Sluttrapport om midlertidig ansettelser

Regjeringen ville skape flere arbeidsplasser ved å myke opp arbeidsmiljøloven. Det virket ikke.

UTSATTE YRKER: Lettere å ansette midlertidig skulle gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet og gi flere jobber. Det har ikke virket.

UTSATTE YRKER: Lettere å ansette midlertidig skulle gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet og gi flere jobber. Det har ikke virket.

Tri Nguyen Dinh

Nye arbeidsplasser og springbrett for ungdom, hevdet regjeringen. Rasering av arbeidslivet, fryktet fagbevegelsen. Nå er sluttrapporten fra Fafo klar: Ingen fikk rett.

2018111411510820181114115108

Vi har jobba for å motvirke de uheldige konsekvensene av lovendringen fra 2015. Det har vi lykkes med.

Mette Nord, leder Fagforbundet

ola.tommeras@fagbladet.no

I 2015 fikk daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) igjennom en av regjeringens hjertesaker: en enklere adgang til å ansette folk midlertidig.

Arbeidsmiljøloven ble endret. Arbeidsgivere ble gitt generell anledning til å ansette folk midlertidig i inntil tolv måneder uten noen annen begrunnelse enn behovet for arbeidskraft.

Ingen flere jobber

Lovendringen vakte massive protester fra en samlet fagbevegelse, før det ble banket gjennom av Stortingsflertallet med regjeringspartiene og deres støttepartier.

Fagbevegelsen fryktet flere ansatte i usikre arbeidsforhold med reduserte rettigheter. Regjeringen mente midlertidighet skulle skape flere jobber og være et springbrett for ungdom inn i arbeidslivet.

Tre år senere foreligger nå sluttrapporten fra Fafo. Den bekrefter det samme som tidligere rapporter fra Fafo, Institutt fra samfunnsforskning og SSBs Arbeidskraftundersøkelser: Det har ikke virket som springbrett for ungdom. Det har ikke gitt flere jobber, og det har heller ikke blitt flere midlertidig ansatte.

Se hele rapporten her

Stabilt på alle fronter

Fafo-rapporten kartlegger også utviklingen for selvstendige oppdragstakere (frilansere) og utleide fra bemanningsbyråer i tillegg til rent midlertidig ansatte.

Også for disse fastslås det at situasjonen har vært stabilt. Forskerne har studert årene fra 2009 til 2017 – med særlig vekt på de siste tre årene, etter at den nye loven trådte i kraft.

Antall midlertidig ansatte har ligget rundt åtte prosent, noe som er lavere enn på 90-tallet.

Ansetter ikke midlertidig

Etter alt å dømme er det liten interesse blant arbeidsgivere for den nye muligheten til å ansette midlertidig uten begrunnelse.

Det viser gjennomgangen av type tilknytning blant midlertidig ansatte. Det er nemlig et stabilt antall midlertidig ansatte som er vikar eller som gjør midlertidig arbeid, omtrent like mange som før lovendringen trådte i kraft.

Antallet som er midlertidig ansatt uten spesiell grunn, har ikke steget.

– Vi har lykkes

I NRK Politisk kvarter nylig hevdet Heidi Nordby Lunde (H) at fagbevegelsen og venstresidens svartmalte og tok feil.

Fagforbundets leder Mette Nord er uenig.

– Vi har jobba for å motvirke de uheldige konsekvensene av lovendringen fra 2015. Det har vi lykkes med, sier Mette Nord.

Hun viser til et omfattende arbeid overfor kommuner og fylkeskommuner.

– Det er her vi har påvirkningskraft, og mange kommuner har gjort vedtak om ikke å benytte seg av muligheten, andre bruker den bare ikke. Det er mange ansatte i kommuner og fylkeskommuner, og at disse ikke benytter seg av muligheten til midlertidig ansatte, kan ha demmet opp mye i arbeidslivet, sier hun.

– Det eneste vi vet sikkert, er at enklere adgang til å ansette midlertidig ikke har gitt flere jobber, sier hun.

Må følges opp

Selv om bildet i hovedsak viser stor grad av stabilitet, vil det være viktig å følge med på utviklingen i tiden framover. Vi finner en god del arbeidstakere i stillinger som både nasjonalt og internasjonalt betraktes som å ha høyere risiko for usikkerhet og utrygghet, konkluderes det med i rapporten.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy