Nye punkter om AFP og trakassering:

Ny hovedavtale i Spekter på plass

Forhandlingslederne til LO Stat og Spekter, Eivind Gran (t.v.) og Bjørn Skrattegård, har undertegnet den nye hovedavtalen.

Forhandlingslederne til LO Stat og Spekter, Eivind Gran (t.v.) og Bjørn Skrattegård, har undertegnet den nye hovedavtalen.

Ole Palmstrøm

LO Stat og Spekter ble i går enige om ny hovedavtale i Spekterområdet. Et nytt punkt kan være avgjørende for ansatte med AFP-rettigheter.

2017121509580820171215095808

may.berg@lomedia.no

– Jeg er godt fornøyd med at vi denne gangen ikke bare har prolongert (videreført) avtalen, men at vi faktisk har forhandlet oss fram til noen endringer i Hovedavtalen, sier LO Stats nestleder Eivind Gran.

Fagforbundet har rundt 25.000 medlemmer hos arbeidsgivere som er organisert i Spekter.

Nivået på AFP-pensjonen holder seg høyt. Men langt færre kvinner enn menn får AFP

Sikre AFP

Han framhever et nytt punkt som gjelder opprettelse av overenskomst i nyinnmeldte virksomheter.

– Vi har eksempelvis hatt tilfeller der en ny medlemsbedrift i Spekter har kommet inn uten eksterende tariffavtale fordi arbeidsgiver har reservert seg mot den med bakgrunn i arbeidsmiljøloven. Den nye teksten i hovedavtalen betyr at vi i slike tilfeller skal ta stilling til hvilke bestemmelser i Spekters avtaleverk som skal gjelde i overgangsperioden fram til forhandlingene om ny overenskomst er avsluttet. Det kan for eksempel handle om å sikre at ansatte får beholde AFP-ordningen i en slik overgangsperiode, og det er jo forholdsvis viktig, sier Gran, og legger til at dette punktet også omhandler ting som tillitsvalgtrettigheter, medbestemmelsesordninger og OU-ordninger.

– Egentlig står det i teksten at vi kan diskutere alle deler av avtaleverket, i forhold til hva som skal gjelde i overgangsperioden, sier Gran.

Se protokollen fra forhandlingene

«metoo»-punkt

Gran trekker også fram at partene har fått inn et eget punkt som gjelder tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Fra 1. januar kommer det ny lovgivning på dette området, hvor partene i arbeidslivet får et utvidet ansvar for å sørge for at dette håndteres.

– Vi mener da at det er ute på virksomhettene at partene kan gjøre noe fornuftig i forhold til likestillingstiltak og tiltak mot diskriminering. Det vi gjør, er å rigge oss for å kunne håndtere det ansvaret loven pålegger oss, sier Gran, og viser til at arbeidslivet her får redskap til å håndtere forhold som «metoo»-kampanjen har brakt opp i lyset.

Kjøreregler fram til 2022

Hovedavtalen definerer kjørereglene for partene i arbeidslivet. Her reguleres blant annet hvordan forhandlingene skal foregå og hvordan tillitsvalgtordningen skal være. Den nye Hovedavtalen som nå er undertegnet mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Den skal gjelde fram til 2022.

Lavtlønte og deltidsansatte taper på regjeringens pensjonsforslag for offentlig sektor

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy