Nå skal ikke barnevernet lenger legge til side bekymringsmeldingene

Regjeringen foreslår at barnevernstjenesten kan gå inn i familier med tvangshjelp.

2014102212000020141023112744

Jeg håper de nå tar på ramme alvor at barnevernsloven skal bli en rettighetslov.

Ellen Galaasen, FOs arbeidsutvalg

edv@lomedia.no

Foreldre kan i dag nekte å motta hjelpetiltak fra barnevernet. Det kan det bli slutt på, ifølge et forslag Horne sender ut på høring.

Må bygge opp, ikke ned

Hvis det Horne sier skal bli mulig, må hjelpetiltakene som kommunene er ansvarlige for, for eksempel tjenester inn i hjemmene, bli mer utbygd enn de er i dag, mener Ellen Galaasen, leder for seksjonsrådet for barnevernspedagoger og medlem av FOs arbeidsutvalg.

Flere mer spesialiserte barneverntiltak har de siste par årene blitt bygget ned i statens barne- ungdoms og familievern (Bufetat). Kommunale barnevernstjenester overtar ansvaret.

– Det er positivt at barns status som selvstendig rettssubjekt styrkes med dette, sier Galaasen.

– Vi gleder oss til å se nærmere på argumentene Horne framlegger og se på hvordan det i praksis skal gjøres. Jeg håper de nå tar på ramme alvor at barnevernsloven skal bli en rettighetslov.

Inn i gråsonen

Omsorgssvikt har vært kriteriet for å gripe inn i familier med tvangsmidler. Det er bra hvis terskelen senkes for at barn får reell hjelp, mener Galaasen.

– Det ser ut som at barnevernet gis et tydeligere ansvar for å ivareta barn også i gråsonesituasjoner.

Når foreldrene i dag sier nei til hjelpetiltak selv om det vurderes at barn lever under bekymringsfulle forhold, må barnevernet legge saken til side og vente på at det eventuelt kommer inn flere meldinger, fra skole, barnehage eller helsestasjon.

Horne foreslår to alternativer. Enten må vedtaket om «tvangshjelp» komme via fylkesnemndene, eller så får barnevernstjenesten en fullmakt til å gå inn med hjelpetiltak. Galaasen sier FO vil vurdere dette. Hun regner med at FOs medlemmer har meninger om det.

Må bruke penger

– Skal dette virke, trenger vi tilgang til tilgjengelige og relevante hjelpetiltak, sier Galaasen.

– Er det ikke masse av det i dag, som Parent Management Training Oregon og andre typer foreldreveiledning?

– Vi har hatt en situasjon hvor staten har gitt noen mer spesialiserte hjelpetiltak. Men de er under press, flere er lagt ned. Jeg tror Horne må være klar over at hun nå må bygge opp kapasiteten og kompetansen. Det blir dyrere på kort sikt, for det trengs folk til å sørge for god oppfølging av alle type barnevernssaker.

Galaasen advarer mot å tro at de foreslåtte tiltakene kan settes inn istedenfor dagens virkemidler når barn utsettes for vold og overgrep.

– Disse barnas rettssikkerhet handler særlig om rett til beskyttelse.

Barnevernet er fortsatt et underbudsjettert område. Det er ingen nye økonomiske satsninger i det foreslåtte statsbudsjettet, selv om regjerningen viderefører støtten til de nesten 900 stillingene forrige regjering fikk innført.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy