Ny EU-dom gjør arbeidet mot sosial dumping enklere

Håkon Angell (til venstre) i samtalen Einar Stueland i Høyesterett i forbindelse med behandlingen av verftssaken.

Håkon Angell (til venstre) i samtalen Einar Stueland i Høyesterett i forbindelse med behandlingen av verftssaken.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Dommen representerer en kursendring fra EU-domstolen.

2015021312000020150216093415

Dommen styrker også Høyesteretts avgjørelse i Verftsdommen

LO-advokat Håkon Angell

torgny@lomedia.no

En rekke EU-dommer de siste årene har skapt bekymring i norsk LO. I går kom en viktig dom som går i arbeidstakernes favør, til lettelse for fagbevegelsen.

Saken dreier seg om lønna for polske elektrikere i Finland, men den vil også få stor betydning for kampen for å opprettholde det norsk tarifflønn i Norge.

Den konkrete saken i EU-domstolen dreier seg om betalingen av polske elektrikere i Finland, og har mange paralleller til den såkalte Laval-dommen i Sverige.

Laval-dommen fra 2007 ga et latvisk firma anledning til å betale latviske lønninger i Sverige, og skapte sjokkbølger gjennom nordiske fagbevegelse.

Gårsdagens dom fra EU-domstolen har ført en stor lettelse i europeisk fagbevegelse. I dommen får finsk fagbevegelse medhold i at polske elektrikere som jobber i Finland skal ha finsk lønn.

Laval-dommen

Norsk LO hilser dommen velkommen.

– EU-domstolen har med dette avsagt en avgjørelse som er av stor viktighet for norsk og europeisk fagbevegelse. Domstolen har ikke tatt hensyn til råd fra Generaladvokaten som ville ha betydd en svært restriktiv forståelse av Laval-dommene og av det nasjonale handlingsrom som foreligger innenfor direktivet, sier LO-advokat Håkon Angell.

Han viser til at den finske fagforeningen har fått medhold i samtlige spørsmål som er blitt reist knyttet til hvilke lønnselementer i den allmenngjorte tariffavtalen som skal med i lønnsgrunnlaget. Retten viser til Utstasjoneringsdirektivet og EU-retten.

Verftsdommen

Gårsdagens dom fra EU får direkte betydning for en LOs arbeid mot sosial dumping her til lands.

I mange år har Fellesforbundet og LO kjempet for at minstenivået i de norske tariffavtalene skal ligge til grunn for alle arbeidere ved norske verft. Denne kampen ble til slutt kronet med seier i Høyesterett. Men NHO ville ikke gi seg og mener Høyesterett har misforstått EU-reglene.

– Dommen styrker Høyesteretts avgjørelse i Verftsdommen, sier Angell. Han var LOs advokat i Verftssaken der åtte verft gikk til sak mot Staten fordi de mente at allmenngjøringa av Verkstedoverenskomsten omfattet for mange ytelser.

Angell synes det er viktig at EU-domstolen understreker at formålet med direktivet er todelt, dels å forhindre illojal konkurranse fra utstasjonerte virksomheter, dels å sikre utstasjonerte arbeidstakere den minimumsbeskyttelse med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i vertsstaten og som er innenfor de områder som reguleres av kjernen i direktivet.

Nasjonal lovgivning

– På samme måte som Høyesterett gjorde i Verftssaken, at «minstelønn» etter direktivet skal defineres ut fra nasjonal lovgivning og praksis, sier Angell.

Også når det gjelder reise, kost og losji er det samsvar mellom EU-dommen og dommen i Verftssaken.

Glade i DEFS

Også internasjonal fagbevegelse er glad for dommen.

– Denne dommen representerer en kursendring i forhold til Laval-dommen, sier Veronica Nilsson i Den europeiske faglige samorganisasjonen i en pressemelding.

– Retten har sett bort fra generaladvokatens mening om at betalingen av utstasjonerte arbeidstakere skal være på minimumsnivå. Retten mener at slik betaling skal minst være på nivået som nasjonale arbeidere. Så likebehandlingsprinsippet har vunnet over sosial dumping og konkurranse for alle penga.

Her kan du lese dommen på dansk.

Dette er saken:

Det finske elektrikerforbundet har gått til sak mot det polske firmaet Elektrobudowa Spółka Akcyjna, for å få dem til å betale sine ansatte etter den finske allmenngjorte tariffen.

Laval-dommen er en dom der svensk fagbevegelses boikott av det latviske firmaet Laval un Partneri i 2005 ble kjent ulovlig.

Verftsdommen er dommen der Høyesterett har bestemt at allmenngjøring av reise, kost og losji, utenbystillegget og arbeidstid er lovlig.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy