Oslo-budsjettet legges fram i dag:

Nå får hjelpepleier Rita enda flere kollegaer i hjemmebasert omsorg

ENGASJERT: – Jeg er engasjert og for jobben min sin skyld håper jeg de rødgrønne fortsetter. Det er viktig å styrke det offentlige og hindre privatisering, sier Rita Einarsen

ENGASJERT: – Jeg er engasjert og for jobben min sin skyld håper jeg de rødgrønne fortsetter. Det er viktig å styrke det offentlige og hindre privatisering, sier Rita Einarsen

Ingeborg Vigerust Rangul

– Flere stillinger vil bety veldig mye for oss. Vi springer fra den ene til den andre. Satsing på omsorg er nødvendig, sier Rita Einarsen, som med dette kan notere totalt 500 nye kollegaer siden de rødgrønne overtok makta i Oslo. .

2018092613083620180926150448

ingeborg.rangul@fagbladet.no

per.flakstad@fagbladet.no

Byrådets budsjettforslag for hovedstaden ble offentliggjort klokka 13 i dag. Der oppfylles valgløftet om 500 nye stillinger i hjemmebasert omsorg. De siste 75 stillingene blir lagt inn i budsjettet for neste år.

– Det er mye bra i budsjettforslaget. Vi kan være enige med byrådet i mye, sier Eirik Lae Solberg, gruppelder for Høyre, til Aftenposten. Han er likevel bekymret.

– De har mye penger til disposisjon, men de bruker også rekordmye. I det øyeblikket skatteinntektene synker fordi norsk økonomi går dårligere, har kommunen et alvorlig problem, sier Solberg.

Håper på fortsatt rødgrønt styre

Budsjettforslaget er det siste Oslos rødgrønne flertall legger fram i denne valgperioden. Derfor var det knyttet spenning til om de med forslaget ville klare å oppfylle valgløftene sine.

– Det har de klart, mener nestlederen i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje. Ett av løftene var å styrke den hjemmebaserte omsorgen. At de har klart det, er noe Rita Einarsen er veldig godt fornøyd med, og hun håper de rødgrønne får fortsette å styre hovedstaden også etter kommunevalget neste høst.

Se pressemelding fra byrådet om eldreomsorgen her.

– Jeg er engasjert og for jobben min sin skyld håper jeg de rødgrønne fortsetter. Det er viktig å styrke det offentlige og hindre privatisering.

10 millioner til ernæring

– Oppdragene i dag er korte med lite tid til hygge og de daglige samtalene, sier Rita Einarsen, hjelpepleier i hjemmesykepleien i bydel Bjerke.

Dagen starter med rapport 07.45 og ut til brukerne fra 08.15 og fram til lunsj rundt klokka 12.

Etter det starter middagsrunden. På 10 minutter skal mat lages og settes fram. Det blir ferdigmat fra Fjordland.

– Jeg er veldig glad for at det også er satt av penger til ernæring. Nå håper jeg det vil bety mer tid med brukerne slik at vi kan sitte ned sammen med dem og gi dem mat med mer smak, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet:

FORNØYD: Byrådet innfrir valgløftene sine og har en god sosial profil på dette budsjettforslaget, mener nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje.

FORNØYD: Byrådet innfrir valgløftene sine og har en god sosial profil på dette budsjettforslaget, mener nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje.

Steinar Ottesen

Aktivitetstid for eldre

– Et viktig mertilbud til hovedstadens eldre er at byrådet nå legger opp til en times aktivitetstid. forteller Vidar Evje. – De eldre kan selv velge hvordan denne timen skal benyttes. Den vil utgjøre et ekstratilbud på totalt 65 årsverk. Men det det vkiktigste er at Oslos eldre får et slikt tilbud, mener nestlederen.

– Vil gi flere hele stillinger

Fredrik Olstad, nestleder i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo, presiserer at det er tverrpolitisk enighet i at eldre skal bo hjemme lenger. Derfor er de 500 årsverkene hjemmetjenesten nødvendige for å klare dette.

– Det burde vært enda flere, men vi må være fornøyde. Noe annet ville vært superkritisk.

Han er også veldig fornøyd med at Oslomodellen som styrket kravene innen bygg og anlegg utvides til også å gjelde pleie og omsorg.

– Det vil føre til flere hele stillinger, strengere krav til underleverandører i helse og omsorgssektoren og bedre arbeidsbetingelser.

– Og dermed vil ikke lønna presses ned slik de private gjør i dag, sier Rita Einarsen.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Rita Einarsen og Fredrik Olstad, nestleder i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo

Rita Einarsen og Fredrik Olstad, nestleder i Fagforbundet pleie og omsorg Oslo

Ingeborg Vigerust Rangul

Nestleder Vidar Evje understreker at dette er viktig.

– Den siste tiden har vi fått dokumentert at det tas kreative metoder i bruk for å unngå arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og rettigheter til ansatte også i helsesektoren. Derfor er dette et kjempeskritt i riktig retning.

– Selv om vi ikke snakker et budsjettall i kroner og øre her, vil det likevel betyr svært mye for våre medlemmer som jobber i private institusjoner som har oppdrag for kommunen, sier Evje.

Innfrir valgløfter

Han er også godt fornøyd med at byrådet innfrir valgløftet om 500 nye stillinger i hjemmetjenesten og 3000 nye barnehageplasser.

– Nå legges de siste 75 stillingene inn i budsjettet, der også de siste 1380 barnehageplassene er inne.

– I det hele tatt er dette siste budsjettet i denne valgperioden en oppfyllelse av alle valgløftene som dette byrådet har gitt. Det synes vi selvsagt er veldig bra, sir Vidar Evje.

Kutt i bydelene

Derimot er han ikke like godt fornøyd med at bydelene har fått et kutt på 49 millioner kroner i overføringen av frie midler.

– Her hadde vi helst sett at det ikke var lagt inn noe kutt i det hele tatt, sier han.

– Riktignok er det bevilet øremerkede midler til noen konkrete tiltak i enkelte av bydelene, slik at totalresultatet ikke ser så ille ut. Likevel har vi en forventning om at kuttet enten er kraftig redusert eller borte når det endelige budsjettet skal vedtas i bystyret i desember, sier han.

Satser på barn og unge

Satsingen på aktivitetsskolen (AKS) har allerede vært omtalt i både Fagbladet og flere aviser. I budsjettforslaget legger byrådet opp til at alle 1. klassinger får tilbud om aktivitetsskole.

– Et fint pluss i dette er at det legges opp til et samarbeid med kulturskolene i det faglige tilbudet som AKS skal være for barna, sier Vidar Evje. I tillegg skal skoleelevene få tilbud om skolefrukt.

– Skolebudsjettet ser for oss ut til å være en kraftig satsing på de unge, sier han.

Les pressemelding om skolebudsjettet her.

Reduserer gjeld

Med dette budsjettet reduseres gjeldsgraden fra 78 til 53 prosent.

– På den ene siden kan det sikkert komme kritikk mot byrådet som bruker penger på å redusere gjelda framfor å bruke disse pengene på tjenester direkte til innbyggerne. På den annen side vil en høy gjeld over tid redusere kommunens handlefrihet og mulighet til å bruke ekstra penger Hvis en akutt situasjon skulle oppstå. Som en helhetsvurdering mener vi i Fagforbundet Oslo at det er riktig å redusere gjelda for å gi Oslo en trygg og forutsigbar framtidsøkonomi og handlefrihet i årene som kommer, mener Evje.

Renovasjon på dagtid

Et annet spennende prosjekt som budsjettet legger opp til, er å legge om renovasjonen fra dagens turnusordning dagarbeid med 37,5 timers arbeidsuke for de ansatte.

– Forhåpentig vil dette gi mer forutsigbar og ryddig arbeidstid for de ansatte, og det blir en omlegging som vi kommer til å følge spent med på, sier Vidar Evje.

– Grønnere og varmere by

– Med budsjettet for 2019 fortsetter vi å gjøre som lovet, og øker farten på satsingene som gjør Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

– Opposisjonen kommer sikkert til å si at vi smører pengene utover uten å evne å prioritere. Det kan jeg leve med, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

MEST LEST:
RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Mette Nord, Fagforbundet og Jørn Eggum, Fellesforbundet på LOs representantskapsmøte.

Alf Ragnar Olsen

Dette er de ni viktigste kravene til lønnsoppgjøret

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

NÆR RELASJON: John Helge Engan og Anne Grethe har kjent hverandre i mange år. Den nære relasjonen er viktig hvis Anne Grethe en dag skulle bli syk og ikke klarer å fortelle hva som er i veien.

Frøydis Falch Urbye

Her er alle beboerne over 50 år. Hva skjer når de blir syke og skal dø?

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

FACEBOOK-ALARM: Anders Strand skal bli helsefagarbeider, og ringte 113 da han så Facebook-meldingen fra en mann med ekstremt høyt blodsukker.

Therese Alice Sanne

Helselærling reddet livet til en fremmed via Facebook

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy