LO-sekretariatet har talt:

Ønsker bedre samarbeid i stat- og kommuneoppgjørene

UTREDNINGER: Tor-Arne Solbakken har ledet arbeidsgruppene som har sett på avtalestrukturen i Spekter, og forhandlingsordningene i offentlig sektor.

UTREDNINGER: Tor-Arne Solbakken har ledet arbeidsgruppene som har sett på avtalestrukturen i Spekter, og forhandlingsordningene i offentlig sektor.

Sissel M. Rasmussen

Samarbeidet før og under tariffoppgjørene i stat og kommune må bli bedre, mener en arbeidsgruppe i LO.

2016092708310020160928090923

oystein.braathen@lomedia.no

To arbeidsgrupper har sett på forhandlingsordningene i offentlig sektor og avtalestrukturen i Spekterforhandlingene.

Konklusjonene er at LO Stat fortsatt skal ha ansvaret for forhandlingene med Spekter, mens det skal opprettes et koordinerende utvalg innen offentlig sektor.

Konklusjonene fra to arbeidsgrupper er behandlet og godkjent i LOs sekretariat.

Mer krevende i offentlig sektor

– Alt tyder på at det blir mer krevende å påvirke utviklingen i offentlig sektor i årene framover. Dette gjelder så vel muligheten for å øve innflytelse på organisering av oppgaver og tjenester, som det å påvirke lønn og arbeidsvilkår gjennom tariffoppgjørene, er arbeidsgruppas oppsummering.

Forslaget arbeidsgruppa kommer med er å opprette et koordinerende utvalg innen offentlig sektor som skal møtes to ganger i halvåret. Utvalget bør samles oftere i perioden fra LOs representantskap vedtar den tariffpolitiske uttalelsen til oppgjørene er avsluttet, ifølge forslaget.

Spekter-oppgjørene

Det har tidligere vært diskusjoner om LO bør overta ansvaret for Spekter-forhandlingene, med unntak av de statlige helseforetakene. De senere årene har private bedrifter blitt medlemmer, noen etter overgang fra NHO.

Arbeidsgruppa som har gjennomgått avtalestrukturen går enstemmig inn for å beholde dagens fordeling. Erfaringene er at arbeids- og ansvarsfordelingen mellom LO Stat og forbundene fungerer godt.

– For virksomheter med bakgrunn fra avtaler i det som tradisjonelt har vært privat sektor fungerer Spekters modell langt dårligere, skriver gruppa.

Dette gjelder blant annet de som leverer private eller konkurranseutsatte velferdstjenester. Her er det utfordrende å sikre de ansatte lønn, pensjonsordninger og arbeidsvilkår som finnes i tilsvarende jobber i offentlig sektor.

LO ser også at samme type virksomheter velger ulike arbeidsgiverorganisasjoner. Dette åpner for konkurranse om vilkårene, såkalt tariffhopping.

To utredninger

Oppfølging av kongressvedtaket «Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke».

Rapportene:

• «Forhandlingsordningene i offentlig sektor». Bak denne står representanter fra LO Stat, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Norges Offisersforbund, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

• «Avtalestrukturen i Spekter». I gruppa deltok tillitsvalgte fra Postkom, EL og IT Forbundet, FO, Fagforbundet, NTL, LO Stat, Fellesforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

• Leder for begge gruppene: LOs nestleder Tor Arne Solbakken.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy