JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norlandia sender saken til HelsetilsynetNORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

NORLANDIA: Velferdskonsernet Norlandia har drevet Skoggata bo- og servicesenter i Moss siden det åpnet i 2013.

Øystein Windstad

Nesten ett år etter at Åge Villi Kristiansen fikk larver i såret mens han bodde på et Norlandia-drevet bo- og servicesenter sier selskapet at de ber Helsetilsynet se på saken.

2017082408560020230821171436

yngvil@lomedia.no

Åge Villi Kristiansen bodde på et bo- og servicesenter fordi han trengte nøye stell av sårene sine. Han fikk fluelarver i et av sårene.

FriFagbevegelse kontakter landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge og ber om opplysninger om det som skjedde med Kristiansen. Det første direktør Riikka Aubert gjør er å spørre hvem som har tipset oss om saken.

Norlandia ønsker ikke å svare på noen av våre spørsmål om at en av deres pasienter fikk larver i såret sitt, og viser til at de har taushetsplikt.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

FORSIKRER DE PÅRØRENDE: Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet», skriver Riikka Aubert, landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge i en epost til FriFagbevegelse.

Norlandia

Norlandia fant ingen kritikkverdige forhold

Norlandia opplyser at selskapet har gått gjennom saken til Kristiansen tidligere. Riikka Aubert forteller at de ikke fant kritikkverdige forhold eller mangelfull pleie som skulle tilsi at saken skulle ha blitt sendt til Helsetilsynet.

Etter at FriFagbevegelse og Fagbladet begynte å undersøke saken, har Norlandia nå gått gjennom den på nytt med personalet som var involvert.

«Sett i lys av pårørendes innspill nå vurderer vi at det er hensiktsmessig å få en vurdering av saken allikevel», skriver Aubert.

Norlandia-direktøren sier de skal sende saken til Helsetilsynet i løpet av denne uka.

Dette spurte vi Norlandia om uten å få svar:

• Hvem har ansvaret for at Åge Villi Kristiansen fikk fluelarver i sårene sine?

• Hva har dere gjort etterpå for at dette ikke skal skje igjen?

• Hvorfor fulgte ikke de ansatte sårprosedyren fra Kristiansens hudlege?

• Pleiere meldte skriftlig larvene som avvik til ledelsen på Norlandia Skoggata. Hva har Norlandia gjort for å følge opp avviket?

–Omsorg og stell av beboerne har høyeste prioritet

«Vi beklager at pårørende til pasienten opplevde at han ikke fikk god pleie og omsorg på Skoggata», skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse. Hun forteller at Norlandia ikke hadde kjennskap til det før FriFagbevegelse tok kontakt.

«Vi hadde selvfølgelig ønsket å komme i dialog med pårørende umiddelbart», skriver Aubert.

Reidun Johannessen, Åge Villi Kristiansens søster, forteller på sin side at hun og andre pårørende hadde møter med ulike ledere på Skoggata om dette.

Norlandia-direktøren bemerker at Skoggata bo- og servicesenter tilbød en oppfølgingssamtale til de pårørende etter dødsfallet i oktober 2016, men at de takket nei til. Det bekrefter søsteren, Reidun Johannessen, men de pårørende orket ikke. De hadde mistet tilliten til Norlandia.

«Vi beklager også at vi ikke har klart å fange opp pårørendes tilbakemelding før nesten ett år har gått siden pasienten døde. Som følge av dette går vi grundig gjennom våre rutiner for pårørendedialog», forklarer Aubert.

Aubert skriver videre at Norlandia ønsker «å forsikre Reidun Johannessen om at omsorg for og stell av våre beboere, inklusive hennes bror da han bodde her, selvfølgelig har aller høyeste prioritet. Det at hver og én har det best mulig, også når situasjonen er krevende, har vært og vil alltid være det viktigste for oss», erklærer Norlandia-direktøren.

FriFagbevegelse spør om andre ansatte enn sykepleiere stelte Kristiansens vanskelige sår. Aubert svarer at det bare var sykepleiere som tok seg av sårpleien. Hun sier også at ingen andre pasienter på Skoggata har opplevd å få larver i sår.

«Feilaktig vurdering av situasjonen»

Norlandia-direktøren er mer åpen når det gjelder omstendighetene rundt Kristiansens hjertestans.

«Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral ble ringt umiddelbart, og to sykepleiere utførte hjerte-lunge-redning på pasienten. Etter en stund vurderte sykepleiere i felleskap at pasienten var død og at livet ikke sto til å redde. De avsluttet hjerte-lunge-redning med bakgrunn i felles vurdering at det ville være uetisk å fortsette», skriver Norlandia-sjefen i en epost.

Kvalitetssjefen på omsorgsboligen, Trine Guddingsmo, hadde en noe annen versjon i sin rapport om hendelsen som hun merket med «høy alvorlighetsgrad».

«Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev hun.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev  
kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

FEILVURDERING: «Etter en samtale med ansatte fremkommer det at det er tatt en feilaktig vurdering av situasjonen», skrev kvalitetssjefen på omsorgsboligen i sin rapport om hendelsen.

Faksimile

Norlandia hevder at ambulansepersonellet tok feil

Ambulansepersonellet skrev i journalen fra hendelsen at pleierne hadde avsluttet hjerte-lunge-redning da de kom til Skoggata. De noterte seg videre at «ingen er rundt pasienten».

Norlandias Riikka Aubert hevder ambulansepersonellet tar feil. Hun sier sykepleiere på Skoggata var til stede da ambulansepersonellet kom fram.

«Som kjent ble det skrevet avviksmelding av AMK etter denne hendelsen, og denne ble sendt til Moss kommune. Saken er diskutert med kommunen, og har også vært gjennomgått grundig med personalet på Skoggata. Hendelsen er dokumentert i den elektroniske pasientjournalen? og dødsfall rapportert til kommunen. Kommunen har ikke fremmet kritikk i denne saken», kommenterer Aubert.

Norsk presseforbund: – Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk

Norlandia vil ikke svare på spørsmål om larvene i Åge Villi Kristiansens sår og viser til taushetsplikten.

Norlandia-direktør Riikka Aubert viser til «eksperter» og hevder at «pårørende ikke har rett til å offentliggjøre taushetsbelagte opplysninger som vedrører avdøde, ei heller frita helsepersonell fra taushetsplikten.

– Av respekt for både lovverket og avdøde kan vi ikke kommentere saken nærmere, da vi etter vår vurdering begår et lovbrudd ved å bidra til offentlighet rundt og kommentere detaljer om avdøde, skriver Riikka Aubert i en epost til FriFagbevegelse.

Juridisk rådgiver i Norsk presseforbund, Kristine Foss, mener Norlandia tolker jussen feil og at de både kan og bør gi ut opplysninger som er nødvendige for å gi et tilstrekkelig bilde av hva som skjedde. Foss sier at det må til for at man kan gjøre en skikkelig vurdering av om avdøde fikk den hjelpen han hadde krav på.

– Taushetsplikten skal ikke beskytte selskaper mot granskning og kritikk, skriver Foss i en epost til FriFagbevegelse.

– Døde personer også har rett til vern om sine private opplysninger, men taushetsplikten kan ikke strekkes så langt at det blir umulig å ettergå hva som faktisk skjedde etter et dødsfall, mener Foss.

– Man må gjøre en konkret vurdering av hva man antar ville vært avdødes ønske og interesse, der også samtykke fra nærmeste pårørende er relevant, fastslår Foss og viser til en uttalelse fra Sivilombudsmannen om dette.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy