Lønnsoppgjøret 2016

LO-lederen: – Kjøpekraften skal sikres

Samarbeid: NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen har gått sammen om bærekraftalternativet. Nå er spørsmålet i hvor stor grad pensjon er et tema der.

Arkivfoto: Torgny Hasås

Samarbeid: NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen har gått sammen om bærekraftalternativet. Nå er spørsmålet i hvor stor grad pensjon er et tema der. Arkivfoto: Torgny Hasås

Torgny Hasås

Økende arbeidsløshet, asylsøkere og en intens pensjonsdebatt i forkant av tariffoppgjøret. Like fullt forsikrer LO-leder Gerd Kristiansen at hun sover godt.

2016020114410020160203092345

sym@lomedia.no

Og hun har en drøm.

– Ja, hvis jeg skulle få lov til å drømme så er det et fellesprosjekt hvor LO sammen med NHO og de andre arbeidsgiverorganisasjonene, går ut og organiserer.

For Gerd Kristiansen er det troen på den norske modellen med et godt organisert arbeidsliv, som må til for å møte de mange krevende utfordringene fagbevegelsen og samfunnet nå står overfor.

• Les også: Pensjonister vil få mindre å rutte med

Slik kan du unngå AFP-smellen

Pensjonsdebatten

Hun kunne sikkert klart seg uten overskrifter som NTBs «LO splittes av pensjonsstrid». Og erkjenner at diskusjonen er vanskelig. Like fullt er hun trygg på at de kommer i havn.

– Selvfølgelig har vi våre diskusjoner internt. Men ingen skal tvile på at vi kommer til representantskapet 23. februar med en enstemmig innstilling, forsikrer LO-lederen.

Mye av debatten knyttes opp mot forslaget fra Fellesforbundet og Norsk Industri. Partene ble under frontfagsoppgjøret i 2014 enige om å utrede den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen blant annet for å sikre pensjonsopptjeningen ved jobbskifte og åpne for at den enkelte kan betale inn til egen pensjon.

• Les også: Butikker vil ikke betale for overtid

Alle får pensjonskonto

I forslaget partene ble enige om i midten av januar, får arbeidstaker en personlig pensjonskonto der man selv kan velge leverandør. Noen dager senere vedtok Fellesforbundets forbundsstyre at de skal kreve forhandlingsrett og opptjening fra første krone. Forbundsstyret vedtok også at de ønsker forbundsvist oppgjør, mens flere andre forbund har signalisert at samordning er det beste hvis man skal reise pensjonskrav.

– Fellesforbundet og Norsk Industri kom fram til noe de kan leve med. Andre forbund i LO sier nei takk til en slik løsning. Det var jo ikke overraskende at de landet på forbundsvist. Nå må vi ta diskusjonen mellom forbundene, slik vi alltid har gjort, sier Kristiansen til LO-Aktuelt.

Noe du lurer på? Sjekk Tariffleksikonet vårt her

LO-lederen vil bruke tid på pensjon

Hun understreker at vedtakene fra kongressen ligger fast. Målet er brede avtalefestede ordninger som er tariffestet og kostnadseffektive. Nivået skal være minst 66 prosent av tidligere lønn ved 67 års alder, slik også Fellesforbundets forbundsstyret vedtok.

– Spørsmålet er om forslaget Fellesforbundet står bak er et skritt på veien for å nå målsettingen som ligger i kongressvedtaket.

LO-lederen vil ikke svare på hva hun mener om det nå.

– Men jeg tror vi bør bruke tid. Pensjonsrettighetene til medlemmene er ikke noe vi bør avgjøre i sene nattetimer.

• Les også: HK-lederen: Pensjonsstriden er ikke over

Flere veier mot målet

Fram mot representantskapsmøtet i LO vil diskusjonen gå både i LOs organer og i offentligheten. Mulighetene er flere. Frontfaget kan kjøre pensjon ut fra den modellen partene har blitt enige om. Oppgjøret kan splittes slik at LO tar pensjon med NHO, mens streikeretten blir i frontfagsforhandlingene. Det er også mulig å løfte pensjon ut av årets oppgjør og gå i dialog med NHO.

Avgjøres: Det er her på LOs representantskapsmøte at forbundene skal samle seg om rammene for årets tariffoppgjør.
Bildet er fra i fjor, årets møte er 23. februar.

Foto: Sissel Rasmussen

Avgjøres: Det er her på LOs representantskapsmøte at forbundene skal samle seg om rammene for årets tariffoppgjør. Bildet er fra i fjor, årets møte er 23. februar. Foto: Sissel Rasmussen

Sissel M. Rasmussen

– Det er jo også et spørsmål om det vil være en god løsning å se dette i sammenheng med evalueringen av AFP, (avtalefestet pensjon), som skal gjøres i 2017, antyder Kristiansen.

– Det er mange løse tråder, men jeg har ikke mistet nattesøvnen av dette. Vi bruker den tiden vi trenger. Tariff er den fremste jobben vår.

• Les også: Fellesforbundet og Norsk Industri foreslår egen pensjonskonto for alle

Usikker kjøpekraft

LO-lederen lar seg ikke overraske av arbeidsgivere som i god tid før lønnsforhandlingene slår fast at det er lite å hente. Null sentralt, er budskapet. Men også hun har ved flere anledninger snakket moderasjon og ansvarlighet.

– Alle er klar over at det ikke blir noen lønnsfest i år. Da er det viktig at vi også sier det. Vi kan ikke være med å sette arbeidsplassene i fare.

Hun kjøper derimot ikke det velkjente budskapet fra arbeidsgiversiden.

– Vi går ikke inn i et lønnsoppgjør med målsettingen at arbeidstakerne ikke skal ha noen ting. Det gagner ikke norsk økonomi i det hele tatt. Målsettingen må være å opprettholde kjøpekraften for de brede grupper, sier hun.

LO-lederen advarer mot et resultat hvor alt skal gis lokalt, slik flere på arbeidsgiversiden har argumentert.

– Det vil slå veldig skjevt ut.

Hun avviser også tanken om at andre sektorer kan gå utover den rammen frontfaget lander på.

– Det vil være å forlate frontfaget, det skal vi ikke gjøre. Frontfaget har tjent oss godt, og det skal vi ikke sette på spill, er hennes klare budskap.

• Les også: Transport vil ha forbundsvist lønnsoppgjør

Bærekraftalternativet

Under NHOs årskonferanse 7. januar lanserte LO-lederen sammen med NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund bærekraftalternativet.

– Vi er uenige om noen av løsningene, men vi er enige om hvilke utfordringer som skal løses. Og vi er enige om at de utfordringene må vi løse sammen, sa Kristiansen i talen hun holdt sammen med Skogen Lund.

Nå arbeides det med å fylle bærekraftalternativet med innhold.

– Tariffoppgjøret er naturligvis en del av dette. Klimaplanen som vi lanserte sammen med NHO er det også naturlig å ta med, selv om vi må se om den står seg opp mot resultatet fra klimatoppmøtet i Paris. Jeg mener at også pensjon er en viktig del. Det samme er forslaget vi og NHO kom med overfor regjeringen om lønnstilskudd for å integrere blant annet asylsøkere inn i arbeidslivet. Vi har fått opp en rekke forslag på bordet som det nå jobbes med administrativt, forteller hun til LO-Aktuelt.

• Følg oss på Facebook

Økte skiller

LO-lederen er bekymret over en samfunnsutvikling mot økte forskjeller. Hun ser utfordringer i den teknologiske utviklingen, de mange asylsøkerne som skal inn i arbeidslivet og en voksende arbeidsløshet på grunn av omstillingene i petroleumsnæringen.

– Hvis vi bruker flyktningene som et eksempel: Noe av det første man foreslår er å senke lønnsnivået for å få dem i jobb. Det fører til et økt press på de mest utsatte gruppene i arbeidslivet. Det er derfor ikke uten grunn at vi tok initiativ overfor NHO for å få på plass noen stolper. Det er fullt mulig å gå inn med tilskuddsordninger, men tariff skal gjelde. Jeg tror slike grep er med på å motvirke økte forskjeller. Slik er også en samordnet lønnsdannelse kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

En lengre utgave av dette intervjuet kan du lese i neste utave av LO-Aktuelt.

Få nyhetsbrevet vårt her:

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy