Se hva du bør stemme for å få det som du vil

Vidar Eriksen

Fagbladet har besøkt fire ulike arbeidsplasser i Norge. Bompenger og heltid var noe av det de ansatte var mest opptatt av før årets kommunevalg. Se hva partiene mener om disse temaene.

2019082809360020190828095733

hanna.skotheim@fagbladet.no

{u1}

{u2}

{u3}

{u4}

Fra partienes nasjonale programmer. (forkortet av redaksjonen)

... BOMPENGER

Rødt: Er imot bompenger, og ønsker veiprising i større byer.

Ap: Vil erstatte bompenger med rettferdig veiprising.

SV: Støtter bompenger i byene, men ønsker veiprising i stedet for bompenger i framtiden.

Høyre: Vil redusere bruken av bompenger i veiprosjekter.

Venstre: Vil avvikle tilskuddsordningen for bompengeprosjekter.

Sp: Vil at nye veier skal finansieres som en kombinasjon av bompenger og statlige budsjettbevilgninger.

KrF: Mener veiprising etter hvert bør erstatte dagens bompengeinnkreving.

Frp: Vil stoppe innkrevingen av bompenger.

MDG: Vi legger prinsippet om at forurenser skal betale til grunn og støtter tids- og miljødifferensierte bompenger i storbyområdene.

... PRIVATISERING

Rødt: Ønsker profittfri velferd uten kommersielle drivere.

Ap: Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Vil samtidig legge til rette for ideelle aktører.

SV: Mener velferden skal være et offentlig ansvar.

Høyre: Vil la private og ideelle aktører konkurrere om offentlige tjenester, og mener det vil gi et bedre tilbud.

Venstre: Konkurranseutsetting kan gi innbyggerne bedre tjenester somtidig som kommunene beholder kontrollen.

Sp: Sier nei til en privatisering av de viktigste velferdsoppgavene, blant annet eldreomsorg, sykehus og skole.

KrF: Skeptisk til overdreven tro på konkurranseutsetting og markeds­tenkning i velferden. Samtidig kan private og ideelle virksomheter være et godt supplement.

Frp: vil stille krav til effektivisering i offentlig sektor, samtidig som bruk av privat og ideell sektor i offentlig velferdsproduksjon må intensiveres.

MDG: Vil sikre et sterkt offentlig finansiert helsevesen der private aktører kun er et supplement.

... HELTID

Rødt: Ønsker lovfestet rett til heltid.

Ap: Vil arbeide for en heltidskultur og bekjempe ufrivillig deltid.

SV: Vil sikre lovfestet rett til heltid og turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid.

Venstre: Vil fjerne tjenestemanns­loven og la arbeidsmiljøloven gjelde i staten for å gi ansatte i staten samme rett til fast stilling som andre arbeidstakere.

Høyre: Arbeidsgivere og ansatte skal kunne finne fleksible løsninger som gjør at flere får jobbe heltid.

Sp: Vil ha et overordnet lovverk som støtter opp under faste ansettelser og en heltidskultur.

KrF: Full stilling er en rettighet, mens deltid skal være en mulighet.

Frp: Vil endre arbeidstidsordningen og gjøre den mer fleksibel. Det vil gi rom for mer heltid.

MDG: Vil gjeninnføre lovbestemmelser for å begrense ufrivillig deltid.

... EIENDOMSSKATT

Rødt: Ønsker at eiendomsskatten skal fastsettes lokalt og tilfalle kommunene.

Ap: Vil ikke ikke innføre en nasjonal eiendomsskatt. Dette skal være opp til hver enkelt kommune.

SV: Vil flytte skatt fra inntekt til bolig. Folk med middels og lave inntekter skal få redusert sin inntektsskatt, samtidig som bolig beskattes mer.

Høyre: Eiendomsskatt skal være en lokal beslutning.

Venstre: Finnes ikke noe i partiprogrammet om dette.

Sp: Det må være opp til kommunene om de ønsker å ha eiendomsskatt innenfor sine grenser som en ekstra inntekt.

KrF: Lokalpolitikere må selv avgjøre om de ønsker eiendomsskatt i sin kommune eller ikke.

Frp: En bolig skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Kommunene må derfor fratas muligheten til å innføre eiendomsskatt.

MDG: Finnes ikke noe i partiprogrammet om dette.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy