Nå skal LO snakke om likepensjon

TROR PÅ BEDRE TIDER: Fagforbundets leder, Mette Nord mener arbeidsgiversiden må være forsiktig med å svartmale den økonomiske situasjonen i Norge.

TROR PÅ BEDRE TIDER: Fagforbundets leder, Mette Nord mener arbeidsgiversiden må være forsiktig med å svartmale den økonomiske situasjonen i Norge.

Simen Aker Grimsrud

Tjenestepensjon i privat sektor blir en viktig del av årets tariffoppgjør. Det blir også en viktig sak for Fagforbundet.

2014021812000020140218152913

simen.aker.grimsrud@fagforbundet.no

– Systemet i dag er urettferdig, urimelig og inneffektivt. Vi må sørge for at likepensjon blir årets nyord i 2014. Det vil være viktig for utrolig mange av våre medlemmer, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin innledning da LOs representantskap vedtok hva LO skal kjempe for i årets tariffoppgjør.

Pensjon i frontfaget

Det ble vedtatt at LO skal kreve at tjenestepensjonene i privat sektor avtalefestes. Målet er å få til brede ordninger som sikrer at ansatte i en sektor kan ha samme pensjonsordning selv om de bytter arbeidsplass. Pensjon blir altså et av hovedkravene til LO i årets oppgjør, som skal foregå forbundsvist. Dermed er det Fellesforbundet som får i oppgave å forhandle pensjon i frontfaget.

LAST NED: LOs tariffpolitiske uttalelse i sin helhet

– Jeg kan love at det ikke skal stå på oss når vi har fått denne tilliten. Arbeidsgiverne kan ikke komme og si at vi ikke skal forhandle pensjon. Det er en klar sammenheng mellom lønn og pensjon, sa Arve Bakke, leder av Fellesforbundet, fra talerstolen.

– Pensjon er viktig

At pensjon blir en sentral del av oppgjøret i privat sektor, får også støtte fra Fagforbundet. I dagens ordning, hvor det er den enkelte bedrift som har ansvar for pensjonene, vil det være høyere pensjonspremier for kvinner på grunn av høyere levealder.

– Det er svært viktig at vi får likeverdige pensjoner i privat og offentlig sektor. Vi mener det er viktig å få ned administrasjonskostnadene og skape mer robuste ordninger. Da kan vi også få en kjønnsnøytralitet i forhold til premieinnbetaling, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Mange av Fagforbundets medlemmer som jobber i offentlig sektor, kjenner trusselen om konkurranseutsetting på kroppen. For mange vil det bety at pensjonen blir dårligere. Mer likeverdige pensjoner i privat og offentlig sektor, vil ifølge Nord minske risikoen for at ansatte taper pensjon ved konkurranseutsetting.

Finanssektoren fikk mest i fjor

Mandag ble Teknisk beregningsutvalgs (TBU) tall for lønnsveksten i fjor lagt fram. Mens kommunalt ansatte og industriarbeidere hadde en lønnsvekst på 3,5 prosent, hadde ansatte i finanssektoren en vekst på hele 6,7.

– Dette viser at det verken er industriarbeidere eller kommunalt ansatte som er mest truende for landets konkurranseevne slik enkelte hevder, mener Nord.

– Finanssektoren, som selv maner andre til moderasjon, bør se seg selv i speilet. De må forholde seg til anslagene TBU har gjort, fortsetter hun.

Vil ikke svartmale situasjonen

Fagforbundets leder mener arbeidsgiversida svartmaler den økonomiske situasjonen i Norge. Hun mener de snakker ned produktiviteten

– Når de sier vi har usikre tider i vente, kan det påvirke investorer og vanlige arbeidstakere til å bruke mindre penger. Det vil svekke norsk økonomi, mener Nord.

Hun vil ikke tallfeste hva hun tenker seg at den økonomiske ramma for årets oppgjør vil bli, men sier hun forventer at det lander på over 3 prosent.

– Fordelingen av den økonomiske ramma blir viktig. Vi ønsker en rettferdig fordeling som sikrer at alle får reallønnsutvikling, fastslår Nord.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy