Operaen har kvittet seg med bemanningsbyråene

BETINGET FORNØYD: Fagforbundets tillitsvalgte ved  operaen, Kristoffer Ringerike og Cecilie Lystad er glad for at bemanningsselskapene er ute, men skulle ønske de var blitt erstattet av fast ansatte.

BETINGET FORNØYD: Fagforbundets tillitsvalgte ved operaen, Kristoffer Ringerike og Cecilie Lystad er glad for at bemanningsselskapene er ute, men skulle ønske de var blitt erstattet av fast ansatte.

Per Flakstad

Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika har sluttet å bruke bemanningsbyråer for å fylle hull i vaktlistene.

2017121211530420171220084640

per.flakstad@fagbladet.no

Tidligere brukte operaen ansatte fra to bemanningsbyråer når vaktlistene for sceneteknisk personell skulle fylles opp. Nå er byråene ute, og i stedet har operaen ansatt tilkallingsvikarer på kontrakt.

Skritt i riktig retning

De tillitsvalgte er betinget fornøyd, og mener dette er et godt skritt i riktig retning. Men i stedet for tilkallingsvikarer skulle de helst sett at grunnbemanningen ble økt med flere faste stillinger.

– Jeg forstår at de tillitsvalgte helst ville hatt flere faste, men behovet for ekstra vikarer er variabelt og lite forutsigbart. Vi bruker blant annet vikarer for å dekke opp korttidssykefravær. Jeg mener dette er en god løsning der begge parter har gitt og tatt, sier teknisk direktør Karl Hanseth.

Artikkelen fortsetter under bildet:

GOD LØSNING: Teknisk direktør ved operaen, Karl Hanseth, mener egne tilkallingsvikarer på kontrakt er en mye bedre løsning enn å bruke bemanningsbyråer.

GOD LØSNING: Teknisk direktør ved operaen, Karl Hanseth, mener egne tilkallingsvikarer på kontrakt er en mye bedre løsning enn å bruke bemanningsbyråer.

Den Norske Opera & Ballett

– Vi har lyttet til de tillitsvalgte som ønsket bemanningsbyråene ut, og vi ser selv fordeler med å bruke egne vikarer i stedet for benammingsbyråer. Derfor gikk vi i 2016 ut og annonserte etter vikarer, blant annet til utdanningsinstitusjonene for kunst og kultur.

– Vi har nå rundt 20 medarbeidere på tilkallingskontrakt. Noe av det som virkelig gleder meg, er at mange av våre timevikarer etter hvert har fått faste stillinger, enten hos oss eller ved andre scenekunstintuisjoner.

– Jeg ser på dette som en vinn-vinn-situasjon både for oss og for de som får arbeidserfaring gjennom våre tilkallingskontrakter, sier Hanseth.

– Nulltimerskontrakter er ikke optimalt

De tillitsvalgte er glad for at bemanningsbyråene er ute, men samtidig mener de at nulltimerskontrakter ikke er noen optimal løsning.

– Det beste hadde vært faste ansettelser, sier leder for Film- og teaterteknisk foreningsklubb ved operaen, Kristoffer Ringerike og nestleder Cecilie Lystad.

– Nulltimerskontrakter er noe vi i utgangspunktet er imot. Samtidig har vi en helt annen kontroll med blant annet arbeidstiden til vikarene. Og vi kan representere dem overfor arbeidsgiver på en bedre måte enn for de som kom fra bemanningsbyråene, fortsetter de.

De som jobber med sceneteknikk og lys ved operaen går skift, med gjennomsnittsberegnet arbeidstid. De har oppgaver både under prøver på dag- og kveldstid, og under forestillingene.

– Vi er med og drøfter skiftplanene, og kan kontrollere arbeidstiden til den enkelte vikar ved hjelp av timelistene. Selv om det ikke er noen optimal løsning, er den bedre enn å bruke bemanningsbyråer, sier Ringerike og Lystad.

– Ansatte i bemanningsbyråene kunne vi verken representere eller kontrollere når det for eksempel gjaldt hviletid, sier de to tillitsvalgte.

– Viktig arbeidserfaring

– Jeg har forståelse for at de tillitsvalgte har kritiske innvendinger mot bruk av nulltimerskontrakter. Akkurat på det området har vi som arbeidsgiver og de tillitsvalgte forskjellige roller og en ulik tilnærming, sier Karl Hanseth.

– Men vi har begge en felles oppgave i å sikre at nye arbeidstakere får en god start på yrkeskarrieren. Den Norske Opera & Ballett er unik i sin størrelse og variasjon av forskjellige fag og håndverk. Vi har en god arbeidskultur og godt arbeidsmiljø. Men konkurransen om de faste stillingen er høy. Ordningen med timevikarer gjør at mange flere får muligheten til å prøve seg innenfor flere teatertekniske- og håndverksmessige disipliner. Det er erfaringer de tar med seg videre ut i arbeidslivet, og jeg mener det er verdifullt både for dem og for samfunnet, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy