Svein Olav ble uthengt som illojal

Nektet å la seg kneble - fikk full støtte

INGEN BEKLAGELSE: – Jeg føler jeg har fått medhold på absolutt alle punkter, og Sivilombudsmannens konklusjon er krystallklar, sier Svein Olav Skogstad.

INGEN BEKLAGELSE: – Jeg føler jeg har fått medhold på absolutt alle punkter, og Sivilombudsmannens konklusjon er krystallklar, sier Svein Olav Skogstad.

Steinar Eggen

Miljøarbeider Svein Olav Skogstad ble uthengt som en illojal medarbeider i Levanger kommune, men nå får han full støtte av Sivilombudsmannen.

2016042612355320160429124230

STEINAR EGGEN

tips@fagbladet.no

– Jeg føler jeg har fått medhold på absolutt alle punkter, og Sivilombudsmannens konklusjon er krystallklar. Det normale burde være at kommunen trakk tilbake beskyldningene mot meg, og at de trakk tilrettevisningen. Men jeg er usikker på hva jeg kan forvente, sier Svein Olav Skogstad.

Hans tvist med kommunen har pågått i de lokale mediene i et drøyt år, og startet da trøndelagskommunen vedtok å legge ned arbeidstilbudet for rusmisbrukere som Skogstad var primus motor for. 60-åringen gikk ut i lokalavisa og støttet brukerne som fortvilte over stopp-vedtaket.

Les også: • Fire ord felte «Mona»

Lite tillitvekkende

Da ble han kalt inn på teppet i rådhuset i Levanger, og fikk «forhåndsvarsel om advarsel». Hans svar på dette ble lagt ut på kommunens intranett og tilgjengelig for alle ansatte i Innherred samkommune og gjengitt i lokalavisa.

Etter svarbrevet ble Skogstad tildelt en skriftlig tilrettevisning fra kommunen. Dette nektet han å godta, og krevde at Levanger kommune trakk tilrettevisningen og beskyldningene i forhåndsvarselet. Men det ble tilbakevist av kommunens øverste ledelse, og saken ble klaget inn til Sivilombudsmannen. Konklusjonen derfra er ikke til å misforstå:

«Samlet sett gir kommunens behandling av personalsaken et lite tillitvekkende inntrykk,» skriver sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Les også: • Mange ansatte får munnkurv på jobben

Urettmessig inngripen

Ombudsmannen har lagt stor vekt på å vurdere retten til ytringsfrihet versus lojalitetsplikten for en kommunalt ansatt. Sivilombudsmannen har i flere tidligere uttalelser påpekt at arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på en ansatts ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens interesser.

At ytringene skaper debatt eller er ubehagelige for arbeidsgiveren holder ikke, og ombudsmannen påpeker at kommunen ikke har redegjort for hvilken skaderisiko Skogstads uttalelser skulle innebære.

Les også: • Halvparten tier om kritikkverdige forhold

Sivilombudsmannen poengterer at kommunen må tåle å få kritikk og negative tilbakemeldinger på tiltak som planlegges. Ytringene kan ikke sies å være i strid med den ulovfestede lojalitetsplikten. Kommunens tilrettevisning innebærer derfor en urettmessig inngripen i Skogstads ytringsfrihet, mener sivilombudsmann Falkanger.

Kommunen opprettholder påstander

Da tilbudet til rusmisbrukerne ble avviklet, kom privatpersoner på banen og ville finansiere et nytt tilbud. Skogstad kommenterte utspillet i de lokale mediene, og takket for alle initiativ som kunne redde arbeidstilbudet. Kommunen hevdet at Skogstad i denne forbindelsen hadde tatt imot pengegaver på vegne av kommunen – selv om det aldri skjedde. Levanger kommune har ikke svart på Sivilombudsmannens spørsmål angående Skogstads rolle i dette.

«Kommunens manglende kommentar er uheldig fordi det er uklart hvilke vurderinger kommunen har lagt til grunn for tilrettevisningen, og fordi alvorlige påstander blir hengende ved ham,» skriver Sivilombudsmannen.

Les også: • Kvinner i offentlig sektor knebles mest

Støtte fra kolleger

Skogstad har hatt permisjon fra Levanger kommune det siste året, ironisk nok for å lede et nystartet aktivitetstilbud for rusmisbrukere i regi av det halvkommunale selskapet LevaFro. Men 4. mai er permisjonen over, og han skal tilbake som kommunemedarbeider.

– Jeg er spent, men forventer at mine overordnede er profesjonelle nok til å behandle meg på samme måte som alle andre kommunalt ansatte. Det har vært en tøff prosess, men jeg vil om nødvendig gjøre det samme igjen, sier Skogstad.

– Har du fått tilbakemeldinger fra andre medarbeidere i Levanger kommune?

– Ja, det har jeg fått, og det er stort sett gratulasjoner og støtteerklæringer. Noen hevder at jeg burde gått tjenestevei, men vi som jobbet med tiltaket ble satt fullstendig på sidelinja uten noen som helst uttalerett. Lojalitetsplikten skal vi ikke kimse av, men min lojalitet har vært hos brukerne som mistet sitt eneste tilbud i hverdagen – og ikke hos dem som sitter med makta i rådhuset, sier Svein Olav Skogstad.

Følg oss på Facebook

Ingen beklagelse fra kommunen

Ombudsmannen ber i uttalelsen om å bli holdt orientert om kommunens oppfølging av saken, men Levangers rådmann, Ola Stene, varsler ingen vesentlige endringer. Han tar den krasse kritikken fra Sivilombudsmannen til etterretning, men akter ikke å be Skogstad om unnskyldning.

– Kommunen ser ikke at det er noe grunnlag for å komme med en beklagelse eller oppreisning til Skogstad.

– Blir det utfordrende for kommunen å få tilbake en medarbeider dere kaller illojal?

– Nei, selv om personen har hatt en atferd vi oppfatter som illojal, oppfatter vi ikke personen som illojal. Vi skal være en profesjonell og god arbeidsgiver også for Skogstad, understreker rådmann Stene.

Dette er Sivilombudsmannen

* Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen.

* Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning.

* Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

* Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.

* Det er gratis å klage til ombudsmannen.

Samlet sett gir kommunens behandling av personalsaken et lite tillitvekkende inntrykk

sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy