Søkte om forlik – fikk ikke svar, og nå er kommunen stevnet for retten

Miljøarbeider saksøker kommunen for ærekrenkelser

Steinar Eggen

Levanger kommune nekter å trekke tilbake uriktige påstander om miljøarbeider Svein Olav Skogstad. Nå krever han 300.000 i oppreisning.

2017063012110020170630124909

tips@fagbladet.no

Svein Olav Skogstad krevde en unnskyldning fra Levanger kommune, som stemplet ham som illojal. LO-advokatene inviterte Levanger kommune til en minnelig løsning, men invitasjonen ble ikke besvart, og kommunen er nå stevnet.

Miljøarbeider Svein Olav Skogstad ble uthengt som en illojal medarbeider i Levanger kommune, og har tidligere fått støtte hos Sivilombudsmannen.

La ned rus-tilbud

Saken startet da et tilbud til rusmisbrukere ble avviklet, og privatpersoner kom på banen og ville finansiere et nytt tilbud. Svein Olav Skogstad kommenterte utspillet i de lokale mediene, og takket for alle initiativ som kunne redde arbeidstilbudet.

Kommunen hevdet at Skogstad i denne forbindelsen hadde tatt imot pengegaver på vegne av kommunen – selv om det aldri skjedde. Levanger kommune har heller ikke svart på Sivilombudsmannens spørsmål angående Skogstads rolle i dette.

«Kommunens manglende kommentar er uheldig fordi det er uklart hvilke vurderinger kommunen har lagt til grunn for tilrettevisningen, og fordi alvorlige påstander blir hengende ved ham,» skriver Sivilombudsmannen.

Stevning sendt

I varselet som ble sendt fra LOs juridiske kontor i Midt-Norge til Levanger kommune 5. mai gikk det klart fram at saksøker åpnet for et forlik med arbeidsgiveren gjennom en årrekke, Levanger kommune.

Men i skrivende stund, 53 dager etter at varslet ble sendt, har kommunen ennå ikke grepet muligheten for å unngå søksmål. Dermed ble stevningen sendt til Inntrøndelag Tingrett sist mandag.

En borgerrett

– 5. mai skrev undertegnede til Levanger kommune og meldte meg som prosessfullmektig for Skogstad. I dette brevet ble det redegjort for saksforholdet, langt på vei i samsvar med denne stevningen. Under henvisning til tvistelovens paragraf 5-2 ble det varslet om mulig søksmål, men i første omgang ble det foreslått å forsøke å løse saken i minnelighet. Henvendelsen har aldri blitt besvart av Levanger kommune. Denne neglisjering synes å være forenlig med Levanger kommunes holdning for øvrig, skriver LO-advokat Karl Inge Rotmo.

Rådmann Ola Stene ferierer, mens ordfører Robert Svarva er relativt tilbakeholden med opplysninger om saken, som startet allerede høsten 2014. Svarva ble informert om denne stevningen «for noen dager siden».

– Dette er en ren administrativ sak i Levanger kommune. Vi bor i en rettsstat, og en innbygger eller ansatt har følgelig en rett til å gå til sak mot kommunen, sier ordføreren.

– Ville ikke Levanger kommune vært tjent med at de ansvarlige sjefene la seg på ryggen og ba om unnskyldning – før dette ble en medieføljetong?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Robert Svarva.

Økte med 50.000

– Er dette en sak som rammer Levanger kommunes omdømme?

– La meg si det slik: Det vil alltid være en fordel hvis alle innbyggere og ansatte var såre fornøyd med tingenes tilstand. De som ikke er det, har altså denne muligheten til å gå til søksmål, og den må vi forholde oss til.

I varselet ble det antydet et erstatningskrav på en kvart million kroner, men den prosessfullmektige har i stevningen lagt ned påstand om en oppreisningserstatning på 300.000 kroner. Advokaten hevder at Skogstad ikke på noe punkt har gjort seg skyldig i forhold som krenker Levanger kommunes interesser.

– Ved først å fremsette et forhåndsvarsel med til dels grove beskyldninger, og deretter ved å utforme en tilrettevisning, har Levanger kommune gjort seg skyldig i ulovlig gjengjeldelse. Det følger av arbeidsmiljøloven at slike gjengjeldelser er forbud, skriver advokaten.

Brutt taushetsplikt

Han vil også prosedere på at kommunen har fremmet beskyldninger om at Skogstad har vist illojal opptreden – ved å antyde at han skal ha mottatt penger fra private for å videreføre et tiltak som er vedtatt nedlagt (lavterskeltilbudet Dagsverket, vår anmerkning).

– Dette krenker hans æresfølelse, påstår den prosessfullmektige.

Endelig mener LO-advokaten at kommunen krenket den lovbestemte taushetsplikten ved å la personopplysninger om Skogstad bli tilgjengelig for en stor og uvedkommende personkrets – gjennom at hans imøtegåelse av forhåndsvarselet lå tilgjengelig i helsesjefens møtekalender, som alle ansatte i samkommunen har tilgang til.

Ingen selvkritikk

– Den som behandler taushetsbelagte opplysninger har også plikt til å hindre andre i å få slik kunnskap. Dette er skadelig for Skogstads omdømme, og skadeerstatningsloven fastsetter et erstatningsansvar for den som krenker en annens ære eller privatlivets fred, skriver Karl Inge Rotmo.

– Er et krav på 300.000 kroner basert på andre tilsvarende saker?

– Ja, i den grad det finnes saker som er lik denne! Først etter en periode på bortimot to år lyktes det Svein Olav Skogstad å få Levanger kommune til å trekke forhåndsvarselet og tilrettevisningen. I mellomtiden har kommunen oppført seg krenkende. Levanger kommunes handlinger kan i beste fall ansees som uaktsomme, men vel så forstemmende er at kommunens øverste ledelse ikke synes å ha noen erkjennelse av svikt eller feilvurdering.

Oppsiktsvekkende

I grunnlaget for sin påstand har Rotmo gjort det til et poeng at Levanger kommunens taushetsbrudd ikke var tilfeldig, eller en konsekvens av slurv. Han ber retten vurdere både inntektserstatning og oppreisningserstatning på 300.000 kroner.

– Skyldkravet er uaktsomhet. Rådmannen har blant annet begrunnet taushetsbruddet med at Levanger kommune praktiserer meroffentlighet, noe som tilsier at ærekrenkelsen er forøvd med forsett. Rådmann Ola Stene forsvarte kommunens fremgangsmåte i lokalavisa med å vise til at det var de ansattes eget ansvar å ikke gjøre seg kjent med et slikt dokument, samt at man i Levanger kommune praktiserer meroffentlighet.

– Uttalelsen er mildest talt oppsiktsvekkende. Både i et forvaltningsmessig og et strafferettslig perspektiv er rådmannens kommentar derfor egnet til en viss forbauselse, understreker advokat Karl Inge Rotmo, som viser til at brudd på taushetsplikten kan straffes med fengsel i inntil ett år.

BILLEDTEKST:

Kommuneansatt Svein Olav Skogstad (62) forlanger en uforbeholden unnskyldning fra Levanger kommune som har stemplet ham som illojal og til skade for kommunens omdømme.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy