Så mye er helga verdt:

Olav får 550 kroner ekstra for en hel helg med nattevakt

Se hvor mye du får i nattillegg i ditt yrke

NATT: Etter 25 år med nattjobbing, har Olav Jensen lært seg hvordan han skal skaffe seg nok søvn.

NATT: Etter 25 år med nattjobbing, har Olav Jensen lært seg hvordan han skal skaffe seg nok søvn.

Håvard Sæbø

– Jeg merker dem ikke så godt på konto, de der helgetilleggene, sier Olav Jensen.

2018092409000020180924100947

hanne@lomedia.no

JØLSTER: 550 kroner brutto. Det er hva Olav Jensen får i helgetillegg etter en hel helg med nattevakter på Thon Hotel Jølster på Skei i Sogn og Fjordane.

Jensen har jobbet til sammen 25 år som nattevakt. Nesten halve livet. De siste 18 årene på hotell. Det er ikke snakk om hvilende vakt. Han har mange oppgaver å gjøre mens gjestene sover på rommene sine. Han skal være brannvakt, han skal vaske og rydde etter de siste restaurantgjestene og klargjøre for frokost.

Så lenge lever du i ditt yrke

550 kroner brutto

For ei hel helg hvor han jobber i alt 25,5 timer natt til lørdag, natt til søndag og natt til mandag, får han til sammen kr. 550,45 før skatt i tillegg til fast timelønn. Her er regnestykket:

• Natt til lørdag: kr. 164,76 (som en vanlig ukenatt)

• Natt til søndag: kr. 204,44 (39,68 mer enn vanlig natt)

• Natt til mandag: kr. 181,25 (16,49 mer enn vanlig natt)

– Jeg merker dem ikke så godt på konto, de der helgetilleggene, sier Olav Jensen. For ryddingen får han et tillegg på kr. 109,86 per vakt, uansett hvilken ukedag det er.

Han jobber annenhver helg. Nattevakta går fra 22.30 til 07.00. Det sier seg selv at det er vanskelig å ha et sosialt liv, eller være med på faste arrangementer som fotballtreninger eller korøvelser.

– Jeg kan jo være glad for at jeg ikke har egne barn, sier Jensen.

Fikk du med deg denne? Stor helserisiko for de som jobber natt- og turnusarbeid: Her er de vanligste helseplagene

Skuffet over lønnsoppgjørene

Det er en livsstil å jobbe som nattevakt, så han klager ikke på det. Men Jensen blir gang på gang skuffet over at den ubekvemme arbeidstida ikke blir verdsatt bedre. UB-tilleggene (ubekvem arbeidstid-tillegg) havner i siste rekke ved hvert hovedoppgjør, mener han, og viser til at nattillegget sto stille i mange år før det ble økt til kr. 20,42 i 2010 og til 24,41 i timen i 2018. Det er kun 3 kroner på 8 år, påpeker Olav Jensen, som også er klubbleder ved hotellet.

Hvorfor skal en som er servitør og blir pålagt nattjobbing få kr. 42,71 i tillegg, mens vi som går fast bare får kr. 24,41, spør han og viser til Riksavtalen som omfatter ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

Svensk studie: Nattarbeid kan gi deg dårligere tannhelse

Har prøvd å rette opp

– Ja, dette er urettferdig, men vi har prøvd å gjøre noe med det, sier Djevat Hisenaj, leder i Fellesforbundet avdeling 266, Hordaland Hotell og Restaurant. Han har vært med i mange sentrale lønnsforhandlinger med NHO Reiseliv – senest i vår.

FIKK NEI: Djevat Hisenaf, leder i Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant, forteller at NHO Reiseliv satte foten ned for kravet om mer til nattevaktene.

FIKK NEI: Djevat Hisenaf, leder i Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell og Restaurant, forteller at NHO Reiseliv satte foten ned for kravet om mer til nattevaktene.

Erlend Angelo

– Vi ville ta 30 øre fra de 50 ørene vi fikk i potten, og fordele det på nattevaktene. De er tross alt så få at det ville gitt dem 7 kroner mer i nattillegg. Nattevaktene tar den største belastningen, særlig helsemessig. Det er dessuten vanskelig å få fylt turnusene, slik en del ikke får 100 prosent stilling. Det gjør det enda vanskeligere for dem. Men NHO Reiseliv satte ned foten. Dermed ble potten lagt i bunn for samtlige, sier Hisenaj, som legger til at de ikke hadde streikerett på dette i årets oppgjør.

Indeksregulert

Fra 1. april i år er helgetillegget for ansatte i hotell- og restaurantbransjen på kr. 23,19 per time. Fra 2010 forhandles det ikke lenger om helgetillegget. Det blir indeksregulert. Svært mange i hotell og restaurant jobber lørdager, men de skal ha fri annenhver søndag.

Varierer fra bransje til bransje

Hyppigheten av søndagsarbeid varierer, det samme gjør kompensasjonen for helge-
arbeid. Her er kvelds- og nattilleggene i noen utvalgte yrker.

Vektere

Vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund jobber mye natt og helg. I Vekteroverenskomsten med NHO Service er tillegget for tjeneste mellom 21:00 og 06:00 et nattillegg på kr. 26,00 i timen. Fra lørdag klokka 18:00 og mandag klokka 06:00 er helgetillegget på kr. 46,00 i timen.

Lager

Folk som jobber skift på lager i Coop får mellom klokka 16:00 og 24:00 et tillegg på kr. 30 per time, mens det gis et tillegg på kr. 85 i timen mellom midnatt og 06:00. Lørdag mellom 06:00 og 16:00 gis 40 kroner timen, og lørdag før klokka 06:00 og etter klokka 16:00 gis 85 kroner timen. Det samme tillegget gis hele søndag.

Dette er lønna i over 300 yrker

Butikk

Butikkmedarbeidere organisert i Handel og Kontor får følgende tillegg for ubekvem arbeidstid: For kveldsarbeid på hverdager etter klokka 18:00 får de 22 kroner. Det øker til 45 kroner etter klokken 21:00. På lørdager etter klokka 13:00 får de 45 kroner timen, etter klokka 16:00 er timetillegget 90 kroner. Søndagsarbeid gir 96 kroner timen i tillegg. For å få disse tilleggene, må man jobbe mer enn 12 timer per uke.

Havbruk

For ansatte som jobber helkontinuerlig skift, betales ettermiddagsskiftet med kr. 18,45 i timen og nattskiftet med kr. 22,24 per time. For ordinært søn- og helligdagsskift betales et tillegg på kr. 34,72 fra klokka 14 dagen før søn- og helligdag og til siste søn- og helligdagsaften klokken 22:00.

I disse yrkesgruppene sover de ansatte dårligst

Kommunalt ansatte

Lørdags- og søndagstillegget er 53 kroner timen for arbeid fra kl. 00:00 lørdag til søndag kl. 24:00. Etter 289 helgetimer i løpet av et kalenderår, økes tillegget til minst 100 kroner per time. Fra og med 350 helgetimer og oppover, økes tillegget til minst 150 kroner per time. Enkelte kan ha forhandlet fram bedre ordninger enn disse lokalt.

Journalister, avis MBL

I tillegg til eventuell overtidsbetaling, gis det et ulempetillegg på kr. 788,- fra lørdag kl. 13:00 og samme beløp hele søndag.

Hvor lenge skal du være borte fra jobben når du er syk?

Byggfag

Jobber normalt ikke skift, men får overtid på lørdag etter kl.13:00 og søndag. Ved skiftarbeid får de et tillegg på 108,70 per time etter kl. 13:00 på lørdag. Rørleggerne har et eget utrykkningstillegg for arbeid lørdag mellom 07:00 og 13:00 som ikke er varslet ved arbeidstidens slutt onsdagen før. I tillegg til lønn med overtidstillegg, får de da et tillegg på minst 165 kr. per gang. Gjelder ikke for bedrifter med vaktordning for helg.

Bussjåfør

Med utgangspunkt i snittlønna på omtrent 210 kroner i timen, vil jobbing mellom kl. 19.00 - 06.00 gi et tillegg på 52 kroner (25% tillegg). Fra lørdag kl. 15.00 til søndag kl. 24.00 betales et tillegg på 84 kroner (40 %). For skift som er påbegynt søndag før kl. 24.00, vil tillegget på 40% gjelde fram til mandag kl. 06.00. Ubekvemstilleggene på 25% og 40% utbetales ikke dersom arbeidet er godtgjort med overtidstillegg.

Mange nordmenn jobber skift og turnus: Slik fikser Mai Lene og Morten Andre turnuslivet

Elin (59) jobbet turnus i fengsel – dag, kveld, natt og helligdager. Etter 30 år fikk hun nok

Lengre arbeidsdag gir økt fare for sykdom, ulykker og død

Søndagsarbeid

Arbeidsmiljøloven har et generelt forbud mot søndagsarbeid. Årsaken er arbeids-takeres sosiale og velferdsmessige behov.

Felles hvile- og helgedager gjør det mulig å ha aktiviteter som gir en følelse av fellesskap og kollektiv tilhørighet i samfunnet.

Verner om en felles fridag som gir mulighet til sosial kontakt med venner og familie. Dessuten er barnehager og skoler stengt på søndager.

Spørsmålet om ekstra betaling for søndagsarbeid løses gjennom avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kilde: Advokat Eivind Arntsen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy