LO-leder Gerd Kristiansen:

LO vil ha penger slik at 50.000 voksne kan fullføre videregående opplæring

Utspill: LO-leder Gerd Kristiansen vil at alle skal få muligheten til å fullføre videregående opplæring. Nå krever hun penger på  bordet.

Utspill: LO-leder Gerd Kristiansen vil at alle skal få muligheten til å fullføre videregående opplæring. Nå krever hun penger på bordet.

LO Media

Bruk 2,5 milliarder kroner slik at 50 000 voksne kan fullføre videregående utdanning, foreslår LO-leder Gerd Kristiansen.

2016081711400020160818122608

sym@lomedia.no

Rundt 560 000 voksne har i dag grunnskole som høyeste fullførte utdanning. LO-leder Gerd Kristiansen mener at fullført videregående opplæring er blitt en grunnkompetanse i dagens arbeidsliv. Det er få andre land som har en lavere andel utlyste stillinger hvor det ikke er et formelt krav til utdanning. Uten videregående skole står du svært svakt på arbeidsmarkedet. LO-lederens målsetting er at «alle» må sikres en utdanning på nivå med videregående.

– Vi foreslår derfor at det nå brukes 2,5 milliarder kroner for å sikre at 50 000 flere får muligheten til å fullføre en videregående opplæring, sier LO-lederen.

Har en rett

Det er i dag en lovfestet rett til videregående opplæring i Norge i dag. Men denne retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år. I 2003 kom det også en rett for voksne over 25 år.

LO-lederen mener at denne retten til videregående opplæring må gjøres reell, blant annet ved å fjerne skillet mellom ungdoms- og voksenretten.

– Samtidig må fylkeskommunene settes økonomisk i stand til å styrke tilbudet. Vi må også få på plass bedre ordninger for livsopphold for voksne som skal ta både grunnskoleutdanning og videregående, sier Kristiansen.

Hun ønsker også at det må satses mer på etter- og videreutdanning på arbeidsplassen.

– Vi må blant annet styrke LOs ordning med kompetansetillitsvalgte, mener LO-leder Gerd Kristiansen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy