Barnehagedagen 2020:

Mer tid til å være ulike sammen

Fagforbundet

I 15 år har Barnehagedagen blitt markert over hele landet. Årets tema er tilhørighet og slagordet er «ulike sammen».

2020031009330020200310101004

ingeborg.rangul@fagbladet.no

– Å være ulike sammen er et verdisyn som både ansatte, foreldre og samfunnet bør strekke seg etter. Det er oss voksne som kan være garantister for et fellesskap der alle har en mulighet til å ytre seg, delta og bli hørt, sier May-Britt Sundal, leder i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Tid til å se hvert barn

Barnehagedagen markeres for å synliggjøre kvaliteten i barnehagene. I barnehagen skal de ansatte bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og en tro på egne evner. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i barnehagen.

– De senere årene har vi opplevd at ansatte ofte er alene med store barnegrupper. Dette gjør at de ansatte ikke får gitt hvert enkelt barn den anerkjennelsen som man skulle ønsket, sier Sundal.

Hun peker på at det i en stressa hverdag, ikke er enkelt for de ansatte å sette av tid til å reflektere sammen rundt de faglige og etiske problemstillingene.

– Vi i Fagforbundet ønsker at de ansatte skal få mer tid til å se det enkelte barnet og få muligheten til å ha faglige diskusjoner med sine kolleger slik at de kan skape en trygg og innholdsrik hverdag. De ansatte er selv et mangfoldig fellesskap som hver dag gjør det godt for barna å være ulike sammen, påpeker hun.

Kveldskafé og fagartikler

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema.

«Ulike sammen» er en tematisering av familiemangfold som tilhørighetsskapende i barnehagen.

Tidligere år har sittende kunnskapsminister blitt invitert til en barnehage.

Et år kom kronprinsesse Mette-Marit og fikk mat og turtips av en barnehage.

I år har Fagforbundet sammen med Utdanningsforbundet og FUB (Foreldreutvalget for barnehager) inviterte på kveldskafé dagen før barnehagedagen.

I tillegg ligger det fagartikler på Fagforbundets nettsider som har med temaet tilhørighet og det å være ulike sammen å gjøre. Her er det mulig å lese seg opp på flerkultur, rosa kompetanse og minoritet/majoritetstankegangen i barnehagen.

Bestemmer flertallet?

Spaltist og barnehagelærer Anne-Linn Bang har skrevet om flerkultur og det å lære av å leve sammen. Hun ønsker seg barnehager hvor det er en selvfølge at ulike språk, religioner og kulturer blander seg og hvor barna føler at det er rom for å diskutere og spørre hverandre og voksne om det de lurer på.

Sunniva Jarmann, pedagog og leder for Rosa kompetanse barnehage, og Synne Hall Arnøy, pedagog, familieterapeut og avdelingsleder i Rosa kompetanse skriver at mye av dagens barnekultur fortsatt tar utgangspunkt i en familie bestående av mamma, pappa og barn. Vokser man opp i andre familievarianter, eksempelvis i familier med én forelder, flere foreldre enn to, to mammaer eller to pappaer, møter man i mindre grad sin familie i barnekulturen.

Vibeke Glaser, dosent i barnehagepedagogikk, Dronning Mauds Minne Høgskole spør om i hvilken grad foreldrene i barnehagen opplever at de er en del av et fellesskap? I barnehagen, som i samfunnet for øvrig, utvikles det dominerende «sannheter» om hva som er en god omsorg for barn. På den måten utelukkes andre praksiser.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy