Rissa frifunnet etter masseoppsigelse, men neppe endring av rettspraksis

LITEN BETYDNING: Når Høyesterett har avvist å behandle anken etter at Rissa kommune ble frifunnet etter masseoppsigelse, mener forbundsadvokat Børge Benum i Fagforbundet at dommen ikke får noen stor betydning for framtidig rettspraksis.

LITEN BETYDNING: Når Høyesterett har avvist å behandle anken etter at Rissa kommune ble frifunnet etter masseoppsigelse, mener forbundsadvokat Børge Benum i Fagforbundet at dommen ikke får noen stor betydning for framtidig rettspraksis.

Per Flakstad

Ett av Fagforbundets medlemmer gikk til sak etter at Rissa kommune sa opp ti ansatte. Han tapte både i tingretten og lagmannsretten. Nå har Høyesterett avvist å behandle anken.

2015042112000020150421142516

per.flakstad@fagbladet.no

Avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg gjør at dommen i lagmannsretten er rettskraftig. Det har fått KS-advokat Tor Allstrin til å gå høyt på banen: – Myten om at kommuner bare unntaksvis kan gå til oppsigelser er slått bein under for godt, sier han til Kommunal Rapport.

Like skråsikker er derimot ikke Fagforbundets forbundsadvokat Børge Benum:

– Det er bare avgjørelser i Høyesterett som har prejudikatsvirkning, det vil si at prinsipielle spørsmål bli avgjort på en måte som danner rettspraksis. Det har ikke skjedd i denne saken, sier han.

– En velbegrunnet og godt skrevet lagmannsrettsdom kan nok også ha argumentasjonsverdi i liknende framtidige saker. Men i Rissa-saken snakker vi om en dom avsagt under dissens, og en slik dom kan naturlig nok ikke tillegges en slik verdi, fortsetter han.

Dissens

Ti ansatte ble sagt opp i Rissa kommune våren 2013 på grunn av økonomiske innstramminger. En av de oppsagte stevnet kommunen, men tapte saken i Fosen tingrett i fjor vår. Saken ble anket, og Frostating lagmannsrett frifant like før jul kommunen på ny, men denne gangen under dissens, to mot én.

Fagforbundet anket avgjørelsen til Høyesterett, som i slutten av mars avviste å behandle den.

– Endrer ikke praksis

– Jeg er overrasket over at saken ble avvist. Etter mitt syn inneholdt den prinsipielle spørsmål der Høyesterett kunne ha bidratt til en rettsavklaring, men Høyesteretts ankeutvalg var av en annen oppfatning, og det må vi bare ta til etterretning, sier Børge Benum.

KS-advokat Tor Allstrin mener lagmannsrettsdommen og avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg har stor prinsipell betydning.

– Det viktigste er at oppsigelser kan benyttes av kommunen selv om den økonomiske situasjonen ikke er kritisk, og at oppsigelser kan benyttes som alternativ til eiendomsskatt, skolesammenslåinger eller andre strukturelle grep, sier han til Kommunal Rapport.

Børge Benum tror ikke dommen kommer til å få stor prinsipiell betydning, for eksempel når Halden tingrett til høsten skal behandle Fagforbundets stevning som gjelder 62 oppsagte.

– Dommen kommer ikke til å endre rettspraksis på området, og den kommer heller ikke til å få betydning for hvordan Fagforbundet følger opp framtidige masseoppsigelser av medlemmer i kommunene, sier forbundsadvokat Børge Benum.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy