WTOs ministermøte:

Mange organisasjoner nektet innreise til Argentina

NEKTET I ARGENTINA: Petter Slaatrem Titland, leder Attac Norge

NEKTET I ARGENTINA: Petter Slaatrem Titland, leder Attac Norge

Hans Nøstdahl

Argentinske myndigheter har svartelista Attac Norge og en rekke andre internasjonale organisasjoner foran ministermøtet i verdens handelsorganisasjon, WTO.

2017120713425720171207142444

Til sammen 63 representanter fra 20 sivilsamfunn og fagforbund er rammet av det oppsiktsvekkende innreiseforbudet. Men leder i Attac Norge, Petter Slaatrem Titland, er den eneste fra Norge som er nektet visum og deltakelse på WTOs ministermøte i Buenos Aires 10-13.desember, der også Fagforbundet vil være til stede.

Titland har allerede reist til Sør-Amerika, og vil etter det Fagbladet erfarer forsøke å reise inn i Argentina i dag.

Instruerte ambassader

Ifølge den argentinske avisa Página12, som har fått tilgang til diplomatpost, har det argentinske utenriksdepartementet gitt instruks til alle landets ambassader om at de skal nekte visum til NGOer som ikke har sikkerhetsautorisasjon til å delta på ministermøtet. Organisasjonene selv har ikke fått noen forklaring på innreiseforbudet, men i en pressemelding fra argentinsk UD står det at svartelistingen gjelder organisasjoner og personer som har ytret ønske om voldelige demonstrasjoner og trusler og kaos.

WTO ministermøte går av stabelen om noen få dager.

WTO ministermøte går av stabelen om noen få dager.

Kathrine Geard

Blant organisasjonene på svartelista er TNI (Transnational Institute) som er et forskningsinstitutt, Friends of the Earth International, og 11.11.11, som er en allianse av 90 organisasjoner som blant annet Oxfam, Caritas og Vétérinaires sans frontieres.

egen nettside slår Attac Norge fast at de argentinske påstandene er ren løgn.

"Ingen av organisasjonene har på noe tidspunkt oppfordret til vold. Tvert imot er dette organisasjoner og personer som har deltatt på en rekke WTO-møter tidligere. Alle deltar på demokratisk vis i diskusjoner med sine egne myndigheter og internasjonale organer, og flere mottar statlig støtte som Attac i Norge gjør."

Støttet av Fagforbundet

Attac Norge er også en av de mange samfunnsaktørene Fagforbundet har valgt å støtte økonomisk, i dette tilfelle med 1.6 millioner kroner.

WTO har på sin side stilt seg uforstående det hele. I brev til deltakerne forsikrer organisasjonen at den hadde akkreditert NGOene til møtet på vanlig måte, men ble så informert om at argentinske sikkerhetsmyndigheter uten nærmere forklaring hadde trukket tilbake akkrediteringen. WTO-sekretariatet har forsøkt å få Argentina til å omgjøre sin beslutning, men uten å lykkes. En rekke regjeringer skal også være i sving for å få argentinerne på bedre tanker.

Bedt norske myndigheter ta grep

Her hjemme har Den norske Handelskampanjen, som omfatter 17 ulike organisasjoner, sendt brev om saken til utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som skal lede den norske delegasjonen, og bedt henne ta affære.

– Vi ser med bekymring på meldingene om at flere frivillige organisasjoner har fått tilbakekalt sin akkreditering til WTOs ministermøte i Argentina senere denne måneden, skriver statssekretær Marianne Hagen i Utenriksdepartementet på spørsmål fra ABC Nyheter.

Angrep på ytringsfriheten

Handelskampanjen mener den eneste forklaringen på at Petter Slaatrem Titland er satt på svartelista, må være at han har vært «den fra Norge som har vært mest aktiv i media med leserinnlegg og kronikker. «

Handelskampanjen kaller derfor utestengelsen et angrep på ytringsfriheten, og mener begrunnelsen er helt hoderystende og grunnløs.

– Vi er svært kritiske til at Argentina blander seg inn i hvem som får komme på WTOs ministermøter og ikke. Vertsland for internasjonale konferanser skal i følge diplomatiske avtaler sørge for at akkrediterte personer får nødvendig tilgang til landet, og bare i særs ekstreme tilfeller, som nasjonal sikkerhet, nekte noen innreise», sier styreleder i Handelskampanjen Helene Bank til nettsiden "For Velferdsstaten", der hun også er spesialrådgiver.

Derfor deltar Fagforbundet

WTO forvalter flere internasjonale avtaler, blant annet GATS-avtalen som handler om tjenestesektoren. For Fagforbundets del er det viktig å følge reforhandlingene av denne avtalen i Buenos Aires. Ikke minst de delene som omhandler forholdet mellom nasjonale myndigheters selvrådrett og internasjonale selskapers eventuelle økonomiske interesser. Fagforbundet mener handelsavtaler ikke må gå på bekostning av de enkelte lands rett til innenlands reguleringer.

Verdens handelsorganisasjon WTO

World Trade Organization, WTO, ble etablert 1995 etter en revisjon av Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT).

GATT trådte i kraft den 1. januar 1948 og ble i 1995 avløst av WTO. WTO-avtalen er en folkerettslig avtale og WTO er en mellomstatlig organisasjon. Norge sluttet seg til GATT allerede i 1947.

Avtalen legger regler for verdenshandelen, og har som formål å bygge ned handelsbarrierer som for eksempel toll.

Verdens handelsorganisasjons hovedkvarter ligger i Genève.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy