke bare for ansatte som lønnes etter tariffavtalen mellom HK og AAF. Det nektet arbeidsgiverne.

• Etter tolv dager i streik innfridde AAF innsynskravet. Partene ble enige om et nytt mandat for statistikkutvalget.

• I sommer ville AAF likevel ikke gi HK innsyn i alles lønn.

• Tidligere i høst HK stevnet derfor AAF for Arbeidsretten, og ba om snarlig behandling.

• Årets tariffoppgjør ble satt på vent.

• Nå har HK og AAF blitt enige om at HK likevel får innsyn i lønna.

• HK har 1.500 medlemmer i dette tariffområdet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy