JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fikk 40 millioner i overføringer

Rusinstitusjonen mistet driftstillatelsen etter «alvorlige og gjentagende avvik». Nå vil samme eier starte på nytt

ENGLEGÅRD: I denne bygningen, som tidligere har vært blant annet sykehjem og pensjonat, startet brødrene Rune og Jørn Hellevik opp rusrehabilitering.

ENGLEGÅRD: I denne bygningen, som tidligere har vært blant annet sykehjem og pensjonat, startet brødrene Rune og Jørn Hellevik opp rusrehabilitering.

Werner Juvik

Flere pasienter bodde fremdeles på institusjonen, selv om driftsselskapet gikk konkurs og ingen jobbet der.

2021032511310020210428111934

ola.tommeras@fagbladet.no

ronnaug.jarlsbo@fagbladet.no

Da myndighetene inndro driftstillatelsen til en rusinstitusjon i Tvedestrand, lå det allerede en ny søknad om godkjenning inne til behandling. På samme sted og med samme eier, men med nytt navn og stiftelse.

Helfo tok godkjenningen

Avvik og lovbrudd sto i kø på Englegård behandlingssenter for rusavhengige i Tvedestrand, som var den eneste avdelingen i selskapet Care Service AS.

Etter at Fylkesmannen i Agder i desember 2020 anbefalte at virksomheten stoppes, inndro Helsedirektoratets ytre etat Helfo (tidligere Helseøkonomiforvaltningen) driftstillatelsen 25. februar i år.

Englegård var et senter med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), godkjent som fbv-virksomhet, det vil si ordningen fritt behandlingsvalg som ble opprettet i 2014.

{f1}

Kan starte på nytt

Inndragelse av driftstillatelse stopper ikke eier bak selskapet. Overføringene fra Helfo opphørte da driftstillatelsen forsvant. Konkurs ble åpnet i aksjeselskapet Care Service 3. mars. Men da lå allerede søknad om ny godkjenning inne i Helfo.

Denne gangen var søknaden fra Stiftelsen Englegård, som eier opprettet året før. Fem dager etter konkursåpning i Care Service, 8. mars, ble navnet på Stiftelsen Englegård omgjort til Stiftelsen Holt behandlingssenter.

Behandlingsstedet og eier er den samme. Men juridisk er det en helt ny virksomhet som søker. Veien ligger åpen for ny drift.

– Driftstillatelse gis til virksomheter, ikke til enkeltpersoner, bekrefter avdelingsleder Kristin Bøgseth i Helfo pasientformidling.

Per dags dato mangler senteret fagpersonell.

{f2}

Inn i omsorgsmarkedet

Historien begynner for tre år siden. Da kastet brødrene Rune og Jørn Hellevik seg inn i omsorgsbransjen med aksjeselskapet Care Service AS.

Gjennom sitt eget eiendomsselskap kjøpte brødrene et tidligere sykehjem og pensjonat, landlig og idyllisk beliggende på Holt i Tvedestrand kommune, og leide bygningen ut til sitt nyopprettete omsorgsselskap.

Formålet var å tilby spesialisert rusbehandling innen ordningen fritt behandlingsvalg (fbv), slik formulert i opprettelsen: «Behandling og rehabilitering av rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser. Innovasjon og utvikling av nye modeller og metoder innen rusrehabilitering.»

Brødrene har diverse bakgrunn som kokker, catering, eiendomsinvestorer og fra byggebransjen.

En rekke lovbrudd

Care Service AS fikk driftstillatelse og godkjenning til å delta i ordningen med fritt behandlingsvalg. Utover sommer og høst 2018 begynte det tidligere pensjonatet å fylles opp med pasienter.

Men etter kort tid fikk Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren) bekymringsmeldinger. Tilsyn i mai 2019 avslørte brudd på lov om spesialisthelsetjenesten, brudd på lov om helsepersonell, brudd på forskrift om legemiddelhåndtering, pasientjournaler som ikke ble ført etter forskrift, og brudd på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannen konkluderte med at «Care Service, avdeling Englegård (det offisielle navnet på institusjonen. Care Service har ikke hatt andre avdelinger, red.anm.), ikke sikrer at pasientene tilbys individuell og koordinert tverrfaglig spesialisert rusbehandling.»

Medisiner forsvant

Driften fortsatte mens ledelsen fikk frister til å rydde opp.

– Et behandlingssenter som har ledige plasser, får pasienter uansett om lovbrudd er avdekket. Folk er desperate etter plass når de skrives ut fra sykehus og skal følges opp, forklarer en av de tidligere ansatte.

Fagbladet har snakket med flere tidligere ansatte. Ingen vil stå fram med navn, men de forteller historier som underbygger funnene fra tilsynet.

– Det var knapt kontroll på medisiner. Ansatte uten autorisasjon fikk tilgang til medisindepotet. Det var et konstant høyt svinn av medisiner, forteller en av de tidligere ansatte fagpersonene ved stedet.

Andre forteller om et høyt konfliktnivå og forskjellsbehandling av pasienter, der noen ikke fikk det de hadde krav på.

Ingen flere sjanser

Etter oppfølgingstilsyn i desember 2020 anbefalte statsforvalteren å trekke tilbake driftstillatelsen.

«Avvikene er så alvorlige og gjentakende, at drift ikke tillates», konkluderer Helfo i februar. 25. februar i år ble driftstillatelse inndratt.

Etter å ha mottatt om lag 40 millioner kroner i overføringer for behandling av mennesker med rusproblemer, ifølge Tvedestrandsposten, stoppet dermed overføringene.

Inntekten til Care Service var kuttet, og veien var kort til konkursåpning 3. mars. Selskapet er fortsatt under konkursbehandling.

Oppretter stiftelse

Så oppstod Stiftelsen Holt behandlingssenter.

Organisasjonsnummeret er det samme som Stiftelsen Englegård, og eier er den samme som selskapet Care Service som er under konkursbehandling, og behandlingsstedet det samme som Statsforvalteren og Helfo nettopp har stanset.

Forskjellen er at broren Rune Hellevik har trådt ut av styret og drift, mens to tidligere ansatte fra Care Service har gått inn i styret. For øvrig har stedet nå ingen ansatte.

Jørn Hellevik, som er styreleder i Stiftelsen Holt behandlingssenter (tidligere stiftelsen Englegård), og også var styreleder for selskapet Care Service AS, understreker overfor Fagbladet at det er snakk om to forskjellige virksomheter.

– Dette er to forskjellige juridiske enheter. Stiftelsen Holt behandlingssenter har ikke gjort noe galt, da er det ille om dere skal sverte denne stiftelsen før vi i det hele tatt har fått godkjenning, sier Hellevik til Fagbladet.

TILSVAR: Jørn Hellevik, daværende styreleder i Care Service AS, på vei inn til Statsforvalteren i Agder med en boks med tilsvar til forvalterens knusende tilsynsrapport om driften på rusinstitusjonen Englegård.

TILSVAR: Jørn Hellevik, daværende styreleder i Care Service AS, på vei inn til Statsforvalteren i Agder med en boks med tilsvar til forvalterens knusende tilsynsrapport om driften på rusinstitusjonen Englegård.

Pål Yngve Berg, Agderposten

Overførte fra selskap til stiftelse

Hellevik forklarer utviklingen med overgang til stiftelser og ny søknad slik:

– Vi opprettet stiftelse (Stiftelsen Englegård, Red. anm.) i januar 2020 på grunn av dagens politiske klima, der mange politikere ønsker ideell framfor kommersiell virksomhet. Før vi mistet driftstillatelsen, var planen å overføre virksomheten fra aksjeselskapet Care Service til stiftelse. Så forsvant tillatelsen og selskapet gikk konkurs. Nå er det en helt annen juridisk enhet, som ikke har noe med Care Service AS å gjøre, som søker, gjentar han.

Veien åpen for godkjenning

Når Fagbladet konfronterer ham med at flere av fagpersonene han opprinnelig oppførte på organisasjonskartet i den nye søknaden sier de ikke skal jobbe i Stiftelsen Holt Behandlingssenter, svarer Hellevik slik:

– Vi hadde en plan om å virksomhetsoverdra de ansatte til den nye stiftelsen. Siden dette gikk konkurs, måtte de finne seg andre jobber.

I ettertid har Hellevik sendt inn nytt organisasjonskart der det ikke er oppført noen navn, bare ulike fagfunksjoner. Det vil ikke i seg selv hindre en søknad i å gå igjennom, bekrefter Helfo.

– En virksomhet kan få godkjenning ved å oppgi hva den planlegger med, for eksempel der den på søknadstidspunktet ikke har ansatt konkret personell, men oppgir hvilke fagfolk de planlegger å ansette, forklarer avdelingsleder Kristin Bøgseth i Helfo pasientformidling.

Fagforbundet bekymret

Nylig sendte Fagforbundet Tvedestrand en bekymringsmelding til Helfo om den nye søknaden.

Fagforbundet gjorde oppmerksom på at fagpersonell i organisasjonskartet ikke planla å jobbe på stedet.

– At Fagforbundet er bekymret synes jeg er merkelig. Vi har null ansatte i stiftelsen, og vi har ingen pasienter, sier Hellevik.

Han medgir at det fortsatt bor noen tidligere pasienter i Englegård-lokalene.

– Det må jeg kommentere på vegne av nedlagte Care Service, for det har ikke Stiftelsen Holt noe med. Som styreleder av Care Service syntes jeg det ikke det var riktig å sette dem på gata. De bor der i påvente av overføring til andre behandlingsaktører, sier Hellevik.

Etter hva Fagbladet senere får opplyst, skal pasientene som har vært overlatt til seg selv etter konkursen, ha blitt tilbudt om å bli med over til Stiftelsen Holt når godkjenning er ordnet. De fleste pasientene har imidlertid etter hvert flyttet til andre steder.

– ISO-sertifisering på plass

Hellevik mener utgangspunktet for drift er bedre nå enn da han og broren Rune opprettet Care Service AS.

På spørsmål fra Fagbladet om hva han skal gjøre som styreleder for Stiftelsen Holt Behandlingssenter som ikke fungerte i hans tid med Care Service, sier han:

– Vi har nå ISO-sertifiserte kvalitets- og ledelsessystemer. Vi skal dessuten opprette et ansettelsesutvalg med fagpersoner som skal sørge for at Stiftelsen Holt behandlingssenter får riktig kompetanse. Daglig leder og virksomhetsleder vil bli ansatt når eventuell godkjenning fra Helfo foreligger.

Helfo opplyser at det normalt tar åtte uker å behandle en søknad, men at det må påregnes noe lengre tid nå. Det er i skrivende stund sju uker siden søknad ble sendt 5. februar 2021.

– Ledelsen neglisjerte oss

Hellevik har fått mulighet til å kommentere kritikken mot Care Service. Han mener forholdene selskapet ble kritisert for, ligger tilbake i 2019 og senere er utbedret.

Helleviks påstand er i strid med hva tidligere ansatte forteller og hva som framkommer av tilsynet i desember 2020.

– Englegård behandlingssenter begynte greit, men utover 2020 ble det helt vanvittig å jobbe der. Ledelsen, som selv ikke hadde fagkompetanse, skulle detaljstyre alt uten å ha kunnskap. De neglisjerte oss når vi påpekte regelbrudd for blant annet medisinhåndtering, forteller en tidligere ansatt.

Slo alarm i januar i år

Flere forteller likelydende historier. Noen pasienter fikk god behandling, mens andre ikke fikk det de hadde krav på.

– Det manglet personell med helsefaglig bakgrunn. Kvaliteten ble deretter, sier en tidligere ansatt.

Statsforvalteren i Agder mottok så sent som 25. januar i år, bekymringsmelding fra en spesialsykepleier som tok vakter ved behandlingsstedet. Ifølge denne bekymringsmeldingen var det fortsatt ikke kontroll på medisiner per januar 2021.

Hellevik opplyste i sitt tilsvar til Statsforvalteren i Agder at svinnet gikk ned etter at institusjonen "kvittet seg med personalutfordringer", som forstås som at svinnet gikk ned etter oppsigelse av en sykepleier. I bekymringsmeldingen fra spesialsykepleieren påpekes at det er flere avvik etter denne oppsigelsen enn før.

Ansatte oppsagt på dagen

Historiene om både drift og personalbehandling spriker sterkt mellom Hellevik og de tidligere ansatte Fagbladet har snakket med.

Partene er også uenige om saken som var utgangspunktet for at Fagforbundet Tvedestrand ble involvert i Care Service avdeling Englegård. Forbundet gikk inn i saken etter at to ansatte ble oppsagt – eller fikk frivillig sluttavtale, som er Helleviks beskrivelse.

De fikk senere fullt medhold i tingretten om at det var snakk om usaklig oppsigelse.

Eierne av Care Service AS ga verken tilsvar til stevningen eller prosesskrivet. De møtte heller ikke i retten.

– Det hadde vi rett og slett ikke tid til. Vi var på dette tidspunktet opptatt døgnet rundt med å skrive tilsvar på tilsynene, sier Hellevik.

Han ønsker ikke å kommentere personalsakene utover at han fortsatt mener de to ansatte frivillig underskrev avtalen og selv ønsket å slutte på dagen.

Dette er fritt behandlingsvalg

• Kommuner velger selv om de vil innføre fritt behandlingsvalg (fbv), slik regjeringen har åpnet for.

• Fbv gjør at pasienten kan velge offentlig eller privat behandler.

• Helfo administrerer godkjenning av og utbetaling til godkjente aktører.

• Det er virksomhet som får godkjenning. Det er derfor ikke noe per i dag, som stopper en aktør i å søke på nytt med ny virksomhet dersom godkjenning inndras.

Helfo

• Helsedirektoratets ytre etat, som enkelt sagt utfører det praktiske ansvaret til Helsedirektoratet.

• Forvalter 35 milliarder kroner årlig, som går til oppgjør til behandlere og private institusjoner, samt individuelle refusjoner fra Trydgekassa.

• Godkjenner og veileder helseaktører og refunderer deres kostnader til pasientbehandling.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy