Enige i litt - uenige om mye

NHO støtter LO: Vil øke skattefradraget for fagforeningskontingenten

NHO og sjefen Kristin Skogen Lund ser andre veger enn LO på mange spørsmål.

NHO og sjefen Kristin Skogen Lund ser andre veger enn LO på mange spørsmål.

Helge Rønning Birkelund

LO får støtte fra uventet hold i spørsmålet om fagforeningsfradraget.

2017061912523720170619125157

helge@lomedia.no

LO har stilt 57 spørsmål til de politiske partiene. NHO drister seg til å svare før partiene. Litt overraskende gir NHO sin støtte til økt skattefradrag for kontingent til fagforbund.

– Den samlede kostnaden for et medlemskap er sannsynligvis av betydning for organisasjonsgraden. Skattefradrag er én måte å redusere kostnaden til medlemmene, og det er mulig at fradraget bør være noe høyere enn i dag. Effekten av dette må imidlertid ikke spises opp ved at fagforeningen øker sin kontingent, mener NHO.

Har gitt svar

LO har stilt de politiske partiene 57 spørsmål. Svarene skal brukes for å gi et endelig råd til sine medlemmer om hva de burde stemme ved stortingsvalget 11. september.

Det er fjerde gang LO stiller spørsmål til de politiske partiene foran et valg. Etter å ha samlet svarene, vil LO gi en anbefaling om hvilke partier medlemmene er best tjent med å stemme på. Hver fjerde velger er LO-medlem, og valgdeltakelsen generelt er høy blant de fagorganiserte.

Spørsmålene spenner vidt, fra dagpenger via kompetanse til tariffavtaler, lønnsdannelse og klima.

NHO har ikke blitt spurt av LO om å gi et svar, mer gir nå likevel svar på spørsmålene.

Svarene viser at det er en stor grad av uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i saker om arbeidsliv.

Men det er altså også enighet på visse saker. Blant annet i forhold til skattefradraget for fagforeningskontingent, som er blitt en het og viktig sak for å holde organisasjonsgraden oppe.

Arbeiderpartiet vil på fire år doble fagforeningsgraden, og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener dette er en ting myndighetene kan bistå med for å unngå ytterligere fall i organisasjonsgraden.

– Myndighetene kan sørge for at fagforeningsfradraget henger med i utviklingen, slik det gjør for arbeidsgiverne. Fradraget for arbeidsgiverne har faktisk gått opp og økt i denne perioden. Men for vanlige arbeidsfolk har det i realiteten gått ned, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen nylig til LO-Aktuelt.

Enige og uenige

LO har blant annet spurt om partiene vil etablere fagskolene som faghøyskoler og generelt styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for fagarbeidere. NHO svarer at det er viktig at fagskolene styrkes som en del av høyere yrkesfaglig utdanning.

NHO mener det er viktig å styrke håndverk og teknologifagene gjennom moderne verksteder og kvalifiserte faglærere, at statens bidrag til AFP er en viktig brikke i pensjonsreformen og må videreføres og står også bak dagens IA-avtale og støtter at det vedtas en ny lov om handelsskikk.

Ikke enig i alt

Det er også uenighet mellom partene.

NHO vil for eksempel ikke si nei til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester.

– Økt bruk av konkurranseutsetting bør være et bærende prinsipp innenfor samferdselssektoren. Statlig eierskap bør på sikt reguleres.

– Bedriftene må selv få bestemme hvilken pensjonsordning de vil ha. Det blir feil å stille krav om pensjonsløsninger som ligner på de offentlige, mener NHO – en påstand LO er sterkt uenig i.

LO er heller ikke enige i NHOs syn om at et mangfold av leverandører vil styrke kvalitetene på velferdstjenester.

At NHO støtter moderniseringen av Arbeidsmiljøloven, er heller ikke noe man applauderer på Folkets Hus.

De to partene i arbeidslivet skiller også lag i forhold til holdningen til midlertidig ansatte. Og NHO er mot gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett, noe som er en viktig sak for LO.

Regjeringslinjen

Regjeringen har økt mulighetene for å ansette midlertidig. Dette støtter NHO.

LO reagerer på at NHO ikke er veldig tydelig i alle sine svar. Blant annet svarer ikke NHO på spørsmålet om å sikre dagens sykelønnsordning.

– NHO mener at vi fortsatt må jobbe for å redusere sykefraværet og at potensialet for reduksjon er til stede. Heller ikke på spørsmålet om man ønsker å begrense mulighetene til å ta ut profitt på velferdstjenester gir NHO noe tydelig svar.

Blant spørsmålene NHO ikke har besvart, er at norske lønns- og arbeidsforhold skal legges til grunn for arbeid som utføres i Norge, herunder luftfarten, norsk sokkel og i norsk territoralfarvann.

– Dette er et stort spørsmål som krever et omfattende svar, er begrunnelsen fra NHO.

På Folkets hus har man registrert at NHO har tatt seg tid til å svare på spørsmålene som er stilt til de politiske partiene.

– Det er hyggelig at NHO har tatt seg tid til å svare, men vi skulle ønske de var mer litt mer konkrete i sine svar. De svarer jo rundere enn det politikerne gjør, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i en kommentar til LO-Aktuelt.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy