Nå er det ikke lenger lov å tvinge 67-åringer til å slutte

MÅ IKKE GÅ: Har du lyst til å jobbe til du er 70, kan arbeidsgiver ikke nekte deg det.

MÅ IKKE GÅ: Har du lyst til å jobbe til du er 70, kan arbeidsgiver ikke nekte deg det.

Colourbox

Slik er de nye reglene for aldersgrenser i arbeidslivet.

2016070507450020160705090625

ragnhild@lomedia.no

Da Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om en ny arbeidsmiljølov i fjor, var en av endringene at arbeidstakere har rett til å stå i arbeid frem til de er 72 år. Tidligere var denne grensen på 70 år.

På visse vilkår kan det imidlertid være lov med en lavere bedriftsintern aldersgrense. Denne grensen har tidligere vært på 67 år. Men fra og med 1. juli i år er aldersgrenser på 67 år i strid med loven, og bedriften i utgangspunktet kan ikke velge lavere aldersgrense enn 70 år.

Fylker og kommuner nekter å følge ny arbeidsmiljølov

Hvilke vilkår?

For at en aldersgrense på 70 år skal være gyldig, må:

• Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne.

• Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver.

• Arbeidstaker ha rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

• Aldersgrensen være saklig begrunnet.

Slik unngår du AFP-smellen

Hva med tariffavtalen?

Det finnes imidlertid noen unntak. Bedriftsinterne aldersgrenser kan settes lavere enn 70 år dersom det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Men dette er en snever unntaksregel som kun kan benyttes i spesielle tilfeller.

Dersom tariffavtalen fastsetter en lavere bedriftsintern grense enn 70 år, gjelder denne grensen til tariffavtalen utløper eller i tre år dersom det ikke er satt noen utløpsdato. Deretter må avtalen endres slik at den er i tråd med loven.

Særaldersgrenser i offentlig sektor er ikke berørt av lovendringen.

Særaldersgrenser for fall?

Påminnelse til tillitsvalgte

Bedriftsinterne aldergrenser er noe arbeidsgiver skal drøfte med bedriftens tillitsvalgte. Drøftelsesplikten gjelder selv der bedriften ikke har tillitsvalgte i ordets rette forstand. For eksempel kan et verneombud opptre som representant for de ansatte i dette spørsmålet.

Oddrun reddet pensjonen på 14 minutter

Kilder: NHO, Wikborg Rein advokatfirma

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy