Rødglødende debatt om branntjenesten i Innherred

UENIGE: Geir Singstad (til v.) og Johan-Jakob Eriksen er dypt uenige om det skal bygges en felles brannstasjon i Innherred, eller om Verdal og Levanger skal ha hver sin stasjon som i dag.

UENIGE: Geir Singstad (til v.) og Johan-Jakob Eriksen er dypt uenige om det skal bygges en felles brannstasjon i Innherred, eller om Verdal og Levanger skal ha hver sin stasjon som i dag.

Bjørn L. Andreassen

Skal det bygges en felles brannstasjon, eller skal Levanger og Verdal ha hver sin stasjon som nå. Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte har sterke meninger. Og de er ikke enige.

2017071210572920170712110818

tips@fagbladet.no

Både Johan-Jakob Eriksen, verneombud i Levanger, og Geir Singstad, tillitsvalgt ved brannstasjonen i Verdal, er enige om at det beste hadde vært å ta diskusjonen internt, og så framstått som mer enige utad.

Men der stopper også enigheten:

– Vi mener tillitsvalgte i Verdal rett og slett har tåkelagt med informasjon som ikke stemmer. Når tåkeleggingen har foregått i mediene er det under beltestedet, sier Eriksen.

– Når Levanger og Verdal har så forskjellig syn på saken, må vi få fremme vårt syn, sier Singstad.

Offentlig krangel

Mediene i Levanger og Verdal har fylt spaltemeter og sendetimer med diskusjonen mellom de tillitsvalgte ved brann og redningstjenestene i de to kommunene. Uenigheten dreier seg om det skal bygges en felles stasjon, eller om hvert sted fortsatt skal ha hver sin stasjon som nå.

I Levanger synes de brannansatte at en samlokalisering virker fornuftig, mens de ansatte ved brannstasjonen i Verdal er uenige. «Det blir dobbelt så dyrt og halvparten så bra», er en spissformulering de har brukt.

Begge parter er tillitsvalgte og medlemmer i Fagforbundet. Begge er ansatt i Innherred Samkommunale Brann og Redning.

Burde kranglet på kammerset

– Derfor burde den offentlige debatten vært bedre koordinert, slik det også står i vedtektene, mener verneombud Johan-Jakob Eriksen i Levanger. Altså slik at Fagforbundets medlemmer fremstår mindre sprikende.

– Her tror jeg både vi og andre i Fagforbundet har noe å lære i disse sammenslåings-tider. Vi mener tillitsvalgte i Verdal rett og slett har tåkelagt med informasjon som ikke stemmer. Når tåkeleggingen har foregått i mediene er det under beltestedet, mener Eriksen.

Eriksen mener uenigheter skulle vært kranglet ferdig på kammerset til Fagforbundet.

– Jeg vet koordinering var på gang i regi av fylkesledelsen i forbundet. Vi skulle samordne og megle internt før vi uttalte oss i media.

Men tillitsvalgte i Verdal har valgt å ikke forholde seg til koordineringen, sier Eriksen, som mener det er viktig at medlemmer følger forbundets spilleregler. Han henstiller medlemmene til å bruke forbundet ved sammenslåingsdiskusjoner og der medlemmer har motstridende interesser.

– I mediene skal vi hverken svartmale eller gjøre noe rosenrødt. Vi skulle bruke koordinering i regi av fylkesorganisasjonen for å komme med saklige uttalelser i stedet. Uten felles holdninger, øker behovet for koordinering. Prosessen har vært vanskelig. De som skulle koordinere har møttes uten å nå fram, sier Eriksen, som legger til at Fagforbundets medlemmer ved brann- og redning i Levanger vurdert utmelding på grunn av den betente diskusjonen.

– Må stå fritt til å engasjere oss

– Det ville vært bedre å løse uenighetene på bakrommet, ja. Men det har vært forferdelig vanskelig å få gehør for vårt syn. Dette handler om arbeidsplassene til folk, og om brannfaglige betraktninger, sier Geir Singstad, som er tillitsvalgt for Fagforbundet ved brannstasjonen i Verdal.

– Fagforeningen på Levanger har prøvd å få meg suspendert på grunn av denne saken, men regionstyret som behandlet saken om suspensjon mener detjeg har gjort i denne saken ikke har kvalifisert seg til å bli suspendert.

– Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og medlemskapet i en organisasjon, spør Singstad.

– På Levanger mener de at vedtak fra koordineringsleddet forplikter alle tillitsvalgte. Vi er imidlertid av den oppfatning at vi står fritt i å engasjere oss og fremme våre synspunkter i forkant av politiske avgjørelser, i hvert fall når det gjelder framtiden for våre arbeidsplasser. Jeg er mer lojal mot medlemmene på Verdal som har valgt meg, enn mot fagforeningen på Levanger, sier han.

– Er det et poeng at medlemmene i Fagforbundet bør fremstå mer samlet?

– Om mulig ja, men det er vanskelig i denne saken. Vi må få lov til å være uenige. Det er en del av demokratiet. Når politikerne har fattet et vedtak skal vi finne en løsning blant annet ved hjelp av koordineringsleddet. Det er da deres rolle kommer inn helt og fullt, mener Singstad.

– Ikke alltid lett å bli enige

– Koordineringsleddet på fylkesnivå finnes for å ivareta alle de organiserte i en sånn prosess. Vi har klare regler og hjemler i vedtektene, men det er ikke alltid lett å bli enige, sier leder Arne Jan Skjerdingstad i Fagforbundet i Trøndelag.

– Fylkesledelsen har hatt en sak som er behandlet og ferdig fra vår side angående medlemmene ved brann og redning i Verdal og Levanger. Det er en veldig sammensatt sak med uenigheter blant tillitsvalgte på de to stedene. Koordineringsleddet har fungert og jobbet, men det har vært uenigheter blant medlemmene, sier han og ønsker ikke å kommentere den konkrete saken ytterligere.

– På generelt grunnlag kan jeg si det skal dannes koordineringsledd mellom foreningene ved sammenslåing og eksempelvis samlokalisering for å ivareta medlemmenes rettigheter i forhold til arbeidsgiver, sier Arne Jan Skjerdingstad.

Innherred samkommune

• Består av kommunene Levanger og Verdal i Nord-Trøndelag.

• Samkommunen har til sammen 34.283 innbyggere per 1. januar 2015.

• Samkommunen ble etablert som en seksårig forsøksordning den 1. februar 2004, som den første av sitt slag i landet.

• Målt i antall deltagende kommuner er Innherred samkommune landets minste interkommunale samarbeidsordning.

Kilde: Wikipedia

Dette sier vedtektene om koordinering

• Vedtektene og retningslinjene sier at når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver, skal koordineringsledd etableres ved behov.

• Koordineringsleddet skal samordne arbeidet i forhold til arbeidsgiver.

• Retningslinjer for arbeidet utarbeides av de berørte lokale fagforeningene og godkjennes av den fylkeskrets/de fylkeskretser fagforeningene tilhører.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

FLERE DRIKKER: Flere undersøkelser har dokumentert at folk i større grad konsumerer alkohol og andre rusmidler under pandemien, der mange av oss sitter på hjemmekontor. Det bekymrer både tillitsvalgte og arbeidsgiverne i Posten Norge.

Alf Ragnar Olsen

Flere ruser seg på jobb: Økning i AKAN-saker under pandemien

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

VIL HA OPPGJØR: – Hvis vi får berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger i frykt for å polarisere, er vi på en farlig vei, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Torgny Hasås

Ap vil foreslå ekstremismekommisjon

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy