Millioner til vikarer i Bergen kommune

Knut A. Nygaard

Bergen kommune har brukt store beløp på vikarer – penger som i stedet kunne gått til å redusere ufrivillig deltid og fått flere egne ansatte i jobb, konkluderer fersk rapport med.

2015090815145420151127121411

vegard.velle@fagbladet.no

EN TIDLIGERE VERSJON AV DENNE ARTIKKELEN ER FELT I PRESSENS FAGLIGE UTVALG FOR BRUDD PÅ GOD PRESSESKIKK. LES FELLELSEN HER.

Fagbladet.no har også publisert en artikkel om fellelsen.

I 2014 betalte Bergen kommune 76,6 millioner kroner til vikarer i helse- og omsorgssektoren. Rapporten «Feilslått arbeidsgiverpolitikk i Bergen kommune», forfattet av forskningsstiftelsen De Facto, slår fast at en bedre arbeidsgiverpolitikk ville gitt befolkningen bedre tjenester og de ansatte bedre arbeidsvilkår.

Ifølge rapporten er det mange penger å spare på å satse på egne ansatte, men at det forutsetter at kommunen går inn for hele stillinger og får ned det relativt høye sykefraværet. Anslagsvis er utgiftene per årsverk innleid helsepersonell 200.000 kroner høyere enn ved å bruke egne ansatte, og dette gir grunnlag for høy profitt i bemanningsselskapene, fastslår rapporten: «Det er ingen tvil om at Bergen kommune gjennom sin innleiepraksis bidrar til å skuffe mange millioner over i lommene til eierne av bemanningsselskapene.»

Forbannet og frustrert tillitsvalgt

– Jeg betaler skatten min med glede. Men jeg aksepterer ikke at pengene skal gå til aksjeselskaper som gjør seg rike på hardtarbeidende kvinners bekostning. Hadde vi hatt disse ekstra millionene, kunne vi ansatt flere og ytt bedre tjenester i omsorgstjenestene, sier Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen, til fagbladet.no.

Bell er også opptatt av økonomistyringen i kommunen.

– Bergen er på full fart mot å bli satt under økonomisk administrasjon av fylkesmannen. Sløseriet viser at byrådet i Bergen ikke er ansvarlige innkjøpere, i motsetning til hva de liker å si.

«Tjener 300.000 per årsverk»

Bakgrunnen for saken er denne: For å løse bemanningsutfordringen, inngikk Bergen kommune i 2012 avtaler med fem vikarbyråer om levering av assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere til helse- og omsorgssektoren.

En av de største av vikarbyråene er Orange Helse AS, som leverer helsefagpersonell til over 80 kommuner. Ifølge De Factos rapport tjener Orange Helse 300.000 kroner for hvert av de mange årsverkene Bergen leier inn.

– Dette henger ikke på greip, sier direktør Nils Paulsen i Orange Helse.

– Rapporten er gjennomsyret av faktafeil, synsinger, hentydninger og meninger, sier han.

Paulsen mener også at De Facto har begått grove regnefeil, og at det ikke fins noen bemanningsbedrift i Norge som er i nærheten av å tjene slike beløp som De Facto hevder.

«Null kontroll med litauiske vikarer»

Rapporten peker i tillegg på at flere av vikarene i Orange Helse leies inn av datterselskapet Orange Helse Filialas, registrert i Litauen: «Bergen kommune har null kontroll med hva som skjer i de baltiske datterselskapene, om det betales skatt og pensjonsavgifter og hvor mye arbeidstakerne sitter igjen med.»

Dette mener Paulsen også er feil: – Orange Helse bruker ikke underleverandører på vikarkontrakten med Bergen kommune, noe vi har dokumentert for vår kontraktspartner. At De Facto ikke har bedre kontroll på jussen og norsk selskapsrett, viser vel at man ikke klarer å skille fakta og egne politiske tanker, sier Nils Paulsen

Helsebyråd har nye tall

Også helsebyråd i Bergen, Hilde Onarheim (H) er sterkt uenig i rapportens konklusjoner. Hun syns ikke vikarbruken er spesielt stor.

– Alle store kommuner bruker eksterne vikarbyråer. Vi bruker en blanding av våre egne vikarer og innleide vikarer, avhengig av hva som er best i det enkelte tilfellet.

Onarheim er i tillegg uenig i rapportens tall.

– Vi har gjennomgått tallene, og det er ikke grunnlag for å si at det er dyrere for kommunen å bruke eksterne vikarer enn å bruke egne ansatte. Rapporten baserer anslagene sine på tall vi presenterte i juni, men som vi i etterkant har sagt at er beheftet med stor usikkerhet. Når vi nå har gått grundigere gjennom tallene, ser vi at det er en minimal forskjell, cirka 3000 kroner per årsverk.

I ettertid har helsebyråden i Bergen funnet ut av beløpet hun først oppga til Fagbladet ikke stemmer. Til NRK Radio sier hun at prisdifferansen mellom en ekstern vikar og egne vikarer ligger på 42.000 kroner, ikke 3000 kroner.

– Bergen gjennomfører kontroller

Byrådsavdelingen for helse og omsorg har også bedre kontroll på lønns- og arbeidsvilkårene enn rapporten skisserer, mener helsebyråden.

– Vi har jevnlig oppfølging med at EUs vikarbyrådirektiv overholdes og at de innleide arbeidstakerne har samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte.

– Vi har gjennomført revisjoner og stikkprøver av lønnsslipper og arbeidsavtaler hos de ansatte i Orange. I 2013 viste revisjonen at noen av de ansatte var registrert i et baltisk selskap, og vi krevde da at disse ble flyttet over i norsk selskap. Dette har vi fått bekreftet at skal være ordnet.

Onarheim viser også til at byrådet i november i fjor vedtok en pakke med tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune.

Beklagelse

I en tidligere versjon av denne teksten rettet vi fingeren spesielt mot vikarbyrået Orange Helse AS, uten at de fikk anledning til å komme med en samtidig imøtegåelse. Det beklager vi.

Fakta om vikarbruken i Bergen kommune

•Bergen kommune inngikk avtale i 2012 med vikarbyråene Vacant Helse, Orange Helse AS, Manpower, Ambio Helse og Dedicare.

• I 2014 var de totale innleieutgiftene på helse og omsorg 76,6 millioner.

• En av de største av disse firmaene, med 330 fast ansatte og rundt 2500 vikarer, er Orange Helse AS, som leverer helsepersonell til over 80 kommuner.

•Rapporten argumenterer for at Bergen kommune heller burde investere i lavere sykefravær og flere heltidsstillinger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy