Regjeringen vil fjerne tilleggspensjon for etterlatte

VIKTIG Å BEHOLDE: Selv om tidene har endret seg, mener generalsekretær i pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman at en form for etterlattepensjon fortsatt vil være viktig for å sikre gjenlevendes levestandard.

VIKTIG Å BEHOLDE: Selv om tidene har endret seg, mener generalsekretær i pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman at en form for etterlattepensjon fortsatt vil være viktig for å sikre gjenlevendes levestandard.

Fotomontasje: Per Flakstad

Pensjonistforbundet mener det vil gå spesielt ut over kvinner hvis dagens ordning med tilleggspensjon til etterlatte erstattes med en tidsbegrenset omstillingsstønad.

2017022713152220170426164659

per.flakstad@fagbladet.no

Nå er utredningen om etterlattepensjon sendt ut på høring. Utvalget som har utredet spørsmålet foreslår å legge om dagens etterlattepensjon og erstatte den med en tidsbegrenset omstillingssøknad, med krav om aktivitet i form av arbeid, arbeidssøking eller utdanning.

Utvalget foreslår også å gradvis fjerne særregler som gir etterlatte forhøyet alderspensjon og tillegg til uføretrygd.

Samtidig ønsker utvalget å forbedre de økonomiske ytelsene til etterlatte barn.

Høringsfristen er 1. juni.

Dette må du vite om pensjon

Uheldig å avvikle

– Å avvikle ordningen med gjenlevendefordeler i folketrygden, er svært uheldig. Det vil svekke sikkerhetsnettet vårt i alderdommen og føre til mer utrygghet blant pensjonistene. Forslaget vil spesielt ramme kvinner. Det er i all hovedsak kvinner som mottar ytelsen siden de i gjennomsnitt lever lenger og har lavere pensjon enn menn, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman.

Uføre får økt pensjon og etterbetalt

Ikke like nødvendig som før

Utredningen er laget som en del av pensjonsforliket i 2005, der det ble forutsatt at ytelsene til etterlatte skulle utredes som en del av pensjonsreformen.

Utvalget, som ble ledet av professor i statsvitenskap Ann-Helen Bay, mener at arbeids- og familiemønsteret i Norge har endret seg slik at det ikke lenger er like nødvendig at de som sitter igjen etter at ektefellen eller samboeren dør trenger etterlattepensjon for å forsørge seg.

I tillegg bygger forslagene fra utvalget på prinsippene fra andre trygdereformer om at arbeid og egen inntekt som grunnlag for pensjonsopptjening skal være førstevalget.

Jan Davidsen krever forhandlingsrett på pensjoner

Forsatt behov for slike ordninger

Pensjonistforbundet forstår at ordningen med tilleggspensjon til gjenlevende må tilpasses ny forlketrygd og at tidene har forandret seg.

– Men det betyr ikke at det er klokt å skrote hele ordningen. Selv om gapet mellom kvinner og menn er redusert, er det fortsatt slik at kvinner har en lavere yrkestilknytning enn menn, tjener mindre og jobber mer deltid. Kvinner er også forventet å være i stort flertall blant gjenlevende alderspensjonister i lang tid fremover. Det vil fortsatt være behov for slike ordninger i fremtiden, sier Norman.

Ifølge pensjonistforbundet var det 116.000 alderspensjonister i 2015 som fikk høyere pensjon fordi de var etterlatte. I gjennomsnitt mottok de et tillegg på 38.000 kroner i året.

Så lenge lever folk i ditt yrke

Her er snittlønna i flere enn 300 yrker

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy