Ny bok refser kommunereformen:

«Det har preg av hastverksarbeid»

Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen er redaktører for den nye boka "Folekstyre eller elitestyre? Kommunerefformen i perspektiv".Foto:Kathrine Geard

Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen er redaktører for den nye boka "Folekstyre eller elitestyre? Kommunerefformen i perspektiv".Foto:Kathrine Geard

Kathrine Geard

Målet er å få fram et bedre faktagrunnlag og forståelse for kommunenes betydning i det norske styringssystemet, sier redaktørene bak boka «Folkestyre eller elitestyre?».

2016041210560020160412105711

Av KATHRINE GEARD

Det er Alf-Inge Jansen, professor emeritus fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark, som har redigert boka som har undertittel "Kommunereform i perspektiv".

Foruten redaktørene bidrar en rekke andre forskere, samt stemmer fra fagbevegelsen og kommunepolitikk, til å diskutere og belyse Solbergregjeringens pågående prosjekt for kommunesammenslåing.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

REFS: Boka ble lansert mandag, og forfatterne tar et krasst oppgjør med kommunereformen.

REFS: Boka ble lansert mandag, og forfatterne tar et krasst oppgjør med kommunereformen.

Kathrine Geard

Sterk kritikk

I boka, og under lanseringen mandag, får kommunereformen og prosessen rundt det glatte lag.

– Det er vesentlige mangler i det fakta- og kunnskapsgrunnlaget som er brukt som begrunnelse for kommunereformen. Det har preg av å være et hastverksarbeid, påpeker Jansen og Jensen, som mener det er påfallende at en regjering fremmer forslag som har som målsetting å omforme det norske samfunn drastisk, uten at den følger normal prosedyre for store reformer. Slik som NOU-utredning, høringsprosess, stortingsmelding, stortingsbehandling og stortingsproposisjon.

– I stedet valgte regjeringen å sette utredningen ut til et såkalt ekspertutvalg. Og Vabo-utvalget har lojalt fulgte regjeringens føringer, sier Jansen, som mener konsekvensen er fravær av refleksjon rundt grunnleggende spørsmål knyttet til premissene for og konsekvensene av reformen.

– Alternativ tenkning, tvil og motstand er ikke med.

Bedre balanse

Bjarne Jensen legger ikke skjul på at skuffelse over informasjonsgrunnlaget for kommunesammenslåingen er årsaken til at han fattet interesse for å skrive denne boka.

– Målet med boka er å få fram et bedre faktagrunnlag om hva kommunene er, forståelse for kommunenes betydning for det norske samfunn og konsekvensene av Solbergregjeringens kommunereform, sier Jensen, og trekker fram noe av det han mener er feil eller tendensiøst i regjeringens faktagrunnlag.

– For eksempel har ikke Norge små kommuner. Og følges Vabo-utvalgets kriterier blir resultatet at vi får de største kommunene i Europa. At større kommuner gir bedre samfunnsutvikling strider dessuten mot sunn fornuft. Innbyggerne er mest tilfreds med de viktigste kommunale tjenester i de minst kommunene, sier han.

Vabo-utvalget sier blant annet at større fagmiljøer bidrar til bedre tjenestekvalitet, myndighetsutøvelse, samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling. Dessuten mener utvalget at større kommuner gir bedre demokrati.

– Disse kriteriene er det som skuffer mest. Dette har ikke belegg i forskning. Det er en skjønnsmessig vurdering, det er misvisende og tendensiøst, hevder Jensen.

Støtte fra Fagforbundet

Fagforbundet har gitt støtte til utgivelsen av «Folkestyre eller elitestyre?». Leder Mette Nord framhever at boka synliggjør medlemmenes oppfatning og det Fagforbundet har lagt til grunn for sitt engasjement i debatten rundt kommunereformen: Fakta, frivillighet og folkeavstemning.

– Store samfunnsendringer krever kunnskap om hva vi har, hva vi vil og hva vi får dersom vi skal lykkes. Kommunereformen og regjeringens ønske om enda mer sentralisering bygger verken på folkekrav, forskning eller fakta, sier Nord.

Hun understreker at mange, i likhet med Fagforbundet, mener at reformen er dårlig utredet og bygger på mangelfullt faktagrunnlag.

– Denne boka er et viktig bidrag til kunnskapsoppbyggingen. Vi vil bidra i fortsettelsen av dette viktige arbeidet og mener befolkningen må være med å bestemme resultatene gjennom folkeavstemninger. Dette vil være å ta lokaldemokrati på alvor.

MEST LEST:
Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

SKEPTISK: Fagforbundets leder Mette Nord mener kommunene som ikke tok tillitsvalgte med i kriseledelsen under koronavirusutbruddet i vår, gjorde en potensielt farlig feilvurdering.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord: – Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

KONKURS: Styreleder Christian Kjeldstad-Kåsen (til venstre) i Baos. Her fra rettssaken i Drammen tingrett, sammen med advokatene Marianne Kartum og Ragnhild K. Berdal fra Simonsen Vogt Wiig og Lasse Svendsen, daglig leder og medeier i Baos AS.

Bjørn A. Grimstad

Dømt til å betale millioner etter søksmål - fredag slo velferdsselskapet seg konkurs

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy