Rekordtidlig enighet i statsoppgjøret

ENIGE: Partene i statsoppgjøret ble enige nesten ett døgn før fristen. Fra venstre: Anders Kvam, Pål Arnesen, Tone Rønoldtangen, Per Kristian Knudsen, Petter Aaslestad.

ENIGE: Partene i statsoppgjøret ble enige nesten ett døgn før fristen. Fra venstre: Anders Kvam, Pål Arnesen, Tone Rønoldtangen, Per Kristian Knudsen, Petter Aaslestad.

Ylva Seiff Berge

Nesten ett døgn før fristen ble partene i statsoppgjøret enige om et anbefalt resultat med en ramme på 2,7 prosent. I kommunesektoren går fristen for et forhandlingsresultat ut ved midnatt.

2015042912000020150430154947

per.flaksta@fagbladet.no

– Med dette resultatet viser vi ansvarlighet og holder oss til frontfagsrammen. Innenfor en ramme med lite friske midler har vi dessuten tatt hensyn til lavtlønte og har en akseptabel likelønnsprofil, sier LO Stats forhandlingsleder Tone Rønoldtangen i en pressemelding.

Lavlønnsprofil og likelønn

– Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, og vi har fått en løsning uten å måtte gå veien om mekling. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Resultatet er et prosentvis tillegg til alle ansatte i staten på 0,19 prosent, men ikke under 700 kroner for noen. Alle er enige om at dette er moderat, men også at moderasjon var helt nødvendig i årets mellomoppgjør.

– For oss er sentrale tillegg og lav- og likelønn viktig. Og vi har lagt vekt på dette i forhandlingene, sier Rønoldtangen, som legger til at med det lille spillerommet de hadde i årets forhandlinger, så måtte det prioriteres hardt.

Frist til midnatt for kommunene

Mellomoppgjøret i kommunesektoren er også i gang, og fristen for å bli enige om en frhandlingsløsning går ut ved midnatt. Erfaringsmessig har kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS ventet til det har blitt oppnådd et resultat i staten før de har lagt fram sitt endelige økonomiske tilbud.

Også i kommunesektoren er det lite å forhandle om ved dette mellomoppgjøret. Mye av lønnsveksten dette året ble allerede avtalt under fjorårets hovedoppgjør.

Da forhandlingene startet 23. april, fremmet LO Kommune og forhandlingsleder Mette Nord krav om et sentralt lønnstillegg til alle og at kjøpekraften opprettholdes. I tillegg er Nord opptatt av at det blir en profil på oppgjøret som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.

– Partene har drøftet tallene for kommunesektoren, og vi er enige om de økonomiske forutsetningene for årets oppgjør. Vi er veldig innstilt på at partene i år skal klare å komme fram til en forhandlingsløsning uten å ta turen til Riksmekleren, sa forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes.

Pensjonsnøtt for teatre og orkestre

I tillegg til tarifforhandlingene for de store arbeidstakergruppene i stat og kommuner, pågår det forhandlinger også for mindre grupper, og det knytter seg stor spenning til forhandlingene for de ansatte i teatre og orkestre, først og fremst om en framtidig pensjonsløsning.

Arbeidstakersiden ønsker en forutsigbar løsning, mens arbeidgiversiden frykter en framtidig pensjon som blir for dyr.

En mulig løsning kan være en hybridløsning, som åpner for kollektive ordninger, men uten å forplikte framtidige regnskaper på samme måte som en ren ytelsespensjon på for eksempel 66 prosent av sluttlønn. Samtidig flyttes ikke all risiko over på hver enkelt ansatt, slik en innskuddsording gjør.

Frontene i oppgjøret for de ansatte i teatre og orkestre er ifølge Fagforbundet steile, og etter det Fagbladet erfarer kan årets oppgjør ende i mekling.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy