910 000 medlemmer er invitert

Nå starter Norges største medlemsdebatt

INNSPILL: LO-leder Gerd Kristiansen møtte streikende under hotellkonflikten i mai sammen med nestleder Hans-Christian Gabrielsen.  Nå inviterer de medlemmene til å si hva de mener LO skal prioritere å arbeide med.

INNSPILL: LO-leder Gerd Kristiansen møtte streikende under hotellkonflikten i mai sammen med nestleder Hans-Christian Gabrielsen. Nå inviterer de medlemmene til å si hva de mener LO skal prioritere å arbeide med.

Erlend Angelo

– Hva vil du LO skal jobbe for?
LO-leder Gerd Kristiansen inviterer over 910 000 medlemmer til debatt fram mot stortingsvalg og LO-kongress i 2017.

2016060609280020160608141116

sym@lomedia.no

– Jeg hører ofte at «dere sitter jo der og bestemmer». Men slik er det ikke, vi jobber ut ifra de tilbakemeldingene vi får fra medlemmene og organisasjonen. Det er dette som er medlemsdemokrati, påpeker LO-leder Gerd Kristiansen.

Stor tillit

En bred holdningsundersøkelse fra TNS Gallup – utført i april 2016 – viser at LO er den organisasjonen som har klart størst tillit innenfor arbeidslivet. Hele 32 prosent svarer at de stoler på LO, mens de andre hovedorganisasjonene Unio og YS får en oppslutning på henholdsvis 13 og 12 prosent. Heller ikke arbeidsgiversiden når opp med NHOs 19 prosent, Virke 6 prosent og Spekter 4 prosent.

LO-leder Gerd Kristiansen tror at denne sterke posisjonen i norsk arbeidsliv blant annet skyldes at man tar medlemsdemokratiet på alvor.

– Folk stoler på at vi følger med og vet hva som er viktig. Men da må vi også vite hva som er medlemmenes ønsker og behov. Vi må ha grunnplanet med oss.

– Vårt omdømme, den samfunnspolitiske rollen vi har inntatt som organisasjon, gjør at folk stoler på oss, sier LO-lederen.

Bred debatt

Over 910 000 mennesker er organisert i ett av LOs 24 medlemsforbund. For fjerde gang siden 2005 inviteres nå alle medlemmene til å si hvilke saker de mener er viktigst for dem. Den store debatten som skal omfatte alle medlemmene begynner til høsten. Nå i juni er det de tillitsvalgte som skal utfordres til å si sin mening. Det er første gang man har valgt en slik to-deling av debattopplegget.

Norges største

I 2005 kom det inn 45.000 svar. De to påfølgende debattene i 2009 og 2013 utløste hver 25.000 innspill.

LO-lederen erkjenner at det kan være krevende å gjenta en suksess. Og at noen av sakene som medlemmene vil prioritere trolig vil være gjengangere fra tidligere debatter.

– Pensjon er nok en slik sak som igjen vil komme høyt på dagsorden. Men, samtidig har arbeidslivet forandret seg disse årene. Hva skal for eksempel skje med en svekket arbeidsmiljølov? Hvilke endringer ønsker medlemmene?

Fem prioriterte krav

De LO-organiserte kan blant annet ta stilling til 23 foreslåtte tema som bekjemp arbeidsløsheten, lovfestet rett til læreplass og fri tannbehandling. Men de oppfordres også til å levere inn egne krav.

I utgangspunktet skal man prioritere fem av de 23 kravene på lista. Da Gerd Kristiansen ble utfordret til å foreta sine personlige valg kom hun med følgende:

– For meg er det veldig viktig å bekjempe arbeidsløsheten. Og retten til hele og faste stillinger er to grunnleggende saker som henger sammen. Pensjon, det vil si en ordning som gir alle folk en god pensjon å leve av når de slutter i arbeidslivet. Og så kampen mot sosial dumping.

Klima

– Klimaspørsmålet er også sentralt og overgripende for alt vi gjør. I all jobbingen vår må vi tenke klima og miljøperspektiv. Og jeg tror at det er i hverdagen, i det daglige virke på den enkelte arbeidsplass, at vi har størst mulighet til å gjøre en forskjell, sier LO-lederen og oppfordrer til klima- og miljøengasjement i debatten.

– Et annet viktig tema som vi ikke lister opp er kompetanse. Vi ser at mange av dem som blir ledige i dag er unge mennesker, ofte med et avbrutt utdanningsløp. Makter vi ikke å heve kompetansen til disse og andre folk som ramler utenfor arbeidslivet, klarer de ikke å henge med i kampen om arbeidsplassene, konstaterer Kristiansen.

Partipolitikk

Medlemsdebatten som starter til høsten skal munne ut i LOs krav til partiene foran stortingsvalget i 2017. De endelige prioriteringene vil bli foretatt av LOs representantskapsmøte i februar 2017 og til slutt på LO-kongressen i mai. Men det er for sent til å påvirke partienes programarbeid som nå pågår landet rundt. For første gang kjører LO derfor med start i juni, et eget løp opp mot de tillitsvalgte.

– De tillitsvalgte er jo medlemmenes talerør og kan derfor komme med innspill som vi kan bruke overfor partiene. Og for oss er det jo også viktig at de fagorganiserte engasjerer seg i dette arbeidet. Desto flere medlemmer som er ute og forteller partiene om hva som er viktig, desto sterkere står vi, understreker LO-lederen.

Medlemsdebatt

• Første medlemsdebatt ble gjennomført i 2005, med 45 000 svar.

• 910 000 organiserte i LO-forbund oppfordres til å si hva LO skal prioritere av politiske saker.

• De tillitsvalgte inviteres til debatt i juni. Innspillene skal brukes opp mot partienes pågående programarbeid.

• September begynner hovedkampanjen med blant annet over 400 000 eposter.

• Svarene behandles på LOs representantskapsmøte i februar 2017.

• LO-kongressen mai 2017 vedtar de endelige prioriteringene.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy