Arbeidsgiver må ut med 1,7 millioner etter arbeidsrettssak

Politianmeldt fem ganger av fylkeskommunen

Retten: Anmeldelsene grunnløse

Fylkeskommunen: Anker dommen

KLAR FOR NY RUNDE: Bjørnar Bruer vant over Finnmark Fylkeskommune i avskjedssaken i Alta. Bruer fikk i tillegg en uvanlig høy oppreisningserstatning. Men seieren er foreløpig, for fylkeskommunen anker.

KLAR FOR NY RUNDE: Bjørnar Bruer vant over Finnmark Fylkeskommune i avskjedssaken i Alta. Bruer fikk i tillegg en uvanlig høy oppreisningserstatning. Men seieren er foreløpig, for fylkeskommunen anker.

Altaposten

Det ble full seier over Finnmark Fylkeskommune for Bjørnar Bruer og Fagforbundets advokat i en avskjedssak i Alta. Bruer er tilkjent erstatning på 655 000 kroner.

2016021513303820160216090022

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Selv om Alta tingrett mener at alle anklagene mot Bjørnar Bruer er grunnløse, har Finnmark fylkeskommune vedtatt å anke dommen.

Tingretten kommer med skarp kritikk av behandlingen Bjørnar Bruer fikk fra fylkeskommunen i den 42 sider lange dommen.

– Aggresiv prosess

Retten vektlegger blant annet at arbeidsgiver har ført en aggressiv prosess mot Bruer, som han må ha opplevd som meget vanærende, ifølge dommen.

– Det har vært brukt veldig harde ord mot medlemmet og det har kommet fram grunnløse beskyldninger. Dette berettiget en uvanlig høy erstatning i arbeidsrettssaken, sier Fagforbundets advokat Eirin Halvorsen Lillehof.

I tillegg til erstatning for tapt inntekt og den høye oppreisningserstatningen, må fylkeskommunen betale saksomkostninger og meddommernes kostnader.

– Dette er en uvanlig sak med mange ulike beskyldninger. Det har vært brukt harde ord både før avskjeden og i saksprosessen, sier Lillehof.

Hun sier at saken har vært massiv med 4000 sider med dokumentasjon og to uker i retten.

Illojalitet

Bjørnar Buer har vært ansatt ved elevboligene tilknyttet Alta videregående skole siden 1984, med en lederstilling siden 1998.

6. oktober i 2014 fikk han skriftlig advarsel fra arbeidsgiver begrunnet med manglende samarbeid, ordrenekt, illojalitet og utilbørlig atferd.

Tre måneder senere, den 5. januar i 2015 får han forhåndsvarsel om oppsigelse med drøftingsmøte ti dager senere. Bruer aksepterte ikke den foreslåtte sluttavtalen han ble forelagt og han ble gitt oppsigelse den 26. januar.

Den 4. februar er det drøftelsesmøte i forbindelse med oppsigelsen og avskjed gis samme dag.

Bjørnar Bruer gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune etter at han mente seg urettmessig oppsagt i februar 2015.

Mange roller

Fylkesrådmann Øystein Ruud opplyser onsdag til iFinnmark at fylkesutvalget tirsdag vedtok å anke saken, skriver Altaposten.

– Fylkeskommunen kommer til å anke dommen på bakgrunn av rettsanvendelsen og den faktiske bevisbedømmelsen. For øvrig gir vi ingen kommentarer, sier Ruud.

iFinnmark skriver også at Øystein Ruud, i tillegg til å være fylkesrådmann, også skrev anmeldelsene mot Bruer og førte som advokat saken mot han i Tingretten.

Samtidig har Øystein Ruud flere roller i saken – han er fylkesrådmann, skrev anmeldelsene mot Bjørnar Bruer og førte som advokat fylkeskommunens sak mot ham i tingretten.

– Det er leit at de anker. Dette medfører nok en periode med stor belastning for Bruer, sier Fagforbundets advokat, Eirin Halvorsen Lillehof.

– Bruer synes så klart det er leit at de anker, men er klar for ny runde.

Det er ennå ikke avgjort når ankesaken skal gå i lagmannsretten.

Derfor fikk Bruer så høy oppreisning og erstatning

• Bjørnar Bruer får til sammen 655 000 kroner i oppreisning og erstatning.

• Finnmark fylkeskommune (FFK) må betale 992 000 kroner i saksomkostninger.

• Retten skriver at det psykososiale arbeidsmiljøet har vært svært dårlig, og saken har i seg selv vært en belastning for Bruer. Dette har ført til helseplager for hans del.

Bruer har blitt utsatt for «særdeles grove og krenkende beskyldninger» uten at det har vært grunnlag for dette.

• FFK har ifølge retten gjentatte ganger brukt betegnelser som «grov økonomisk utroskap, brudd på habilitetsbestemmelser, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid, utilbørlig atferd og manglende forståelse av lederrollen» uten at det har vært lagt fram dokumentasjon som underbygger påstandene. Utsagnene blir dermed unødvendig belastende.

• FFK har «ført en aggressiv prosess mot Bruer, som han må ha opplevd som meget vanærende».

• FFK undersøkte ikke faktum nærmere, og gjennomførte ikke reelle drøftelser med Bruer før de sa opp og deretter avskjediget Bruer.

Fem ganger i perioden etter oppsigelsen anmeldte FFK Bruer til politiet. Flere av anmeldelsene fremstår som åpenbart unødvendige, slik det fremgår av dommen. Samtlige anmeldelser viste seg å være grunnløse, og tingretten setter samtlige fem anmeldelser i sammenheng med arbeidsrettssaken.

Til og med under rettssaken kom FFK med grunnløse beskyldninger, om et mulig tyveri av en sofa.

Kilde: Altaposten

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy