Nytt forslag kan ramme deg:

Raserer ansattes medbestemmelse

Vil at arbeidsgiver alene kan fastsette skift og turnus i helse- og omsorgssektoren.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe la i dag fra Arbeidstidsutvalgets innstilling.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe la i dag fra Arbeidstidsutvalgets innstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidstidsutvalget vil at arbeidsgiver skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte.

2016010614340020160107120837

stig@lomedia,no

LO har tidligere reagert på at partene i arbeidslivet ikke ble invitert med i utvalget.

– Nå forutsetter vi å bli invitert med i den videre behandlingen av rapporten, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

På den positive siden påpeker LO at utvalget fastslår at arbeidsmiljøloven er en vernelov.

Den nye arbeidsministeren freder arbeidsmiljøloven

Vern og fleksibilitet

På spørsmål fra LO-Aktuelt om utvalgets arbeid vil styrke arbeidsgiverne, svarte utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe et klart nei. Hennes overskrift i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag var «Vern og fleksibilitet».

Hun vedgikk likevel at de styrker arbeidsgiversiden på ett punkt, nemlig når det gjelder skift og turnus i helse- og omsorgssektoren.

– Arbeidstakere vil få dårligere vern med arbeidstidsutvalgets forslag

Arbeidsgiver må bestemme

Her vil flertallet i utvalget at arbeidsgiver skal få adgang til ensidig å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, samt korte ned den daglige arbeidsfrie perioden. De vil også at arbeidsgiver skal kunne sette opp en ordinær turnusplan uten avtale med tillitsvalgte eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Få Fagbladets nyhetsbrev her

Følg oss på Facebook

Forskningsleder i Fafo, Kristin Alsos, hørte her til mindretallet. Spesielt på dette punktet mener hun å se en kraftig styrking av arbeidsgiversiden. Sammen med advokat Ingeborg Moen Borgerud, professor ved NTNU Berit Brandth og direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt Pål Molander har hun fyldige mindretallsmerknader. De viser til at både arbeidsmiljøloven og EUs arbeidsdirektiv setter skranker som er begrunnet i arbeidstakernes helse og velferd. De viser til at skiftarbeid, nattarbeid og lange arbeidsdager bidrar til økt risiko for en rekke helseskader. De påpeker at det er solid vitenskapelig enighet om at muligheter for medbestemmelse er en av de mest forebyggende faktorene i arbeidsmiljøet.

Også leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By reagerer på at arbeidsgiver nå skal kunne sette opp turnus uten avtale med tillitsvalgte.

Forskyvning

Ifølge Ulletveit-Moe skiller dagens arbeidsmiljølov mellom to grupper, de som har en ledende eller særlig uavhengig stilling, og som er unntatt nesten alle reglene i kapittelet om arbeidstid på den ene siden kontra de mange som er omfattet av alle reglene i loven. Her vil utvalget innføre en mellomgruppe, arbeidstakere i delvis uavhengig stilling. Disse skal ha flere unntak fra loven enn det store flertall.

Ikke minst på dette området mener Fafo-forsker Kristin Alsos at det ligger en maktforskyvning.

– Disse arbeidstakerne er blant de som trenger mest beskyttelse, da de ofte presses fra to kanter, arbeidsgiver og for eksempel kunder.

Hviletiden begrenses

Den aktuelle mellomgruppa er ansatte med betydelig uavhengighet, men med mindre reell innflytelse over sin jobb enn arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. For disse vil utvalgets flertall at de kun skal ha krav på minimum 8 timer arbeidsfri i løpet av 24 timer.

– En hviletid på 8 timer fører lett til negative helseeffekter, mener Alsos.

Hun viser til at hovedregelen her i dag er 11 timer. Hun mener å gå fra 11 til 8 timer etter individuell avtale her er svært drøyt. Fafo-forskeren tror at den uklarheten om hvem som innebefattes av reglene i dag bare vil øke med det nye forslaget.

Også Moen Borgerud sier til LO-Aktuelt at hun ser en maktforskyvning her:

– Arbeidsgiver bør ikke kunne beslutte en kortere hviletid enn 11 timer i døgnet, med mindre det oppstår særlige forhold som arbeidsgiver ikke har kunnet forutse, heter det fra de fire i mindretallet. Utvalget hadde til sammen 11 medlemmer.

Mette Nord: – Fornøyd og tvilende

– Vi er fornøyd med at utvalget har tatt utgangspunkt i at arbeidsmiljøloven er en vernelov og at de fastslår at omfattende endringer vil kunne gi uheldige virkninger. Det er bra at utvalget ikke foreslår endringer i de ytre rammene for arbeidstid, sier Fagfobundets leder, Mette Nord.

– Fagforbundet stiller seg derimot tvilende til om de foreslåtte endringene i gjennomsnittsberegningen av arbeidstid og nedkorting av hviletid er riktig vei å gå, sier Mette Nord.

Utvalget viser til at over 97 prosent av alle vakter i helseforetakene gjennomføres uten brudd, og at omfanget generelt sett ikke er stort. Dette viser at dagens ordninger fungerer godt.

– Det er viktig å understreke at dagens lov- og avtaleverk svarer på bemanningsutfordringene i helsesektoren. Eventuelle endringer i arbeidstiden er isolert sett ingen løsning på dette problemet. Økt bemanning og flere hele stillinger vil løse bemanningsutfordringene der det er skift- og turnusordninger, sier Mette Nord.

– Utvalget foreslår at enkelte grupper i arbeidslivet skal gis anledning til å arbeide mer i enkelte perioder og med det unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Fagforbundet er skeptisk til den nye kategorien stillinger som skal unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, men det er positivt at utvalget mener dette skal løses sammen med partene. En fare med forslaget er at det kan bli mer byråkrati å administrere ordningen.

– Vi er positive til de foreløpige signalene fra arbeidsminister Anniken Hauglie om at hun vil inkludere fagbevegelsen i departementets arbeid. En god begynnelse er å involvere oss i den videre behandlingen av denne rapporten, sier Mette Nord.

Viderefører lovendringer

De fire i Arbeidstidsutvalgets mindretall peker videre på at de endringene av AML som fant sted 1. juli i fjor innebærer en betydelig utvidelse av adgangen til å gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden. «En ny ordning som innebærer at arbeidsgiver ensidig skal kunne redusere hviletiden for skift- og turnusarbeidere og øke rammene for gjennomsnittsberegning, vil bidra til ytterligere risiko», heter det fra de fire.

Nå er det frislipp for midlertidige ansettelser

50 kommuner sier nei til den nye arbeidsmiljøloven

Unio og Parat

Også Unio mener at arbeidstidsutvalget legger opp til mer styringsrett til arbeidsgiver. Det samme mener Parat.

– Arbeidstid må brukes som redskap for å få folk til å stå lengre i arbeid. Da må det tenkes mye tanker, og ikke levers forslag som går ut på at ansatte må jobbe flere helger og lengre dager, mener Unio-leder Ragnhild Lied.

Utvalg vil styrke arbeidsgiverens styringsrett

SV og Ap

Kirsti Bergstø, arbeidspolitisk talskvinne i SV, var tidlig ute med en kommentar. Også hun mener forslaget betyr mer makt til arbeidsgiverne.

– Det er kritikkverdig at utvalget blander seg inn i en pågående uenighet i arbeidslivet og ensidig løfter arbeidsgivers perspektiv som løsning. Forslaget er helsefarlig, både for arbeidstakerne i helse- og omsorgssektoren og for de som trenger hjelp, mener Bergstø. Helsefagarbeidere vil kunne bli pålagt mer arbeidstid og miste viktige nattillegg, påpeker hun.

Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen mener regjeringen setter trepartssamarbeidet mellom regjeringen og arbeidslivets parter på spill ved å ha utelatt partene fra utvalget.

Arbeidsgiverne fornøyd

Spekters Anne-Karin Bratten mener utvalget har lagt et godt grunnlag med sitt arbeid, men mener politikerne bør gå lenger enn det utvalget foreslår.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy