Mange truer med å slutte:

Regjeringen vil styrke fosterhjemsomsorgen

Men møter sterk motbør blant fosterforeldre

MOTBØR: Solveig Horne møter sterk motbør fra fosterforeldre når hun legger fam sine planer for å styrke fosterhjemstjenesten.

MOTBØR: Solveig Horne møter sterk motbør fra fosterforeldre når hun legger fam sine planer for å styrke fosterhjemstjenesten.

Eirik Dahl Viggen

Det som skal være en styrking av forsterhjemsomsorgen møtes med sterk skepsis blant forsterforeldrene. Mange av dem kan komme til å slutte.

2016030412051220160304120638

knut.nygaard@fagbladet.no

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag fram regjeringens fosterhjemsmelding på en pressekonferanse.

I meldingen fremhever regjeringen at det må legges til rette for en bedre og mer stabil hverdag for fosterbarna, deres foreldre og fosterfamiliene, når det offentlige tar over omsorgen for et barn.

– En god fosterhjemsomsorg skal sikre at barn og unge får den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne, sier statråden i en pressemelding. Regjeringen ønsker bedre oppfølging av fosterforeldrene, bedre kartlegging av fosterbarna og mer bruk av slekt og nære nettverk som fosterhjem, heter det.

Asylbarna trenger fosterforeldre

Frykter dårligere tilbud

Mange fosterfamilier er imidlertid bekymret for at barn og unge får et dårligere tilbud. Signalene i den nye fosterhjemsmeldingen er et ønske om større ansvar til kommunene, og mindre ansvar til staten.

– Regjeringens ambisjon er sterkere velferdskommuner. Å gi mer ansvar og myndighet til kommunene også på barnevernsområdet, er en viktig del av dette arbeidet, sier Solveig Horne i pressemeldingen sin.

Fosterfamilier lader batteriene

Barn med bagasje

– En del barn og unge har en bagasje som gjør at de trenger mer profesjonell hjelp. Vi har lang erfaring med å gi denne hjelpen, men frykter nå at dette må vike, sier Geir Nilsen i NTL BUF Familie- og beredskapshjem, til NRK.

Følg Fagbladet på Facebook

Mange truer med å slutte

– Mange av våre medlemmer sier klart og tydelig at dersom kommunene overtar ansvaret, slutter de, sier Nilsen videre til rikskringastingen.

– Vi har ikke tillit til at kommunene klarer å gi oss det vi trenger i forhold til veiledning og oppfølging i hverdagen. Mange av hjemmene tar seg av svært krevende barn og unge, sier han.

Nilsen peker på at barn fra kommuner med gode ressurser kan få et bra tilbud. Men han er bekymret for at mange småkommuner og distriktskommuner ikke har et godt nok tilbud.

– Barn og unge skal ha like rettigheter til hjelp når de er i en vanskelig situasjon, sier Nilsen.

Tre typer fosterhjem

Det finnes tre typer fosterhjem:

• Kommunale fosterhjem

• Statlige fosterhjem (beredskapshjem og familiehjem)

• Fosterhjem fra private selskap.

• Det er over 10.000 kommunale fosterhjem i Norge, mot 800–900 statlige hjem.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy