JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Riksrevisjonen slakter innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

KRITISK: Riksreviser Per-Kristian Foss kritiserer innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

KRITISK: Riksreviser Per-Kristian Foss kritiserer innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

Nins Hanssen

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener myndighetene ikke følger opp Stortingets vedtak om bekjempelse av sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.

2016062114370020230821171436

nina.hanssen@lomedia.no

Sosial dumping og mer arbeidsmiljøkriminalitet er noen av hovedutfordringene i norsk arbeidsliv i dag. Riksrevisjonen frykter at dette vil gå utover arbeidsmiljøene og at kriminelle aktører kan utkonkurrere lovlig drevne virksomheter. Derfor mener de at de ansatte i Arbeistilsynet trenger mer kompetanse og etatene må samarbeide bedre for å motarbeide arbeidslivskriminalitet. I tillegg mener Riksrevisjonen at Arbeidstilsynet i dag har for enkle tilsyn, lite bruk av avskrekkende reaksjoner, og at politiets etterforskning tar for lang tid.

Per-Kristian Foss mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har et kommunikasjonsproblem når hun mener at inspektørene i Arbeidstilsynet har nok kompetanse.

Ny minstelønn på 198 kroner timen skal hindre sosial dumping i anleggsbransjen

Kommunikasjonsproblem

– Vi har intervjuet mange folk på grunnplan i Arbeidstilsynet. De sier at de har for liten erfaring og kompetanse på dette område og mange prøver å lure dem så de trenger påfyll av kunnskap. Hauglie har åpenbart et kommunikasjonsproblem når hun sier de ansatte har nok kompetanse, sier han og har ingen problemer med å kritisere en tidligere partikollega når det er faglig grunnlag for kritikken.

Foss sier at to av tre inspektører i dag oppgir at de har behov for kompetanse i hvordan avdekke fiktiv dokumentasjon og fiktive enkelpersonsforetak.

Over 70 mister jobben i Skanske etter «lovlig» sosial dumping

Mye lureri og dårlig politiarbeid

– Det er mye falske papirer ute og går og de ansatte i Arbeidstilsynet bør få styrke sin kompetanse. Det håper jeg også statsråden forstår snart, sier han.

Et av tiltakene Riksrevisjonen anbefaler er å følge opp tilsynet med kompetansehevende tiltak. Riksrevisoren mener også det er viktig at Hauglie tar opp med Justis- og beredskapsdepartementet at politiet prioriterer arbeidsmiljøkriminalitet i framtiden.

– Arbeidskriminalitet og sosial dumping er et økende problem som Stortinget ønsker å prioritere, men dette blir ikke godt nok fulgt opp i dag, sier den tidligere finansministeren fra Høyre, Per-Kristian Foss.

Leserinnlegg: Den norske anleggsarbeideren kan snart være historie

Ramsalt kritikk

I de to rapportene serverer Riksrevisjonen ramsalt kritikk mot både den sittende og den forrige regjeringen som de mener ikke har fulgt opp stortingsvedtak om å intensivere arbeidet mot sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. I et eget intervju i etterkant av pressekonferansen ber vi Foss utdype litt.

Betyr funnene at myndighetene ikke tar sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet på alvor?

– Ja det etterlater seg et inntrykk av at mange etater ikke tar dette på alvor. Men det finnes også noen som er flinke. Blant annet vil jeg trekke fram Statsbygg som er proffe, sier han.

– Hva er feil med måten Arbeidstilsynet jobber i dag?

– Jeg synes det virker som Arbeidstilsynet er for slappe til å bruke de virkemidlene de har i lovverket i dag. Blant annet er det få sanksjoner og politianmeldelser. På 12 måneder har 40 prosent av inspektørene utført mindre enn 5 tilsyn hver. Det er for dårlig, sier han.

Foss tror ikke det er behov for nytt lovverk men mener at Arbeidstilsynet må benytte de sanksjonsmulighetene de har. Av nær 18 000 tilsyn i 2015 førte 65 prosent til reaksjoner, i all hovedsak pålegg. Overtredelsesgebyr og anmeldelse ble lite brukt, og der det ble pålagt stans av virksomhet som et pressmiddel, var det ofte ingen oppfølging av sakene.

– Reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Milde reaksjoner og lite oppfølging svekker den avskrekkende effekten og respekten for Arbeidstilsynet som myndighet, sier Foss.

Og dere mener politiet følger ikke opp anmeldelsene godt nok?

– Vi har sett at det i dag er altfor lang sakbehandlertid og ugrunnet opphold i politiets etterforskning av arbeidsmiljøkriminalitet. Gjennomsnittlig saksbehandling er 237 dager på saken. Det er for dårlig, sier han.

At det kan gå uker og måneder før avhør gjennomføres synes han er ille.

Direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet er ikke enig i kritkken mot egen etat, og sier til NTB at samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt.

– Rapporten peker på viktige problemstillinger innenfor et krevende område. De useriøse aktørene utvikler stadig mer utspekulerte metoder i et meget raskt tempo, og Arbeidstilsynet jobber kontinuerlig for å være i forkant.

Arbeidstilsynet forsvarer metodene Riksrevisjonen kritiserer:

– Korte aksjonstilsyn har en viktig forebyggende effekt ved at myndighetene er synlige og skaper uro og usikkerhet. Vi gjør en kombinasjon av korte tilsyn hvor vi rekker over mange, og tyngre tilsyn der vi borrer dypt inn i sakene, sier Finboe Svendsen til NTB.

Billige flyselskaper setter sosial dumping i system


Det offentlige er dårlige forbilder

Riksrevisor Foss var heller ikke imponert over myndighetenes innsats for å hindre sosial dumping.

– Statlige og kommunale virksomheter skulle gå foran og være et godt eksempel, men offentlige virksomheter etterlever ikke regelverket som skal bidra til å motvirke sosiale dumping ved offentlige anskaffelser, sier han.

Det forelå skriftlige rutiner i 60 prosent av 599 anskaffelser som Riksrevisjonen har undersøkt og i under halvparten etterlevde man fullt ut alle krav til informasjon om lønns- og arbeidsvilkår ved utlysning av anbudskonkurranse og utforming av kontrakt. Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Her mener han at offentlige oppdragsgivere også trenger et kompetanseløft.

LO: – Viktig

– Dette er svært viktige avsløringer, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen, og fortsetter:

– Det er dessverre slik at seriøse organiserte bedrifter og arbeidstagere er de første som merker det når kriminalitet og sosial dumping brer om seg. Riksrevisjonen bekrefter i dag det vi lenge har sagt, nemlig at vi ser stadig mer kriminalitet og sosial dumping. Rapporten er et tydelig signal til landets Arbeidsminister om at hun nå må handle, fortsetter han.

Gabrielsen mener de ansatte i Arbeidstilsynet må få bedre støtte:

– Arbeidstilsynet har mange dyktige folk som er mer presset enn noen gang. Det er regjeringens plikt å følge opp med kompetanse og ressurser som gjør at de kan levere etter de standarder som Riksrevisjonen krever. LO har vært initiativtaker til regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (2015), men etterlyser samtidig mer ressurser og sterkere virkemidler. Riksrevisjonens rapport understreker behovet for å være aktivt handlende. Sitter man i ro taper man, hver gang, sier Gabrielsen.

Kunne vært unngått

SV-leder Audun Lysbakken reagerer også på funn i rapportene fra Riksrevisjonen. Han mener mange av disse problemene kunne vært unngått om regjeringspartiene hadde stemt for SVs forslag om anstendig arbeidsliv som ble nedstemt i Stortinget. Forslaget ville nasjonalisert den såkalte «Telemarksmodellen» for anstendig arbeidsliv, og gjort en rekke andre gode tiltak.
Dette mener Audun Lysbakken, leder i SV:
– Regjeringen feilprioriterer fullstendig: De viser handlekraft i å gjøre arbeidslivet råere, men klarer ikke å produsere tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Riksrevisjonens slakt er nedslående, men ikke overraskende, sier han.

Han viser til at den blåblå regjeringen har sett at det er problemer, men kommer ikke med noen løsninger.

– Det er ikke mer enn to måneder siden vi ga regjeringen sjansen til å gjøre noe. Regjeringspartiene og samarbeidspartiene stemte ned vår pakke med forslag som ville gitt et mer anstendig arbeidsliv. Nå kommer Riksrevisjonen med klar kritikk.

– Det er veldig spesielt at man ser problemet og erkjenner det, men likevel ikke er med på å jobbe fram løsninger som virker. Vi har vært pådriver for å stille krav til bruk av offentlige midler og krav til offentlige anskaffelser, men regjeringen vil ikke være med, sier han.

Statsrådens svar

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skriver blant annet følgende i sitt svar til RIksrevisjonen:

«Jeg er opptatt av et ryddig og seriøst norsk arbeidsliv. Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er

derfor høyt prioritert i departementet og i vår styring av Arbeidstilsynet. Riksrevisjonen har i

sin rapport en rekke kritiske merknader til Arbeidstilsynets oppfølging av

arbeidsmiljøkriminalitet. Dette er merknader som departementet tar med i styringsdialogen

med Arbeidstilsynet. Samtidig er jeg av den oppfatning at Riksrevisjonens redegjørelse kan

skape et mer negativt inntrykk av Arbeidstilsynet innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet enn det

er grunnlag for.»

Her kan du lese rapportene

Rapport om arbeidsmiljøkriminalitet:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Arbeidsmiljokriminalitet.aspx

Rapport om sosial dumping:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/SosialDumping.aspx

SVs forslag i stortinget:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2015-2016/dok8-201516-047/?lvl=0

Statsråd Anniken Hauglie har et kommunikasjonsproblem når hun mener at inspektørene i Arbeidstilsynet har nok kompetanse.

Riksrevisor Per Kristian Foss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy