Omsorgsarbeider ble nektet større stilling av arbeidsgiver – vant anken

Tri Nguyen Dinh

Deltidsansatt omsorgsarbeider vant over arbeidsgiver i tvisteløsningsnemnda. Får økt stillingen fra 60 til 69,59 prosent. – Prinsipielt viktig, mener Fagforbundets Roger Heimli.

2016031814583220160318145958

simen.grimsrud@fagbladet.no

Endelig er det første vedtaket offentliggjort, over ett år etter at de første sakene ble sendt til tvisteløsningsnemnda. En deltidsansatt omsorgsarbeider som jobbet 160 timer utover avtalt arbeidstid over en 12 månedersperiode i 2014, skal få økt den faste stillingen sin fra 60 til 69,59 prosent. Det har tvisteløsningsnemnda bestemt.

– Dette første vedtaket er viktig. Nå er proppen ute. Vanligvis legges tidligere praksis til grunn, og gir retningslinjer for de kommende sakene. Men hver sak behandles individuelt, sier Helene Lang i sekretariatet for tvisteløsningsnemnda, som over påske går i gang med å lage utkastene til flere vedtak nemda skal ta stilling til.

250 venter på å få klagen behandlet i nemnda

Over 250 deltidsansatte som har fått avslag på kravet om større stilling av arbeidsgiver, har klaget saken til tvisteløsningsnemnda. De første sakene ble behandlet i nemnda i november i fjor. Der har de stått bom fast. Det har skapt frustrasjon og fortvilelse.

Klagerne er deltidsansatte som har krevd større stilling på bakgrunn av §14-4a i arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft for litt over to år siden. Først 1. januar 2015 kunne loven tas i bruk. Den gir deltidsansatte rett til å kreve å bli fast ansatt i den stillingsprosenten de faktisk har jobbet de siste 12 månedene. I loven heter det at ekstraarbeidet må ha vært jevnlig det siste året. Lovendringen ga rekordmange klager til nemnda.

Strid i nemnda om begrepet «jevnlig»

Det store stridsspørsmålet innad i nemnda har vært hvordan man skal tolke begrepet «jevnlig». Nå har flertallet i nemda fattet det første vedtaket som gir retningslinjer for definisjonen.

Flertallet konkluderer med at omsorgsarbeideren har krav på større stilling. Partene fra arbeidsgiversiden har tatt dissens.

I nemnda representerer LO og Fagforbundet arbeidstakersiden, mens NHO og kommuneorganisasjonen KS representerer arbeidsgiversiden. Den uavhengige lederen av nemnda, advokat Henning Harborg, har støttet LO og Fagforbundets syn i saken.

– For oss er dette en prinsipielt viktig sak, og vi mener nemnda har kommet fram til en fornuftig definisjon av begrepet «jevnlig». Selvfølgelig skulle vi ønske det var en enstemmig nemnd, så får vi se om arbeidsgiveren anker saken, sier Roger Heimli i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Nemnda fastsetter stillingsbrøken

Et annet stridsspørsmål er om nemda også skal fastsette størrelsen på stillingsbrøken omsorgsarbeideren har krav på ut fra timeantallet hun har jobbet. Flertallet har sagt ja.

NHO og KS mener imidlertid at tvisteløsningsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette stillingsbrøken. Det til tross for at Arbeids- og sosialdepartementet i sommer i et brev til nemnda uttrykte at det var nemndas myndighet.

Ubekvem arbeidstid

På et punkt er nemda enstemmig. Hvis ekstraarbeidet har bestått av ubekvemme vakter eller vært utført på en annen avdeling enn den arbeidstakeren vanligvis jobber på, må arbeidstakeren akseptere det samme omfanget av ubekvemme vakter og variasjon i arbeidssted i sin utvidede faste stilling.

Var sykemeldt i en måned – har likevel krav på større stilling

I denne saken hadde omsorgsarbeideren en måneds sykemelding etter dødsfall i familien. Sykeperioder kompliserer tolkningen. Flertallet henviser til at sykdom som hovedregel ikke bør redusere arbeidstakers rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

Derfor mener flertallet at omsorgsarbeideren har krav på større stilling selv om hun har vært sykmeldt i en måned. De begrunner det med at merarbeidet ikke har vært sporadisk og at det er fordelt tilstrekkelig jevnt utover året.

«En såpass kort sykmelding kan i tråd med det som er sagt ovenfor, ikke frata arbeidstaker kravet på økt stillingsprosent der ekstraarbeidet har hatt tilstrekkelig omfang, hyppighet og stabilitet i det resterende av tolvmånedersperioden.», står det i vedtaket.

Mindretallet i nemnda, bestående av arbeidsgiverrepresentantene, mener derimot at omsorgsarbeideren ikke har krav på større stilling:

«Utover lovbestemt ferie er mindretallets oppfatning at fravær grunnet egen sykdom, med mindre det dreier seg om korte fravær, vil måtte få vesentlig betydning ved vurderingen av om vilkårene er oppfylt», står det i vedtaket.

Fagbladet har ikke lykkes med å få en kommentar fra KS.

Slik krever du større stilling:

1) Ta kontakt med tillitsvalgt.

2) Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått det siste året.

3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.

4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered sak for tvisteløsningsnemnda.

Arbeidsmiljøloven §14-4a:

Arbeidsmiljøloven §14-4a trådte i kraft 1. januar 2014, men kunne først benyttes fra 1. januar i år.

Lovteksten i Arbeidsmiljøloven:

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Saker i tvisteløsningsnemnda 2015:

Fortrinnsrett for deltidsansatte: 64

Rett til redusert arbeidstid: 24

Permisjoner: 5

Rett til fleksibel arbeidstid: 10

Fritak fra nattarbeid: 6

Fritak fra overtidsarbeid: 0

Utdanningspermisjoner: 13

Faktisk arbeidstid (§14-4 a): 252

Totalt: 374

MEST LEST:
TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Lillan ga fra seg barna for å få sosialhjelp: – Det er helt forferdelig

Pixabay

Har du en god historie på lager? Da kan du vinne 50.000 kroner i denne skrivekonkurransen

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

Helge Skodvin

Miljøterapeut Siri ble lønnsvinner blant de kommuneansatte. Se lista over hvem som fikk mest i fjor

Går du eller står du mye på jobb? Da er det viktig å velge riktig fottøy. Bedriftsfysioterapeut Helene Nilssen ved HMS-senteret Øvre Romerike gir deg tipsene.

Går du eller står du mye på jobb? Da er det viktig å velge riktig fottøy. Bedriftsfysioterapeut Helene Nilssen ved HMS-senteret Øvre Romerike gir deg tipsene.

Bjørn A. Grimstad

Hvilke sko bør jeg bruke på jobben? Sju spørsmål og svar

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy