Mener Uloba skylder assistenter 80 millioner

– Også kommuner som kjøper tjenester utenfra, har et ansvar for at ansattes rettigheter blir ivaretatt, mener Gunnar Wedde.

– Også kommuner som kjøper tjenester utenfra, har et ansvar for at ansattes rettigheter blir ivaretatt, mener Gunnar Wedde.

Oslo kommune

Brukerstyrte personlige assistenter over hele landet har ifølge en rapport til sammen 80 millioner til gode i overtidsbetaling fra Uloba.

2014101012000020141010142506

karin.svendsen@fagforbundet.no

Brukerstyrte personlige assistenter over hele landet har ifølge en rapport som revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO har laget for Oslo kommune til sammen 80 millioner til gode i overtidsbetaling fra Uloba.

– For oss er det helt uakseptabelt at et stort firma ikke tar ansvar for å utbetale riktig lønn til sine ansatte. Det sier Gunnar Wedde i en kommentar til at Uloba ifølge en rapport skylder personlige assistenter til sammen rundt 80 millioner kroner i overtidsbetaling. Wedde er avdelingsdirektør for konserninnkjøp i Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune.

Assistenter over hele landet

Konsulentselskapet BDO hevder i en revisjonsrapport at Uloba ikke har utbetalt tilstrekkelig lønn for overtid. Mange av landets 6000 brukerstyrte personlige assistenter (BPA) er rammet, trolig fordi ansiennitet ikke er medregnet.

Oslo kommune har fått i stand en avtale med Uloba, og stiftelsen har etterbetalt 16,6 millioner til personlige assistenter i hovedstaden.

Kommunene må ta ansvar

Assistentene i resten av landet må ifølge en pressemelding fra Uloba selv melde inn sine krav.

– Det er en selvfølge at det er arbeidsgiveren som skal rette opp feil i utbetalingene, mener Gunnar Wedde.

Avdelingsdirktøren i Oslo oppfordrer alle som kjøper tjenester av Uloba og andre leverandører, til å ta ansvar for de ansatte.

– Kommuner som kjøper tjenester av Uloba bør etter min mening følge opp og sikre at personlige assistenter får utbetalt den lønna de skal ha, sier Gunnar Wedde.

Må selv kreve betaling

Hans Hjellemo, kommunikasjonsrådgiver i Uloba, opplyser at samvirket holder fast ved at de brukerstyrte assistentene selv må melde inn krav dersom de mener de har penger til gode.

– Vi sendte ut et brev til alle assistentene allerede i 2011 om at de kunne melde inn de krav de måtte ha i forhold til å få etterbetalt overtid, sier han.

Grunnen til at Uluba likevel har påtatt seg å etterbetale manglende overtid til BPA-ansatte i Oslo, er ifølge Hjellemo at Uloba i lang tid var suspendert som tjenesteleverandør i hovedstaden.

– Derfor var det viktig for oss å rydde opp i Oslo først, sier han. Uloba vil siden informere de brukerstyrte assistentene i resten av landet.

Hjellemo ønsker ikke å kommentere BDO-rapporten, men hevder at det assistentene måtte ha til gode, er det kommunene som sitter på.

– Vi tilbakefører hvert år ubrukte lønnsmidler til kommunene. Vi måtte derfor ta av oppspart kapital da vi ettebetalte ansatte i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiveren i Uloba.

– Uloba må rydde opp

Mette Nord forventer at arbeidsgiveren har den kunnskapen som skal til for å regne ut og etterbetale manglende overtidsbetaling.

Fagforbundet har om lag 200 brukerstyrte personlige assistenter (BPA) som medlemmer. Fra nyttår har forbundet hatt tariffavtale med Uloba.

Krevende jobb

En ringerunde Fagbladet har foretatt, viser at mange tillitsvalgte og assistenter ikke har vært klar over at de kanskje har penger utestående. Personlig assistent Ane Brox i Trondheim kjente derimot til saken og mener Uloba må ta jobben med å rette opp feilen.

– Dersom jeg må regne ut selv, gjør jeg det. Men det er en vanskelig oppgave siden vi har skiftet fra papir til digitale timelister, sier hun.

– Ingen sparer på timelistene i flere år, sier Brox. Hun håper derfor at Fagforbundet gjør sitt beste for at Uloba belaster sine ansatte i minst mulig grad.

Arbeidsgiver må ha oversikt

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener det er arbeidsgivers plikt å sikre at folk får utbetalt den lønna de skal ha.

– Timelistene og tallene må finnes et sted siden revisjonsselskapet har dem. Da må det være mulig for Uloba å skaffe seg den samme kunnskapen. De må gå tilbake og se på timelister og utbetalinger og skaffe seg en oversikt over hva som ikke er utbetalt, sier Nord.

– Det er vanskelig for ansatte å kontrollere at de får riktig lønn når timetallet varierer fra måned til måned.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy