NHO: – Ulovlige havneaksjoner i Tromsø havn

Thor Chr. Hansteen i NHO Logistikk og Transport har i et leserinnlegg i avisa iTromsø kommet med påstander som øyensynlig er i konflikt med dommen i arbeidsrettten.

Thor Chr. Hansteen i NHO Logistikk og Transport har i et leserinnlegg i avisa iTromsø kommet med påstander som øyensynlig er i konflikt med dommen i arbeidsrettten.

Roy Ervin Solstad/Faksimile: iTromsø

I et leserinnlegg i avisa iTromsø kommer assisterende direktør og advokat Thor Chr. Hansteen fra NHO Logistikk og Transport med flere påstander som ikke er i samsvar med arbeidsrettsdommen fra i august i fjor. – Arbeidsrettsdommen tar for seg situasjonen 10. mars 2014, ikke situasjonen nå, sier Hansteen.

2016010812130020160108135113

res@lomedia.no

I en enstemmig dom i Arbeidsretten 25. august i fjor, fikk NHO medhold i at det ikke var tariffstridig å bruke egne ansatte til å losse og laste skipet Nordjarl på NorLines sin kai på Skattøra i Tromsø.

Tapte saken, men vant streikeretten

Privat eller offentlig havn?

Torsdag 7. januar har assisterende direktør og advokat i NHO Logistikk og Transport, Thor Chr. Hansteen, et leserinnlegg der han ønsker å klaregjøre de sentrale problemstillingene. Der viser han til dommen, og skriver at NorLines fritt kan utføre losse- og lastearbeid med egne ansatte også Skattøra, men at det samme gjelder Prostneset der hurtigruta legger til, da dette også er å anse som privat kai.

Det står i sterk kontrast til dommen i arbeidsretten som i avsnitt 17 konkluderer med at" Prostneset er innenfor området til Tromsø Havn, som er en offentlig havn"

Lovlig eller ulovlig streik?

I leserinnlegget hevder NHO-sjefen videre at NHO-systemet mener sympatistreiken til havnearbeiderne i Tromsø er ulovlig, og at det gir NorLines og andre skipsekspeditører adgang til å la andre utføre losse- og lastearbeidet. Sympatistreiken ble startet i desember 2013 til støtte for kampen for tariffavtale i Risavika utenfor Stavanger.

Arbeidsrettsdommen peker imidlertid på at NHO ikke har reist innsigelser mot mot rettmessigheten av sympatiaksjonen.

– Sympatistreik adskiller seg ikke fra ordinær streik med hensyn til partens gjensidige tarifforpliktelser. Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd, står det å lese i avsnitt 81 i dommen.

Her er Hansteens leserinnlegg i iTromsø

Bindende konvensjon eller ikke?

Hansteen sammenligner også situasjonen i Tromsø der skipsekspeditørene har tariffavtale med Transportarbeiderforbundet, med striden i Drammen der Holship nekter å inngå en slik avtale. Han peker også på at ILO-konvensjonen aldri har blit inntatt som norsk lov eller forskrift, og derfor ikke binder norske borgere og virksomheter. I dommen bemerkes det "at retten vanskelig kan se at den forståelse NHO har gjort gjeldende i saken samsvarer med Norges forpliktelser etter ILO-konvensjon nr. 137 om havnearbeid, og særlig konvensjonens artikkel 3 nr. 2 om at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av havnearbeid."

ILO-konvensjonen selv sier i sin artikkel nummer sju at: "Reglene i denne konvensjon skal gjøres gjeldende gjennom nasjonale lover eller forskrifter, i den utstrekning de ikke er gjort gjeldende gjennom tariffavtaler, voldgiftskjennelser eller på annen måte som er i samsvar med nasjonal praksis."

Ergo er en implementering av ILO-konvensjonen i Norge gjennomført gjennom tariffavtalene. Den siste av dem, ble det enighet om så sent som i mai 2014. Det var fem måneder etter at sympatiaksjonene i Tromsø startet.

Hvilke fast ansatte?

Til slutt skriver Hansteen at NorLine sin drift oppfyller hovedmålsetningen i ILO-konvensjonen om å utføre havnearbeid med fast ansatte. Ifølge ILO-konvensjonens artikkel 1.1 og 1.2 er dette å snu målsetningen på hodet. Der står det nemlig at konvensjonen gjelder for personer som til vanlig er disponible for arbeid som havnearbeidere, og som er avhengig av dette arbeid som sin viktigste inntekt, og at «havnearbeidere» og «havnearbeid» betyr personer og virksomhet som nasjonal lovgivning eller praksis har gitt en slik definisjon.

I Norge er det som vist tidligere regulert i tariffavtalen.

Arbeidsrettsdommen fra 25. august 2015

Ny situasjon

assisterende direktør og advokat i NHO Logistikk og Transport, Thor Chr. Hansteen, påpeker i en epost til Transportarbeideren at Arbeidsrettens dom av 25. august 2015 omhandler status per 10. mars 2014.

– Dommen er relatert til situasjonen på Nor Lines private terminal på Skattøra i Tromsø. Den rettslige tilstanden knyttet til Hurtigrutekaien på Prostneset i Tromsø var ikke eget tvistetema i saken, men ble kun nevnt i et par sammenhenger. Det er ikke omtvistet at Prostneset var å anse som offentlig havn 10. mars 2014, skriver Hansteen.

At Prostneset er å anse som en privat kai, begrunner han med at leieavtalen til NorLines ble endret med tilleggsavtale i november 2014.
– De fikk da eksklusiv rett til kaiområdet. Etter november har Prostneset vært å anse som privat kai som omfattes av unntaket fra fortrinnsrett. De prinsipper som dommen fastslår gjelder på det private anlegget på Skattøra gjelder nå også for Prostneset ettersom dette også er omgjort til privat kai, skriver han videre.

Ble ikke belyst

Hansteen viser til at rettmessigheten av boikotten i Risavika og sympatistreikene i Tromsø og Mosjøen ikke var tvistetema i arbeidsrettssaken.

– Hvis dette hadde vært tvistetema i saken, hadde det blitt belyst at vi mener sympatistreien er ulovlig, og hva som er begrunnelsen for dette synet. En konsekvens av at boikotten og sympatistreiken er ulovlige er at andre kan utføre arbeidet uten at det er å anse som streikebryteri eller på noen måte tariffstridig. Det er viktig å minne om at Arbeidsrettens enstemmige dom ga NHO medhold i at det ikke hadde foregått streikebryteri, poengterer han.

"Avlegger"

Sammenhengen mellom konflikten i Tromsø og Holship-saken i Drammen, forklarer han på følgende måte.

– Både Risavika-saken og Holship-saken gjelder krav om opprettelse av tariffavtale. Fordi sympatistreiken i Tromsø er en "avlegger" av Risavika-saken, så er det hovedkonflikten i Risavika som er avgjørende for om sympatistreiken er lovlig eller ikke. Så vidt vi vet er LO enig med NHO om prinsippet at dersom boikotten i Risavika er ulovlig, så er også sympatistreiken i Tromsø ulovlig, påpeker han.

Beklagelig

– Det er følgelig to selvstendige grunnlag som gjør at Nor Lines etter vårt syn lovlig kan utføre lossing og lasting av Hurtigruten på Prostneset: Både fordi de har privat kai og fordi sympatistreiken er ulovlig. Fysiske blokader, slik som det nå jevnlig gjennomføres i Tromsø er uansett ulovlige. På denne bakgrunnen er det svært beklagelig at de ulovlige aksjonene videreføres, for dette bidrar bare til å svekke havnearbeidernes omdømme i opinionen, og det skaper unødvendige problemer for næringslivet og turistnæringen i regionen, avslutter Thor Chr. Hansteen i NHO Logistikk og Transport.

Fordi sympatistreiken i Tromsø er en "avlegger" av Risavika-saken, så er det hovedkonflikten i Risavika som er avgjørende for om sympatistreiken er lovlig eller ikke.

Thor Chr. Hansteen, NHO Logistikk og Transport

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy