Nav-blemme: Flere har mistet fedrekvoten urettmessig

15 ukers lønnet fedrepermisjon har gått i vasken for flere, fordi Nav har tolket loven feil.

15 ukers lønnet fedrepermisjon har gått i vasken for flere, fordi Nav har tolket loven feil.

Colourbox.com

Flere fedre kan urettmessig ha fått avslag på sin søknad om betalt fedrekvote. Nå innrømmer Nav at avslagene er gitt på feil grunnlag.

2020082109390420200821094002

Ifølge Aftenposten har et ukjent antall fedre – og noen mødre – mistet 15 ukers lønnet fedrekvote på grunn av en feil hos Nav.

Avslagene ble gitt fordi Nav ikke hadde mottatt opplysning om inntekten til brukerne fra arbeidsgiver innen fristen. Nav mente dermed at de som hadde søkt ikke hadde oppfylt kravet om opplysningsplikt.

Men denne tolkningen har møtt motstand hos Trygderetten, som har uttalt at Nav ikke uten videre kan skyve ansvaret for «sakens opplysning» over på søkeren, og at Nav har et selvstendig ansvar for å opplyse slike saker.

Likevel har Nav fortsatt å gi avslag selv etter denne uttalelsen. Saken har dermed likhetstrekk med skandalen rundt EØS-lovgivningen, der nettopp den manglende oppfølgningen av kjennelser fra Trygderetten har vært sentralt.

Fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav opplyser til Aftenposten at feil er gjort i flere saker og at det hovedsakelig gjelder fedre som har søkt om utsettelse av fedrekvoten.

– Vi arbeider nå med å få en oversikt over hvor mange og hvem dette gjelder, sånn at vi kan vurdere disse sakene på nytt og gi informasjon til dem som er berørt, sier han.

(©NTB)

per.helge.berg@ntb.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy