Lønnsadel i offentlig sektor

Rause tillegg for topplederne i stat og kommune

Lise Olsen, nestleder i LO Stat karakteriserer toppledernes lønnsutvikling som «forkastelig»

Lise Olsen, nestleder i LO Stat karakteriserer toppledernes lønnsutvikling som «forkastelig»

Ole Palmstrøm

De aller fleste fikk et heller magert lønnsoppgjør i fjor. Et av unntakene er topplederne i stat og kommune. De sikret seg en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,7 prosent – godt over det resten av arbeidstakerne i Norge fikk.

2017040709115020170426164659

morten.hansen@lomedia.no

Lønnsveksten til de 669 topplederne i stat og kommune står i sterk kontrast til det deres ansatte klarte å forhandle seg fram til.

Staten og kommunene bevilget til sine egne toppledere – rådmenn og etatsledere – 4,7 prosent mer i lønn i 2016 enn de hadde året før.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Topplederne i kommunene økte i gjennomsnitt lønna med 4,4 prosent, mens topplederne i staten økte inntekten med 4,8 prosent. I gjennomsnitt tjente de henholdsvis 991 400 kroner og 1 227 400 kroner.

Resultatet etter fjorårets lønnsforhandlinger for de store arbeidstakergruppene, viser at lønnsveksten lå mellom 1,9 og 2,5 prosent – hvor industriarbeiderne kom dårligst ut.

Men siden den oljebaserte industrien gikk dårlig, og mange ble nødt til å skifte jobb, viser nasjonalregnskapet at den gjennomsnittlige årslønn fra 2015 til 2016 – for lønnstakere under ett – var på 1,7 prosent.

Staten vil bare gi lokale tillegg i år

LO Stat: – Forkastelig

Lise Olsen, nestleder i LO Stat, karakteriserer toppledernes lønnsutvikling som forkastelig.

– Det at det sitter en lønnsadel i offentlig sektor som bevilger seg store tillegg, samtidig som de krever moderasjon fra sine ansatte, svekker tilliten mellom partene og vil på sikt være med på å ødelegge den norske modellen, fastslår Olsen.

Hun poengterer at hele grunnlaget for inntektsoppgjørene etter Holden III-utvalget, er at frontfaget skal være normgivende for alle grupper – også lederne.

– Med den lønnsveksten topplederne i stat og kommune hadde i fjor, forventer LO Stat at de ikke tar ut noe i år, understreker Olsen.

I fjor fikk vi mindre å rutte med. Slik blir det ikke i år, spår LO Stat-forhandlerne

Fagforbundet: – Trist

Heller ikke i Fagforbundet, som organiserer mange av de som jobber ute i kommunene er imponert over lønnsutviklingen.

– Det er trist å registrere hvor kort KS sin formaning om moderasjon når ut i egne rekker. Dette er ikke noe godt bidrag til moderasjonslinja. Vi forventer at KS påser at dette også følges opp blant egne ledere, sier Jan Helge Gulbrandsen, som sitter i Fagforbundets arbeidsutvalg med ansvar for tariffspørsmål.

Statsansatte mistet kjøpekraft i 2016

Tjener mindre enn i næringslivet

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, understreker at rådmannslønna blir fastsatt i kommunene, og ikke er en del av KS sine forhandlinger. Han mener lønnsveksten på 4,4 prosent henger sammen med lønnsnivået for ledere i privat sektor, og at rådmennene historisk sett har lavere lønn enn toppledere i næringslivet.

– Sammenligner vi en rådmannslønn med en toppleder i en bedrift med omtrent 250 ansatte – som vil være en liten kommune, er gjennomsnittslønna til rådmennene fortsatt 5-600 000 kroner lavere. Det er disse lønningene kommunene må være konkurransedyktige med.

Selv om topplederne i norske kommuner har ligget over rammen til frontfaget de siste årene, mener Gangsø det ikke har innvirkning på årets lønnsforhandlinger.

– Alle tariffområder må i år tilstrebe seg etter å holde seg innenfor rammene til frontfaget. Det gjør også vi. Samtidig må kommunene kunne få bruke lønn for å beholde og rekruttere dyktige ledere, sier Gangsø.

Frifagbevegelse.no har bedt om en kommentar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men har ikke fått svar.

Les mer:

LO Stat vil ha mest til de lavtlønte – og alle skal få mer å rutte med
– Uansvarlig å lage nytt lønnssystem nå
Her er lønna til topplederne i Norges 100 største selskaper
Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy