Må vente på pensjon fra første krone: Renholder Naemy mener pensjonen hennes er blitt en kasteball

Snytt: Renholderen Naemy Trandum føler seg snytt nå når Stortinget har bestemt seg for å sende spørsmålet om pensjon fra første krone tilbake til partene i arbeidslivet.

Snytt: Renholderen Naemy Trandum føler seg snytt nå når Stortinget har bestemt seg for å sende spørsmålet om pensjon fra første krone tilbake til partene i arbeidslivet.

Ole Palmstrøm

Med minst mulig margin vedtok Stortinget å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på og vurdere pensjon fra første krone. Naemy Trandum er en av dem som rammes.

2019021308450020190410203756

ane.borrud@lomedia.no

Et av LOs krav under lønnsoppgjøret i fjor var en bedre obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i privat sektor. LO krevde pensjonsopptjening fra første krone, for alle stillingsandeler og fra en fyller 13 år. Det gikk ikke arbeidsgiversiden med på. De mente det ble for dyrt for bedriftene og argumenterte også med at obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hørte hjemme i Stortinget, ikke i et tariffoppgjør.

Arbeiderpartiet og SV tok opp hansken og la fram et forslag om å endre loven om obligatorisk tjenestepensjon. De to partiene vil ha pensjonsopptjening fra første krone man får i lønn. At det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent. At det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år og det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

Renholder ser rødt

7. februar kom så saken opp i Stortinget. Arbeiderpartiet og SV fikk ikke flertall, da KrF stemte med partiene i regjeringen, som de nå er en del av. Flertallet på Stortinget stemte for at spørsmålet om pensjon fra første krone sendes tilbake til partene i arbeidslivet.

– Å innføre pensjon fra første krone her og nå vil gi betydelige kostnader for norsk næringsliv som er kompensert fra arbeidsgiverens side i tidligere lønnsoppgjør. Det vil også gi en vanskeligere vei inn i arbeidslivet for bransjer som varehandel og renhold. Men vi vil ikke kategorisk avvise dette i framtida. Derfor forslår vi å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på og vurdere dette, sa saksordfører Sivert Bjørnstad (Frp) da han innledet debatten på Stortinget, ifølge FriFagbevegelse.

Også finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, argumentert lignende.

– Slik jeg ser det, gikk arbeidsgiversiden inn for å gi økt kronetillegg og tok andre kostnader for ikke å gjøre dette, sa han til FriFagbevegelse.

Dette får renholder Naemy Trandum til å se rødt.

– Nei, folk fikk ikke kjempe mye under lønnsoppgjøret i fjor fordi LO og NHO fant ut at vi skulle få mer istedenfor å få pensjon, slår hun fast.

– Eller er det de 30 ørene vi fikk i forbundsvise tilpasninger han snakker om? Jeg vil anta at han selv kanskje hadde vært litt misfornøyd om pensjonen hans hadde blitt fjernet og han kun hadde gått opp 30 øre i timen.

– Følte meg snytt

Lønnsoppgjøret i fjor var et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger, der LO forhandlet på vegne av forbundene. Resultatet var at alle fikk et lønnstillegg på 1 krone i timen, samt 30 øre som ble fordelt i de forbundsvise tilpasningene. I tillegg fikk drøyt 20 tariffavtaler med lave lønninger et eget lavlønnstillegg på 2 kroner og 50 øre i timen. Seks av disse tilhørte Arbeidsmandsforbundet: Renholdsoverenskomsten, renhold på land i egen regi, vekteroverenskomsten, overenskomst for parkeringsselskaper, skianlegg og fritids- og aktivitetsavtalen.

– Jeg satt i tariffutvalget for renhold i fjor, og følte meg snytt av resultatet. Men jeg tenkte at vi tross alt skulle få noe på OTP, forteller Trandum.

Nå føler hun seg igjen snytt, og mener OTP er blitt en kasteball.

– OTP og folks økonomi som pensjonister har blitt en kasteball: Det er ingen som tør å ta ansvar, og ingen tør å røre ved den. Jeg tror de kommer til å kaste ballen videre så langt det lar seg gjøre. De eneste det går utover er de svake i samfunnet, de lavlønte, kvinner, deltidsansatte og dem med lav utdanning. I siste runde betyr dette av vi sannsynligvis kommer til å få flere minstepensjonister som må gå på NAV, raser hun.

1 krone og 10 øre timen

Trandum kjøper heller ikke argumentet om at pensjon fra første krone her og nå vil gi betydelige kostnader for norsk næringsliv.

– Det er snakk om 1 krone og 10 øre i timen per ansatt i heltidsstillinger, påpeker hun.

Regnestykket er som følger: Pensjon fra første krone, det vil si også på de første 96.883 kronene som arbeidsgiver i dag ikke må betale OTP for, vil gi en ekstrautgift på 1.938 kroner i året. Fordelt på et årsverk på 1.750 timer, gir det en merkostnad på 1 krone og 10 øre i timen.

– Det er ingenting i det store bildet. Det er det vi går opp hvert år under lønnsforhandlingene. Eller kanskje vi går opp mer. Alle bedrifter som lever av anbud må heve prisene med samme beløp. Sånn sett vil det ikke bety noe, slår hun fast.

– Eneste håp er rødgrønn regjering

Heller ikke vekteren Henrik Fors er imponert over Stortingets vedtak

Saken fortsetter under bildet

Trenering: Vekteren Henrik Fors mener Stortinget trenerer saken.

Trenering: Vekteren Henrik Fors mener Stortinget trenerer saken.

Ane Børrud

– Det blir satt ned et utvalg, og så blir det trenert. NHO har jo kategorisk sagt at de ikke vil tette hullene i OTP. Utvalget kommer ikke til å bli enige om noen ting, tror han.

Han skjønner heller ikke argumentet om at arbeidsgiverne har gitt mer i tidligere lønnsoppgjør isteden for å innføre pensjon fra første krone.

– Jeg har i alle fall ikke merket noe på lommeboka at vi har fått en bra lønnsøkning. Jeg hadde heller tatt mer pensjon enn de kronene vi ikke ser noe til, sier han.

Vekteren har ingen tro på at det blir pensjon fra første krone, så lenge landet har den regjering som sitter i dag.

– Det er ikke flertall for pensjon fra første kroner på Stortinget i dag. Det er i bunn og grunn situasjonen. Hadde flertallet vært interessert i dette, så hadde det blitt gjennomført. Den borgerlige regjeringen står på arbeidsgivernes side. Vårt eneste håp for å få pensjon fra første krone, er at det kommer en rødgrønn regjering etter neste valg, konkluderer han.

Obligatorisk tjenestepensjon

Alle bedrifter i privat sektor er pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte, med minst 2 prosents oppsparing i året. Men loven har unntak.

Pensjonsopptjeningen starter etter 1G, som det heter, som er grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er i dag 96.883 kroner. Dersom du har en stilling som er lavere enn 20 prosent, om du jobber et sted kortere enn i 12 måneder eller er under 20 år, setter loven ingen krav om at det skal settes av pensjon til deg.

OTP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og eventuell AFP (avtalefestet pensjon), som ansatte i bedrifter med tariffavtale har.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy