Overvåket i sykemeldingsperioden

POLITIANMELDT: De to NNN-tillitsvalgte Torbjørn Hjelle og Svein Ove Bøye med politiets bekreftelse på det anmeldte forhold.

POLITIANMELDT: De to NNN-tillitsvalgte Torbjørn Hjelle og Svein Ove Bøye med politiets bekreftelse på det anmeldte forhold.

Jan-Erik Østlie

Det gikk rykter om at Michel Diallo jobbet i sitt eget firma mens han var sykmeldt hos Vectura. Arbeidsgiver ville finne ut om dette stemte og
videoovervåket arbeidstakeren. Saken er politianmeldt og er nå hos LOs juridiske.

2015111613114220151116134420

Vi ser svært
alvorlig på en
arbeidsgivers
videoovervåking av en arbeidstaker.

Katrine Hellum Lilleengen,
LOs juridiske avdeling

Michel Diallo, som har vært NNN-medlem siden 1. mars 2013, jobber på lageret til Vectura på Gjelleråsen. 24. august i år fikk han trøbbel med nyrene, legen ga ham en alvorlig diagnose og han ble sjukmeldt fra jobben. Etter hvert begynte ryktene å gå på lageret om at han isteden jobbet i sitt eget firma som han nylig har startet.

Si opp eller bli anmeldt!

6. oktober i år får Diallo et brev fra Vecturas HR-sjef Jan-Erik Nilsen der han innkalles til et møte to dager seinere «vedrørende mulig bestridelse av din sykemelding og stans av forskuttert sykelønn». Diallo får anledning til å ta med seg tillitsvalgt Svein Ove Bøye. Bøye skriver seinere et referat fra møte som arbeidsgiver ikke aksepterer som møteprotokoll.

− Via telefon fikk jeg vite at noen hadde observert meg mens jeg var sykmeldt. Jeg var blitt filmet uten at jeg visste noe om det. Da fikk jeg sjokk. Jeg har aldri hørt om noe lignende før, sier Diallo.

Diallo stiller opp på møtet. Der får han etter eget utsagn i detalj vite hva han har foretatt seg.

− Jeg spurte om å få se videoen, men det fikk jeg ikke. Da ble jeg stilt overfor to valg: Enten kunne jeg si opp jobben min eller så ville arbeidsgiver anmelde meg for trygdesvindel. Det er riktig at jeg var innom mitt firma mens jeg var sjukmeldt fra Vectura, men jeg har aldri jobbet der. Jeg aner ikke hvorfor jeg er blitt behandlet sånn, sier Diallo som har politianmeldt saken.

Alvorlig sak

Saken er også sendt til NNN-sentralt. Forbundssekretær Stein Hagala har videresendt den til LOs juridiske avdeling.

− Dette er en drøy sak som jeg aldri var i tvil om at jeg skulle videresende til LOs advokater, sier Hagala, men legger til at dette nå er en sak mellom LOs advokat og Michel Diallo. LOs advokat i saken er Katrine Hellum Lilleengen. Hun forteller at videoovervåking er en urettmessig inngripen i et menneskes privatliv.

− Vi ser svært alvorlig på en arbeidsgivers videoovervåking av en arbeidstaker. Slik overvåking på fritiden vil kunne bryte med integritetsvernet i menneskerettighetene, personvernbestemmelser og straffeloven. Klienten har politianmeldt saken, og det vil komme et krav om erstatning. Hvilket nivå vi vil legge oss på, må jeg diskutere med klienten før jeg kan uttale meg om, sier Katrine Hellum Lilleengen.

Uakseptabelt

Diallo mener han har fått fin støtte fra NNN i denne saken. Og er glad for at den har havnet hos LOs juridiske avdeling.

− Jeg trenger noen som støtter meg sånn at jeg ikke blir stående aleine. Det er veldig synd at ledere får drive på med å spille detektiv på falskt grunnlag og spionere på folk uten at noen stiller spørsmål ved lederens handlinger. Sånt skal ingen behøve å bli utsatt for. Ikke bare jeg ble filmet, men folk i mitt selskap som ikke har noe med dette å gjøre ble også filmet, og hvert steg vi tok ble dokumentert. Dette er ikke rett og kan ikke aksepteres, sier Michel Diallo.

Vecturas svar

NNN-arbeideren kontaktet Vecturas HR-direktør Jan-Erik Nilsen og spurte ham om det medførte riktighet at Diallo er blitt videoovervåket utenfor arbeidstid i hans sykefravær – og om hva som var årsaken gitt at denne overvåkingen fant sted. I tillegg fikk Nilsen spørsmål om det var riktig at Diallo på et møte 8. oktober fikk to valg: Enten å si opp sin jobb i Vectura eller å bli anmeldt for trygdesvindel av Vectura. Nilsen ba i telefonsamtale om å få spørsmålene på epost og ga følgende svar:

«Vectura gir ikke uttalelser om konkrete arbeidsforhold. Generelt sett forholder Vectura seg til arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Det har for øvrig også skjedd i denne sak. Generelt sett er det viktig for Vectura – og alle andre arbeidsgivere − å få avklart om sykemeldinger er reelle, blant annet som følge av forpliktelser i forhold til NAV og andre offentlige organ. Vectura er en IA-bedrift og ønsker i størst mulig grad og bidra til å tilrettelegge for ansatte som av ulike årsaker ikke kan utføre sitt arbeid med tanke på sykdom eller andre årsaker. På generelt grunnlag vil Vectura ved mistanke om at en sykemelding ikke er reell, måtte foreta en vurdering basert på tilgjengelig informasjon, herunder uttalelser fra den ansatte. Det er da – etter Vecturas oppfatning – naturlig at den ansatte blir varslet om dette i forkant av at det er truffet en konklusjon. Dersom konklusjonen er at sykepenger urettmessig er krevet, vil Vectura måtte meddele dette til NAV.»

Rammer alltid NNN

De to NNN-tillitsvalgte i Vectura, Torbjørn Hjelle og Svein Ove Bøye, ser Diallo-saken også i sammenheng med den generelle nedbemanningen som foregår i Vectura for tiden. Arcus har nedgang i salget, visst nok den største siden 1990-tallet. Derfor er nedbemanning i Vectura varslet, og det har vært holdt nedbemanningsmøter. Syv må ut av bedriften, og fem på lageret pluss en på logistikk er det allerede forhandlet sluttpakker for, ifølge Svein Ove Bøye.

− Foreløpig har ingen blitt sagt opp, og vikarbruken er så høy her at grunnlaget for oppsigelser ikke er der. Nå i jula er det varslet 40 vikarer fra bemanningsbyråer. Når noen må gå i Vectura, er det alltid folk i NNN-området. Det har vi klaget på, sier Torbjørn Hjelle.

jan.erik@lomedia.no

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy