Prestestreiken er trappet opp – kan gå ut over julegudstjenester

– Det er ikke sånn at vi som jobber som prester i dag vil ha mer lønn, vi vil bare at de som kommer etter oss ikke skal ha mindre enn det vi har i dag, sier Heinke Foertsch (foran med plakat.)

– Det er ikke sånn at vi som jobber som prester i dag vil ha mer lønn, vi vil bare at de som kommer etter oss ikke skal ha mindre enn det vi har i dag, sier Heinke Foertsch (foran med plakat.)

Birgit Dannenberg, Fagforbundet

Lørdag ble streiken blant prestene trappet opp. Det kan gå ut over enkelte julegudstjenester, men det vil bli gitt dispensasjon for begravelser.

2020122111405520201222120645

per.flakstad@fagbladet.no

Fagforbundets prester markerte streiken utenfor domkirken i Oslo og i Asker i helga. Da ble prestestreiken trappet opp ved at Unio tok ut fem nye medlemmer og Fagforbundet ett nytt medlem i Namdal.

Tirsdag trappes streiken ytterligere opp ved at Unio tar ut to nye medlemmer.

– Uholdbart

– Om ikke mange år blir jeg pensjonist, og jeg er redd for at vi ikke klarer å rekruttere prester til å ta over, sier nestleder i Fagforbundet TeoLOgene, Heinke Foertsch. Hun var en av dem som deltok i markeringen utenfor domkirken i Oslo i helga.

– Nyansatte prester risikerer å måtte ta til takke med seksti tusen mindre i lønn enn sine kolleger, skulle arbeidsgiver vinne fram med sine krav. Også prester som søker seg til andre prestestillinger vil miste dette tillegget, fortsetter hun.

– Det er jo helt uholdbart. Det er ikke sånn at vi som jobber som prester i dag vil ha mer lønn, vi vil bare at de som kommer etter oss ikke skal ha mindre enn det vi har i dag, sier Foertsch som til daglig jobber som seniorprest i Groruddalen i Oslo.

Kan gå ut over julegudstjenester

Når Fagbladet treffer lederen for Fagforbundet TeoLOgene, Thore Wiig Andersen, mandag morgen, er han på vei til Namdal der ett nytt medlem ble tatt ut i streik fra lørdag. Forbundet har nå fem prester som er i streik.

Artikkelen fortsetter under bildet:

– vi mener at denne streiken gjelder kirkens framtid, sier Thore Wiig Andersen som er leder i Fagforbundet teoLOgene.

– vi mener at denne streiken gjelder kirkens framtid, sier Thore Wiig Andersen som er leder i Fagforbundet teoLOgene.

Privat

– Når det gjelder julegudstjenester har jo kirken allerede store utfordringer i forbindelse med Covid-19. Men jeg ser ikke bort fra at streiken også kan gå ut over planlagte gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter i julen, sier Wiig Andersen.

– Samtidig ønsker vi å ramme tredjepart i minst mulig grad. Når det gjelder for eksempel begravelser har vi allerede gitt beskjed om at det vil bli gitt dispensasjoner. Streiken skal ikke gå ut over mennesker i en slik sårbar situasjon, sier han.

Rekrutteringsproblemer

– Kirken har allerede et stort rekrutteringsproblem. Spesielt i distriktene må mange stillinger lyses ut mange ganger før de blir besatt. Det tar seks år å utdanne seg til prest, det er en av de lengste profesjonsutdanningene vi har. Om seks år vil vi mangle rundt 200 prester siden mange av dagens prester da har gått av med pensjon Det er for få som søker seg til yrket. Samtidig forsterkes rekrutteringen ved at prester neppe vil flytte på seg hvis de risikerer å gå ned så mye som 50.000 i lønn.

– Alt dette vil gå ut over befolkningen som skal ha kirkelige tjenester. Derfor mener vi at denne streiken gjelder kirkens framtid, sier Thore Wiig Andersen.

KA: – Vi må løse utfordringene i fellesskap

Grunnen til at nyansatte prester går ned i lønn er at ordningen med kompensasjon for bortfall av boplikten for prester, som ble innført i 2015, forsvinner i 2021.

– Fra 1. september neste år bortfaller kompensasjonen som var utløst av en historisk bopliktsituasjon. Det vi har ønsket, er at vi må sette oss ned i fellesskap og finne ut hvordan vi skal løse rekrutteringssituasjonen – særlig for nye prester. Det er vi helt enige om – men det vil vi gjøre på fritt grunnlag og på nytt. Derfor foreslår vi et partssammensatt utvalg, for å jobbe sammen om det, for å finne nye løsninger for fremtiden, sa direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA, arbeidsgiverorganisajon for kirkelige virksomheter, i en debatt med Presteforeningens leder Martin Enstad i NRK nylig.

På organsasjonens nettside skriver hun at prestenes arbeidsgivere, blant andre kirkerådet og bispedømmerådet har meldt inn at de ønsker større handlefrihet når det gjelder prestenes lønnsplassering. Derfor ønsker ikke KA å forlenge den eksisterende særavtalen om lønnkompensasjon når boplikten er falt bort.

Samtidig skriver hun at Kirkens mange arbeidsgivere sammen har ansvar for å sørge for at kirken skal kunne være kirke over hele landet og at prester som er villige til å bosette seg i områder med rekrutteringsutfordringer etter arbeidsgivers vurdering bør kunne få lønnsmessig uttelling for dette.

Klar til å forhandle

Leder for Fagforbundet TeoLOgene kjenner ikke til om det har vært kontakt mellom partene etter at streiken var et faktum 12. desember. Thore Wiig Andersen sier at foreningen er klar for å sette seg til forhandlingsbordet med en gang arbeidsgiver kommer med et tilbud som innebærer at nyansatte prester ikke går ned i lønn.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy